ราคาเหล็กฉาก

ราคาแองเกิ้ล L

 Angle Bar L

 

 

Angle bar เหล็กฉาก L ขนาด

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทร.082-916-2329

................................................................................................................................

 

 

 

steel

ราคา หนา

 

.....................

 

 

 

steel

ราคา หนา

 

......................

 

 

 

steel

ราคา หนา

 

......................

 

 

 

steel

ราคา หนา

 

....................

 

 

 

steel

ราคา หนา

 

......................

ราคาเหล็กฉาก 1"x 1" ยาว 6 เมตร  มอก.เต็มโรงใหญ่ 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

 โทร.082-916-2329

 ราคาเหล็กฉาก L 25mm x 25mm ยาว 6 เมตร  มอก.เต็มโรงใหญ่

 /ส

3.0 mm.

6.40 Kg. 

 /ส

5.0 mm.

10.20 Kg.

มีทำ 2 รุ่น    

ราคาเหล็กฉาก 1"1/4 x1"1/4  ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่ 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทร.082-916-2329

ราคาเหล็กฉาก L 30mm x 30 mm  ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่

 /ส

3.0 mm.

7.90 Kg

 /ส

5.0 mm.

12.6 Kg.

มีทำ 2 รุ่น    

ราคาเหล็กฉาก L 1"1/2 x 1"1/2  ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่ 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทร.082-916-2329

ราคาเหล็กฉาก L 40mm x 40 mm ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่

 /ส

3.0 mm.

10.7 Kg.

 /ส

4.0 mm.

14.0 Kg.

/ส

5.0 mm.

17.4 Kg.

 /ส

6.0 mm.

20.7 Kg.

มีทำ 4 รุ่น

ราคาเหล็กฉาก L 45 มมx 45 มม ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่ 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทร.082-916-2329

ราคาเหล็กฉาก L 45 mm x 45 mm ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่

 /ส

4.0 mm.

16.4 Kg.

 /ส

5.0 mm.

20.2 Kg.

มีทำ 2 รุ่น

ราคาเหล็กฉาก L 2" x2 " ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่ 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทร.082-916-2329

ราคาเหล็กฉาก L 50mm x 50mm ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่

 /ส

3.0 mm.

13.4 Kg.

4.0 mm.

17.7 Kg.

/ส

5.0 mm.

22.0 Kg.

 /ส

6.0 mm.

25.8 Kg.

มีทำ 4 รุ่น

ราคาเหล็กฉาก L 60 มมx 60มม  ยาว 6 เมตร  มอก.เต็มโรงใหญ่ 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทร.082-916-2329

ราคาเหล็กฉาก L 60 mmx 60 mm ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่

/ส

4.0 mm.

22.0 Kg. A

 /ส

5.0 mm.

27.3 Kg. A

มีทำ 2 รุ่น

ราคาเหล็กฉาก L 2"1/2 x2"1/2  ยาว 6 เมตร  มอก.เต็มโรงใหญ่ 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทร.082-916-2329

ราคาเหล็กฉาก L 65 มมx 65 มม ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่

 /ส

5.0 mm.

30.0 Kg. A

 /ส

6.0 mm.

34.7 Kg. A

 /ส

8.0 mm.

44.6 Kg. A

มีทำ 3 รุ่น

ราคาเหล็กฉาก L 70 มมx 70 มม ยาว 6 เมตร  มอก.เต็มโรงใหญ่

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทร.082-916-2329

ราคาเหล็กฉาก L 70 mm x 70mm ยาว 6 เมตร  มอก.เต็มโรงใหญ่

/ส

6.0 mm.

38.3 Kg. A

มีทำ 1 รุ่น

ราคาเหล็กฉาก L 3"x3"   ยาว 6 เมตร  มอก.เต็มโรงใหญ่ 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทร.082-916-2329

ราคาเหล็กฉาก L 75 มม x 75 มม ยาว 6 เมตร  มอก.เต็มโรงใหญ่

 /ส

6.0 mm.

40.0 Kg. A

/ส

9.0 mm.

59.0 Kg. A

 /ส

12.0 mm.

75.8 Kg. A

มีทำ 3 รุ่น

ราคาเหล็กฉาก L 80 มมx 80 มม  ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่ 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทร.082-916-2329

ราคาเหล็กฉาก L 80 mm x80 mm  ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่

/ส

6.0 mm.

43.9 Kg. A

มีทำ 1 รุ่น

ราคาเหล็กฉาก L 90 มม x 90 มม ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่ 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทร.082-916-2329

ราคาเหล็กฉาก L 90 mm x90 mm  ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่

 /ส

6.0 mm.

