เหล็กแบน ราคา

แฟลตบาร์ Flat Bar ราคา

 

 

     

 

 เหล็กแบน Flat Bar 

 

 

ร้านขายเหล็กในลำลูกกา ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

 

ราคาเหล็กแบน Flat Bar โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

1.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด  1/2"สี่หุน หนา 3มิล ยาว 6เมตร ราคา150บาท

เหล็กแบนFlat Bar 12mm x 3.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 1.7กิโล/เส้น ราคา 150บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

2.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด  1/2"สี่หุน หนา 4มิล ยาว 6เมตร ราคา 198บาท

เหล็กแบนFlat Bar 12mm x 4.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 2.2กิโล/เส้น ราคา 198บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

3.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 5/8"ห้าหุน หนา 3มิล ยาว 6เมตร ราคา280บาท

เหล็กแบนFlat Bar 15mm x 3.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 2.2กิโล/เส้น ราคา 280บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

4.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 5/8"ห้าหุน หนา 4มิล ยาว 6เมตร ราคา 320บาท

เหล็กแบนFlat Bar 15mm x 4.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 2.8กิโล/เส้น ราคา 320บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

5.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 3/4"หกหุน หนา 2.5มิล ยาว 6เมตร ราคา 275บาท

เหล็กแบนFlat Bar 19mm.x 2.5mm x 6000mm.น้ำหนัก 2.2กิโล/เส้น ราคา 275บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

6.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 3/4"หกหุน หนา 3มิล ยาว 6เมตร ราคา 287บาท

เหล็กแบนFlat Bar 19mm x 3.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 2.5กิโล/เส้น ราคา 287บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

7.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 3/4"หกหุน หนา 4มิล ยาว 6เมตร ราคา 315บาท

เหล็กแบนFlat Bar 19mm x 4.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 3.4กิโล/เส้น ราคา 315บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

8.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 3/4"หกหุน หนา 4.5มิล ยาว 6เมตร ราคา 335บาท

เหล็กแบนFlat Bar 19mm x 4.5mm x 6000mm.น้ำหนัก 3.9กิโล/เส้น ราคา 335บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

9.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 3/4"หกหุน หนา 6มิล ยาว 6เมตร ราคา 375บาท

เหล็กแบนFlat Bar 19mm x 6.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 5.1กิโล/เส้น ราคา 375บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

10.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 1" หนา 2.5มิล ยาว 6เมตร ราคา 190บาท

เหล็กแบนFlat Bar 25mm x 2.5mm x 6000mm.น้ำหนัก 2.5กิโล/เส้น ราคา 190บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

11.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 1" หนา 3มิล ยาว 6เมตร ราคา 210บาท

เหล็กแบนFlat Bar 25mm x 3.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 3.4กิโล/เส้น ราคา 210บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

12.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 1" หนา 4มิล ยาว 6เมตร ราคา 240บาท

เหล็กแบนFlat Bar 25mm x 4.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 4.4กิโล/เส้น ราคา 240บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

13.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 1" หนา 4.5มิล ยาว 6เมตร ราคา 270บาท

เหล็กแบนFlat Bar 25mm x4.5 mm x 6000mm.น้ำหนัก 5กิโล/เส้น ราคา 270บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

14.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 1" หนา 5มิล ยาว 6เมตร ราคา 290บาท

เหล็กแบนFlat Bar 25mm x 5.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 5.5กิโล/เส้น ราคา 290บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

15.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 1" หนา 6มิล ยาว 6เมตร ราคา 320บาท

เหล็กแบนFlat Bar 25mm x 6.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 6.7กิโล/เส้น ราคา 320บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

16.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 1" หนา 9มิล ยาว 6เมตร ราคา 420บาท

เหล็กแบนFlat Bar 25mm x 9.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 10.2กิโล/เส้น ราคา 420บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

17.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 1" หนา 12มิล ยาว 6เมตร ราคา 550บาท

