ราคาเหล็กแผ่นลาย ราคาแผ่นลาย ราคาChecker Plate

Checker Plate

 

 

 

 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

เหล็กแผ่นลาย  Checker Plate   4'x8'

โทร.สั่งเหล็กแผ่นลาย082-916-2329 ของมีเลยค่ะ

งานเร่งด่วน เราพร้อมเดินทางไปส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ พร้อมค่ะ

1.ราคาเหล็กแผ่นลาย หนา 2.0มิล x4'x8' ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา 2,500บาท

ราคาChecker Plate w1.2M.xL2.4M.x THK 2.0mm ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 2,500บาท

ราคาChecker Plate 2.0mm.x1,219mmx2,438mm.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา2,500บาท

น้ำหนัก 46Kg/แผ่น หนารวมลาย 2.5mm.  ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทร.สั่งเหล็กแผ่นลาย082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ 

2.ราคาเหล็กแผ่นลาย หนา 3.0มิล x4'x8' ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา 3,350บาท

ราคาChecker Plate w1.2M.xL2.4M.x THK 3.0mm ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 3,350บาท

ราคาChecker Plate 3.0mm.x1,219mmx2,438mm.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 3,350บาท

น้ำหนัก 69Kg/แผ่น หนารวมลาย 3.4mm.  ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทร.สั่งเหล็กแผ่นลาย082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ 

3.ราคาเหล็กแผ่นลาย หนา 4.0มิล x4'x8' ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา 4,450บาท

ราคาChecker Plate w1.2M.xL2.4M.x THK 4.0mm ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 4,450บาท

ราคาChecker Plate mm.x1,219mmx2,438mm.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 4,450บาท

น้ำหนัก 96.7Kg/แผ่น หนารวมลาย 4.5mm.  ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทร.สั่งเหล็กแผ่นลาย082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ 

4.ราคาเหล็กแผ่นลาย หนา 4.5มิล x4'x8' ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา 4,800บาท

ราคาChecker Plate w1.2M.xL2.4M.x THK 4.5mm ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 4,800บาท

ราคาChecker Plate mm.x1,219mmx2,438mm.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 4,800บาท

น้ำหนัก 105.5Kg/แผ่น หนารวมลาย 5.2mm.  ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทร.สั่งเหล็กแผ่นลาย082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ 

5.ราคาเหล็กแผ่นลาย หนา 6.0มิล x4'x8' ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา 6,700บาท

ราคาChecker Plate w1.2M.xL2.4M.x THK 6.0mm ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 6,700บาท

ราคาChecker Plate 6.0mm.x1,219mmx2,438mm.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 6,700บาท

น้ำหนัก 139.7Kg/แผ่น หนารวมลาย 6.8mm.  ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทร.สั่งเหล็กแผ่นลาย082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ 

6.ราคาเหล็กแผ่นลาย หนา 9.0มิล x4'x8' ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา 9,600บาท

ราคาChecker Plate w1.2M.xL2.4M.x THK 9.0mm ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 9,600บาท

ราคาChecker Plate 9.0mm.x1,219mmx2,438mm.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 9,600บาท

น้ำหนัก 208.7Kg/แผ่น หนารวมลาย 10.2mm.  ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทร.สั่งเหล็กแผ่นลาย082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

เหล็กแผ่นลาย  Checker Plate  5'x10'

โทร.สั่งเหล็กแผ่นลาย082-916-2329 ของมีเลยค่ะ

งานเร่งด่วน เราพร้อมเดินทางไปส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ พร้อมค่ะ

7.ราคาเหล็กแผ่นลาย หนา 3.0มิล x5'x10' ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา 5,840บาท

ราคาChecker Plate w1.5M.xL 3M.x THK 3.0mm ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 5,840บาท

ราคาChecker Plate 3.0mm.x1,524mmx3,048mm.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 5,840บาท

น้ำหนัก 114Kg/แผ่น หนารวมลาย 3.6mm.  ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทร.สั่งเหล็กแผ่นลาย082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ 

8.ราคาเหล็กแผ่นลาย หนา 4.0มิล x5'x10' ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา 7,300บาท

ราคาChecker Plate w1.5M.xL 3M.x THK 4.0mm ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 7,300บาท

ราคาChecker Plate 4.0mm.x1,524mmx3,048mm.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 7,300บาท

น้ำหนัก 151.5Kg/แผ่น หนารวมลาย 4.6mm.  ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทร.สั่งเหล็กแผ่นลาย082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ

9.ราคาเหล็กแผ่นลาย หนา 4.5มิล x5'x10' ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา7,700 บาท

ราคาChecker Plate w1.5M.xL 3M.x THK 4.5mm ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 7,700บาท

ราคาChecker Plate 4.5mm.x1,524mmx3,048mm.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 7,700บาท

น้ำหนัก 165Kg/แผ่น หนารวมลาย 5.2mm.  ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทร.สั่งเหล็กแผ่นลาย082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ

10.ราคาเหล็กแผ่นลาย หนา 6.0มิล x5'x10' ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา 9,995บาท

ราคาChecker Plate w1.5M.xL 3M.x THK 6.0mm ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 9,995บาท

ราคาChecker Plate 6.0mm.x1,524mmx3,048mm.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 9,995บาท

น้ำหนัก 218Kg/แผ่น หนารวมลาย 6.8mm.  ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทร.สั่งเหล็กแผ่นลาย082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ

11.ราคาเหล็กแผ่นลาย 9.0หนา มิล x5'x10' ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา 14,500บาท

ราคาChecker Plate w1.5M.xL 3M.x THK 9.0mm ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 14,500บาท

ราคาChecker Plate 9.0mm.x1,524mmx3,048mm.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 14,500บาท

น้ำหนัก 325Kg/แผ่น หนารวมลาย 10.2mm.  ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทร.สั่งเหล็กแผ่นลาย082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

                                    

 ราคาเหล็กวันนี้ จำหน่ายเหล็ก จำหน่ายเหล็กทุกชนิด ราคาเหล็ก ราคาเหล็กถูกถูก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็ก ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กกล่อง ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณ ราคาเหล็กแผ่นลาย เหล็กตะแกรง 

 แผ่นลาย   คือ เหล็กแผ่นที่ไม่มีมาตรฐานกำนด เน้นสำหรับใช้งานโครงสร้างทั่วไป เป็นเหล็กที่ไม่เน้นคุณสมบัติทางกลมากนัก และเป็นเหล็กที่มีปริมาณซื้อขายในตลาดค่อนข้างมาก

thaiflag small Thailand