49.6 Kg. A

 /ส

7.0 mm.

57.6 Kg. A

/ส

10.0 mm.

79.8 Kg. A

 /ส

12.0 mm.

91.0 Kg. A

มีทำ 4 รุ่น

ราคาเหล็กฉาก L  4"x4"    ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่ 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทร.082-916-2329

ราคาเหล็กฉาก L 100 มมx 100 มม ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่

 /ส

7.0 mm.

64.2 Kg. A

 /ส

10.0 mm.

89.4 Kg. A

 /ส

12.0 mm.

103.2 Kg. A

 /ส

13.0 mm.

114.6 Kg. A

มีทำ 4 รุ่น

ราคาเหล็กฉาก L 120 mm x120 mm  ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่ 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทร.082-916-2329

ราคาเหล็กฉาก L 120 มม x 120 มม ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่

/ส

8.0 mm.

88.2 Kg. A

มีทำ 1 รุ่น

ราคาเหล็กฉาก L 130 mm x130 mm ยาว 6 เมตรมอก.เต็มโรงใหญ่ 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทร.082-916-2329

ราคาเหล็กฉาก L 130 มม x 130 มม ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่

 /ส

9.0 mm.

107.4 Kg. A

/ส

12.0 mm.

140.4 Kg. A

 /ส

15.0 mm.

172.8 Kg. A

มีทำ 3 รุ่น

ราคาเหล็กฉาก L 6" x 6" ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่ 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทร.082-916-2329

ราคาเหล็กฉาก L 150 มม x 150 มม ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่

/ส

12.0 mm.

163.8 Kg. A

 /ส

15.0 mm.

201.6 Kg. A

/ส

19.0 mm.

251.4 Kg. A

มีทำ 3 รุ่น

ราคาเหล็กฉาก L 175 mm x175mm    ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่ 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทร.082-916-2329

ราคาเหล็กฉาก L 175  มม x 175 มม ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่

/ส

12.0 mm.

191.0 Kg. A

/ส

15.0 mm.

236.4 Kg. A

มีทำ 2 รุ่น

ราคาเหล็กฉาก L 8"x 8"   ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่ 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทร.082-916-2329

ราคาเหล็กฉาก L 200 มม x 200 มม  ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่

/ส

15.0 mm.

272.0  Kg. A

/ส

20.0 mm.

358.0 Kg. A

/ส

25.0 mm.

441.6 Kg. A

มีทำ 3 รุ่น

ราคาเหล็กฉาก L 10"x 10"   ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่ 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทร.082-916-2329

ราคาเหล็กฉาก L 250 มม x 250 มม  ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่

/ส

25.0 mm.

562.2 Kg. A

/ส

35.0 mm.

768 Kg. A

     
           

ราคาเหล็กฉาก 1"x 1"x3.0mm ยาว 6 เมตร  มอก.เต็มโรงใหญ่ 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทร.082-916-2329

 ราคาเหล็กฉาก L 25x25x3.0mm ยาว 6 เมตร  มอก.เต็มโรงใหญ่

         

ราคาเหล็กฉาก 1"x 1"x5.0mm ยาว 6 เมตร  มอก.เต็มโรงใหญ่ 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทร.082-916-2329

 ราคาเหล็กฉาก L25x 25x5.0mm ยาว 6 เมตร  มอก.เต็มโรงใหญ่

         
           

ราคาเหล็กฉาก 1"1/4 x1"1/4 x3.0mm ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่ 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

 โทร.082-916-2329

ราคาเหล็กฉาก L 30x30x3.0mm  ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่

         

ราคาเหล็กฉาก 1"1/4 x1"1/4x5.0mm  ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่ 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทร.082-916-2329

ราคาเหล็กฉาก L 30x30x5.0mm  ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่

         
           

ราคาเหล็กฉาก L 1"1/2 x 1"1/2x3.0mm  ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่ 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทร.082-916-2329

ราคาเหล็กฉาก L 40x40x3.0 mm ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่

         

ราคาเหล็กฉาก L 1"1/2 x 1"1/2x4.0mm  ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่ 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทร.082-916-2329

ราคาเหล็กฉาก L 40x40x4.0 mm ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่

         

ราคาเหล็กฉาก L 1"1/2 x 1"1/2x5.0mm  ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่ 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทร.082-916-2329

ราคาเหล็กฉาก L 40x40x5.0mm ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่

         

ราคาเหล็กฉาก L 1"1/2 x 1"1/2x6.0mm  ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่ 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทร.082-916-2329