เหล็กแบนFlat Bar 25mm x 12mm x 6000mm.น้ำหนัก 14กิโล/เส้น ราคา 550บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

18.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 1-1/4" หนา 2.5มิล ยาว 6เมตร ราคา 220บาท

เหล็กแบนFlat Bar 32mm x 2.5mm x 6000mm.น้ำหนัก 3.5กิโล/เส้น ราคา 220บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

19.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 1-1/4" หนา 3มิล ยาว 6เมตร ราคา 240บาท

เหล็กแบนFlat Bar 32mm x 3.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 4.2กิโล/เส้น ราคา 240บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

20.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 1-1/4" หนา 4มิล ยาว 6เมตร ราคา 290บาท

เหล็กแบนFlat Bar 32mm x 4.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 6.0กิโล/เส้น ราคา 290บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

21.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 1-1/4" หนา 4.5มิล ยาว 6เมตร ราคา 320บาท

เหล็กแบนFlat Bar 32mm x 4.5mm x 6000mm.น้ำหนัก 6.4กิโล/เส้น ราคา 320บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

22.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 1-1/4" หนา 5มิล ยาว 6เมตร ราคา 340บาท

เหล็กแบนFlat Bar 32mm x 5.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 7.3กิโล/เส้น ราคา 340บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

23.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 1-1/4" หนา 6มิล ยาว 6เมตร ราคา 370บาท

เหล็กแบนFlat Bar 32mm x 6.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 8.6กิโล/เส้น ราคา 370บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

24.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 1-1/4" หนา 9มิล ยาว 6เมตร ราคา 495บาท

เหล็กแบนFlat Bar 32mm x 9.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 13กิโล/เส้น ราคา 495บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

25.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 1-1/4" หนา 12มิล ยาว 6เมตร ราคา 690บาท

เหล็กแบนFlat Bar 32mm x 12mm x 6000mm.น้ำหนัก 17.4กิโล/เส้น ราคา 690บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

26.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 1-1/2" หนา 2.5มิล ยาว 6เมตร ราคา 230บาท

เหล็กแบนFlat Bar 38mm x 2.5mm x 6000mm.น้ำหนัก 4.1กิโล/เส้น ราคา 230บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

27.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 1-1/2" หนา 3.0มิล ยาว 6เมตร ราคา 260บาท

เหล็กแบนFlat Bar 38mm x 3.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 5กิโล/เส้น ราคา 260บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

28.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 1-1/2" หนา 4.0มิล ยาว 6เมตร ราคา 320บาท

เหล็กแบนFlat Bar 38mm x 4.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 7.1กิโล/เส้น ราคา 320บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

29.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 1-1/2" หนา 4.5มิล ยาว 6เมตร ราคา 340บาท

เหล็กแบนFlat Bar 38mm x 4.5mm x 6000mm.น้ำหนัก 7.5กิโล/เส้น ราคา 340บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

30.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 1-1/2" หนา 5.0มิล ยาว 6เมตร ราคา 360บาท

เหล็กแบนFlat Bar 38mm x 5.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 8.4กิโล/เส้น ราคา 360บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

31.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด1-1/2" หนา 6.0มิล ยาว 6เมตร ราคา 420บาท

เหล็กแบนFlat Bar 38mm x 6.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 10.4กิโล/เส้น ราคา 420บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

32.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด1-1/2" หนา 9.0มิล ยาว 6เมตร ราคา 570บาท

เหล็กแบนFlat Bar 38mm x 9.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 15.5กิโล/เส้น ราคา 570บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

33.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด1-1/2" หนา 10.0มิล ยาว 6เมตร ราคา 740บาท

เหล็กแบนFlat Bar 38mm x 10.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 19กิโล/เส้น ราคา 740บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

34.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 1-1/2" หนา 12.0มิล ยาว 6เมตร ราคา 780บาท

เหล็กแบนFlat Bar 38mm x 12.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 21กิโล/เส้น ราคา 780บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

35.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 1-1/2" หนา 15.0มิล ยาว 6เมตร ราคา 1,350บาท