ราคาเหล็กฉาก L 40x40x6.0mm ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่

         
           

ราคาเหล็กฉาก L 45 มมx 45 มมx4.0mm ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่ 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทร.082-916-2329

ราคาเหล็กฉาก L 45x45x4.0mm ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่

         

ราคาเหล็กฉาก L 45 มมx 45 มมx5.0mm ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่ 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทร.082-916-2329

ราคาเหล็กฉาก L 45x45x5.0mm ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่

         
           

ราคาเหล็กฉาก L 2" x2 "x3.0mm ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่ 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทร.082-916-2329

ราคาเหล็กฉาก L 50x50x3.0mm ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่

         

ราคาเหล็กฉาก L 2" x2 "x4.0mm ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่ 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทร.082-916-2329

ราคาเหล็กฉาก L 50x50x4.0mm ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่

         

ราคาเหล็กฉาก L 2" x2 "x5.0mm ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่ 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทร.082-916-2329

ราคาเหล็กฉาก L 50x50x5.0mm ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่

         

ราคาเหล็กฉาก L 2" x2"x6.0mm ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่ 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทร.082-916-2329

ราคาเหล็กฉาก L 50x50x6.0mm ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่

         
           
 

ราคาเหล็กฉาก L 60 มมx 60มม x4.0mm ยาว 6 เมตร  มอก.เต็มโรงใหญ่ 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทร.082-916-2329

ราคาเหล็กฉาก L 60x60x4.0mm ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่

         
 

ราคาเหล็กฉาก L 60 มมx 60มม x5.0mm ยาว 6 เมตร  มอก.เต็มโรงใหญ่ 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทร.082-916-2329

ราคาเหล็กฉาก L 60x60x5.0mm ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่

         
           
 

ราคาเหล็กฉาก L 2"1/2 x2"1/2x5.0mm  ยาว 6 เมตร  มอก.เต็มโรงใหญ่ 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทร.082-916-2329

ราคาเหล็กฉาก L 65x65x5.0mm ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่

         
 

ราคาเหล็กฉาก L 2"1/2 x2"1/2 x6.0mm ยาว 6 เมตร  มอก.เต็มโรงใหญ่ 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทร.082-916-2329

ราคาเหล็กฉาก L 65x65x6.0mm ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่

         
 

ราคาเหล็กฉาก L 2"1/2 x2"1/2 x8.0mm ยาว 6 เมตร  มอก.เต็มโรงใหญ่ 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทร.082-916-2329

ราคาเหล็กฉาก L 65x65x8.0mm ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่

         
           

ราคาเหล็กฉาก L 70 มมx70มมx6.0มม ยาว 6 เมตร  มอก.เต็มโรงใหญ่

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทร.082-916-2329

ราคาเหล็กฉาก L 70x70x6.0mm ยาว 6 เมตร  มอก.เต็มโรงใหญ่

         
           

ราคาเหล็กฉาก L 3"x3"x6.0mm   ยาว 6 เมตร  มอก.เต็มโรงใหญ่ 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทร.082-916-2329

ราคาเหล็กฉาก L 75x75x6.0mm ยาว 6 เมตร  มอก.เต็มโรงใหญ่

         

ราคาเหล็กฉาก L 3"x3"x9.0mm   ยาว 6 เมตร  มอก.เต็มโรงใหญ่ 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทร.082-916-2329

ราคาเหล็กฉาก L 75x75x9.0mm ยาว 6 เมตร  มอก.เต็มโรงใหญ่

         

ราคาเหล็กฉาก L 3"x3"x12mm   ยาว 6 เมตร  มอก.เต็มโรงใหญ่ 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทร.082-916-2329

ราคาเหล็กฉาก L 75x75x12mm ยาว 6 เมตร  มอก.เต็มโรงใหญ่

         
           

ราคาเหล็กฉาก L 80 มมx 80 มมx6.0mm  ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่ 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทร.082-916-2329

ราคาเหล็กฉาก L 80x80x6.0 mm  ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่

         
           

ราคาเหล็กฉาก L 90มมx90มมx6.0mm ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่ 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทร.082-916-2329

ราคาเหล็กฉาก L 90x90x6.0 mm  ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่

         

ราคาเหล็กฉาก L 90มมx90มมx7.0mm ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่ 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทร.082-916-2329

ราคาเหล็กฉาก L 90x90x7.0mm  ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่

         

ราคาเหล็กฉาก L 90มมx90มมx10mm ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่ 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทร.082-916-2329

ราคาเหล็กฉาก L 90x90x10.0 mm  ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่

         