เหล็กแบนFlat Bar 38mm x 15.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 27.7กิโล/เส้น ราคา 1,350บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

36.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 1-1/2" หนา 19.0มิล ยาว 6เมตร ราคา 1,750บาท

เหล็กแบนFlat Bar 38mm x 19.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 35.2กิโล/เส้น ราคา 1,750บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

37.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 1-1/2" หนา 25มิล ยาว 6เมตร ราคา 2,450บาท

เหล็กแบนFlat Bar 38mm x 25mm x 6000mm.น้ำหนัก 46.2กิโล/เส้น ราคา 2,450บาท

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

38.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 44มิล หนา 3.0มิล ยาว 6เมตร ราคา 295บาท

เหล็กแบนFlat Bar 44mm x 3.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 6กิโล/เส้น ราคา 295บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

39.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 44มิล หนา 4.5มิล ยาว 6เมตร ราคา 380บาท

เหล็กแบนFlat Bar 44mm x 4.5mm x 6000mm.น้ำหนัก 9.2กิโล/เส้น ราคา 380บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

40.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 44มิล หนา 6.0มิล ยาว 6เมตร ราคา 480บาท

เหล็กแบนFlat Bar 44mm x 6.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 11.9กิโล/เส้น ราคา 480บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

41.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 44มิล หนา 9.0มิล ยาว 6เมตร ราคา 750บาท

เหล็กแบนFlat Bar 44mm x 9.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 17.8กิโล/เส้น ราคา 750บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

42.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 44มิล หนา 12มิล ยาว 6เมตร ราคา 950บาท

เหล็กแบนFlat Bar 44mm x 12.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 24กิโล/เส้น ราคา 950บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

 

43.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 2" หนา 2.5มิล ยาว 6เมตร ราคา 280บาท

เหล็กแบนFlat Bar 50mm x 2.5mm x 6000mm.น้ำหนัก 5.4กิโล/เส้น ราคา 280บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

44.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 2" หนา 3.0มิล ยาว 6เมตร ราคา 320บาท

เหล็กแบนFlat Bar 50mm x 3.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 6.9กิโล/เส้น ราคา 320บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

45.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 2" หนา 4.0มิล ยาว 6เมตร ราคา 380บาท

เหล็กแบนFlat Bar 50mm x 4.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 9.4กิโล/เส้น ราคา 380บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

46.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 2" หนา 4.5มิล ยาว 6เมตร ราคา 420บาท

เหล็กแบนFlat Bar 50mm x 4.5mm x 6000mm.น้ำหนัก 10.4กิโล/เส้น ราคา 420บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

47.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 2" หนา 5.0มิล ยาว 6เมตร ราคา 460บาท

เหล็กแบนFlat Bar 50mm x 5.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 11.4กิโล/เส้น ราคา 460บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

48.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 2" หนา 6.0มิล ยาว 6เมตร ราคา 520บาท

เหล็กแบนFlat Bar 50mm x 6.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 13.7กิโล/เส้น ราคา 520บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

49.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 2" หนา 9.0มิล ยาว 6เมตร ราคา 730บาท

เหล็กแบนFlat Bar 50mm x 9.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 20.7กิโล/เส้น ราคา 730บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

50.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 2" หนา 10.0มิล ยาว 6เมตร ราคา 790บาท

เหล็กแบนFlat Bar 50mm x 10.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 22.8กิโล/เส้น ราคา 790บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

51.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 2" หนา 12มิล ยาว 6เมตร ราคา 920บาท

เหล็กแบนFlat Bar 50mm x 12mm x 6000mm.น้ำหนัก 27.4กิโล/เส้น ราคา 920บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

52.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 2" หนา 15มิล ยาว 6เมตร ราคา 1,650บาท

เหล็กแบนFlat Bar 50mm x 15mm x 6000mm.น้ำหนัก 36.4กิโล/เส้น ราคา 1,650บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