ราคาเหล็กฉาก L 90มมx90มมx12mm ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่ 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทร.082-916-2329

ราคาเหล็กฉาก L 90x90x12mm  ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่

         
           

ราคาเหล็กฉาก L  4"x4"x7mm    ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่ 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทร.082-916-2329

ราคาเหล็กฉาก L 100x100x7mm ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่

         

ราคาเหล็กฉาก L  4"x4"x10mm    ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่ 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทร.082-916-2329

ราคาเหล็กฉาก L 100x100x10mm ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่

         

ราคาเหล็กฉาก L  4"x4"x12mm    ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่ 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทร.082-916-2329

ราคาเหล็กฉาก L 100x100x12mm ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่

         

ราคาเหล็กฉาก L  4"x4"x13mm    ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่ 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทร.082-916-2329

ราคาเหล็กฉาก L 100x100x13mm ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่

         
           

ราคาเหล็กฉาก L 130x130x9mm ยาว 6 เมตรมอก.เต็มโรงใหญ่ 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทร.082-916-2329

ราคาเหล็กฉาก L 130x130x9มม ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่

         

ราคาเหล็กฉาก L 130x130x12mm ยาว 6 เมตรมอก.เต็มโรงใหญ่ 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทร.082-916-2329

ราคาเหล็กฉาก L 130x130x12มม ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่

         

ราคาเหล็กฉาก L 130x130x15mm ยาว 6 เมตรมอก.เต็มโรงใหญ่ 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทร.082-916-2329

ราคาเหล็กฉาก L 130x130x15มม ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่

         
           

ราคาเหล็กฉาก L 6" x 6"x12mm ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่ 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทร.082-916-2329

ราคาเหล็กฉาก L 150x150x12มม ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่

         

ราคาเหล็กฉาก L 6"x 6"x15mm ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่ 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทร.082-916-2329

ราคาเหล็กฉาก L 150x150x15มม ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่

         

ราคาเหล็กฉาก L 6"x 6"x19mm ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่ 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทร.082-916-2329

ราคาเหล็กฉาก L 150x150x19มม ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่

         
           

ราคาเหล็กฉาก L 175x175x12mm  ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่ 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทร.082-916-2329

ราคาเหล็กฉาก L 175x175x12มม ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่

         

ราคาเหล็กฉาก L 175x175x15mm    ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่ 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทร.082-916-2329

ราคาเหล็กฉาก L 175x175x15มม ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่

         
           

ราคาเหล็กฉาก L 8"x 8"x15mm   ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่ 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทร.082-916-2329

ราคาเหล็กฉาก L 200x200x15มม  ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่

         

ราคาเหล็กฉาก L 8"x 8"x20mm   ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่ 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทร.082-916-2329

ราคาเหล็กฉาก L 200x200x20มม  ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่

         

ราคาเหล็กฉาก L 8"x 8"x25mm   ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่ 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทร.082-916-2329

ราคาเหล็กฉาก L 200x200x25มม  ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่

         
           
 

ราคาเหล็กฉาก L 10"x 10"x25mm   ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่ 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทร.082-916-2329

ราคาเหล็กฉาก L 250x250x25มม  ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่

         

ราคาเหล็กฉาก L 10"x 10"x35mm   ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่ 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทร.082-916-2329

ราคาเหล็กฉาก L 250x250x35มม  ยาว 6 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่

         

 

ราคาเหล็กวันนี้ จำหน่ายเหล็ก จำหน่ายเหล็กทุกชนิด ราคาเหล็ก ราคาเหล็กถูกถูก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็ก ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กกล่อง ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณ

 

  เหล็กฉาก (Angles) สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป การทำโครงหลังคา มีลักษณะเป็นมุมฉากเหล็กฉากนิยมใช้สำหรับงานโครงสร้างทั่วไปการทำโครงหลังคาชั้นวางประเภทต่างๆเหล็กฉาก  คุณภาพดี ขนาดมาตรฐานต้องมีมุมฉากตรง น้ำหนัก +/- ไม่เกิน 3% จากสเปคที่กำหนดและทำมุมได้ 90 องศา มีด้านเท่ากันทั้งสองด้านเนื้อเรียบมีความยืดหยุ่นดีเพื่อสะดวกในการประกอบชิ้นงาน ให้สวยงามยิ่งขึ้น ที่สำคัญจะต้องมีใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม กำกับสินค้า เพราะมี เหล็กฉากที่ไม่ได้มาตรฐาน จำนวนมากวางจำหน่ายในตลาดจึงควรตรวจสอบทุกครั้ง

 

 
 

thaiflag small Thailand