53.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 2" หนา 16มิล ยาว 6เมตร ราคา 1,490บาท

เหล็กแบนFlat Bar 50mm x 16mm x 6000mm.น้ำหนัก 37กิโล/เส้น ราคา 1,490บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

54.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 2" หนา 19มิล ยาว 6เมตร ราคา 1,690บาท

เหล็กแบนFlat Bar 50mm x 19mm x 6000mm.น้ำหนัก 44.4กิโล/เส้น ราคา 1,690บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

55.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 2" หนา 20มิล ยาว 6เมตร ราคา 2,200บาท

เหล็กแบนFlat Bar 50mm x 20mm x 6000mm.น้ำหนัก 48กิโล/เส้น ราคา 2,200บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

56.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 2" หนา 25มิล ยาว 6เมตร ราคา 2,900บาท

เหล็กแบนFlat Bar 50mm x 25mm x 6000mm.น้ำหนัก 57.2กิโล/เส้น ราคา 2,900บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

 

57.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 2-1/2" หนา 3มิล ยาว 6เมตร ราคา 470บาท

เหล็กแบนFlat Bar 65mm x 3.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 9กิโล/เส้น ราคา 470บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

58.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 2-1/2" หนา 4มิล ยาว 6เมตร ราคา 590บาท

เหล็กแบนFlat Bar 65mm x 4.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 11.8กิโล/เส้น ราคา 590บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

59.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 2-1/2" หนา 4.5มิล ยาว 6เมตร ราคา 630บาท

เหล็กแบนFlat Bar 65mm x 4.5mm x 6000mm.น้ำหนัก 13.2กิโล/เส้น ราคา 630บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

60.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 2-1/2" หนา 5มิล ยาว 6เมตร ราคา 690บาท

เหล็กแบนFlat Bar 65mm x 5.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 14.9กิโล/เส้น ราคา 690บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

61.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 2-1/2" หนา 6มิล ยาว 6เมตร ราคา 740บาท

เหล็กแบนFlat Bar 65mm x 6mm x 6000mm.น้ำหนัก 17.7กิโล/เส้น ราคา 740บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

62.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 2-1/2" หนา 9มิล ยาว 6เมตร ราคา 1,100บาท

เหล็กแบนFlat Bar 65mm x 9mm x 6000mm.น้ำหนัก 27.2กิโล/เส้น ราคา 1,100บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

63.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 2-1/2" หนา 10มิล ยาว 6เมตร ราคา 1,200บาท

เหล็กแบนFlat Bar 65mm x 10mm x 6000mm.น้ำหนัก 29.7กิโล/เส้น ราคา 1,200บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

64.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 2-1/2" หนา 12มิล ยาว 6เมตร ราคา 1,400บาท

เหล็กแบนFlat Bar 65mm x 12mm x 6000mm.น้ำหนัก 36กิโล/เส้น ราคา 1,400บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

65.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 2-1/2" หนา 16มิล ยาว 6เมตร ราคา 1,750บาท

เหล็กแบนFlat Bar 65mm x 16mm x 6000mm.น้ำหนัก 47.4กิโล/เส้น ราคา 1,750บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

66.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 2-1/2" หนา 19มิล ยาว 6เมตร ราคา 2,300บาท

เหล็กแบนFlat Bar 65mm x 19mm x 6000mm.น้ำหนัก 57กิโล/เส้น ราคา 2,300บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

67.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 2-1/2" หนา 25มิล ยาว 6เมตร ราคา 3,500บาท

เหล็กแบนFlat Bar 65mm x 25mm x 6000mm.น้ำหนัก 74.5กิโล/เส้น ราคา 3,500บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

 

68.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 3" หนา 3.0มิล ยาว 6เมตร ราคา 520บาท

เหล็กแบนFlat Bar 75mm x 3.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 10กิโล/เส้น ราคา 520บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

69.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 3" หนา 4.0มิล ยาว 6เมตร ราคา 600บาท

เหล็กแบนFlat Bar 75mm x 4.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 13.2กิโล/เส้น ราคา 600บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

70.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 3" หนา 4.5มิล ยาว 6เมตร ราคา 720บาท

เหล็กแบนFlat Bar 75mm x 4.5mm x 6000mm.น้ำหนัก 15.4กิโล/เส้น ราคา 720บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

71.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 3" หนา 6มิล ยาว 6เมตร ราคา 1,080บาท

เหล็กแบนFlat Bar 75mm x 6mm x 6000mm.น้ำหนัก 20.8กิโล/เส้น ราคา 1,080บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

72.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 3" หนา 9มิล ยาว 6เมตร ราคา 1,200บาท

เหล็กแบนFlat Bar 75mm x 9mm x 6000mm.น้ำหนัก 31.2กิโล/เส้น ราคา 1,200บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

73.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 3" หนา 10มิล ยาว 6เมตร ราคา 1,490บาท

เหล็กแบนFlat Bar 75mm x 10mm x 6000mm.น้ำหนัก 34.4กิโล/เส้น ราคา 1,490บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

74.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 3" หนา 12มิล ยาว 6เมตร ราคา 1,700บาท

เหล็กแบนFlat Bar 75mm x 12mm x 6000mm.น้ำหนัก 41.5กิโล/เส้น ราคา 1,700บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

75.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 3" หนา 16มิล ยาว 6เมตร ราคา 2,250บาท

เหล็กแบนFlat Bar 75mm x 16mm x 6000mm.น้ำหนัก 56กิโล/เส้น ราคา 2,250บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

76.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 3" หนา 19มิล ยาว 6เมตร ราคา 2,600บาท

เหล็กแบนFlat Bar 75mm x 19mm x 6000mm.น้ำหนัก 67กิโล/เส้น ราคา 2,600บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

77.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 3" หนา 25มิล ยาว 6เมตร ราคา 3,800บาท

เหล็กแบนFlat Bar 75mm x 25mm x 6000mm.น้ำหนัก 86.2กิโล/เส้น ราคา 3,800บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

 

78.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 90มิล หนา 6มิล ยาว 6เมตร ราคา 1,800บาท

เหล็กแบนFlat Bar 90mm x 6mm x 6000mm.น้ำหนัก 24.5กิโล/เส้น ราคา 1,800บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

79.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 90มิล หนา 9มิล ยาว 6เมตร ราคา 2,250บาท

เหล็กแบนFlat Bar 90mm x 9mm x 6000mm.น้ำหนัก 37.8กิโล/เส้น ราคา 2,250บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

80.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 90มิล หนา 12มิล ยาว 6เมตร ราคา 2,600บาท

เหล็กแบนFlat Bar 90mm x 12mm x 6000mm.น้ำหนัก 49.7กิโล/เส้น ราคา 2,600บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

 

81.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 4" หนา 3.0มิล ยาว 6เมตร ราคา 720บาท

เหล็กแบนFlat Bar 100mm x 3.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 13.7กิโล/เส้น ราคา 720บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

82.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 4" หนา 4.0มิล ยาว 6เมตร ราคา 750บาท

เหล็กแบนFlat Bar 100mm x 4.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 17.7กิโล/เส้น ราคา 750บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

83.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 4" หนา 4.5มิล ยาว 6เมตร ราคา 850บาท

เหล็กแบนFlat Bar 100mm x 4.5mm x 6000mm.น้ำหนัก 20.7กิโล/เส้น ราคา 850บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

84.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 4" หนา 6มิล ยาว 6เมตร ราคา 1,200บาท

เหล็กแบนFlat Bar 100mm x 6mm x 6000mm.น้ำหนัก 27.5กิโล/เส้น ราคา 1,200บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

85.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 4" หนา 9มิล ยาว 6เมตร ราคา 1,700บาท

เหล็กแบนFlat Bar 100mm x 9mm x 6000mm.น้ำหนัก 41.2กิโล/เส้น ราคา 1,700บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

86.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 4" หนา 10มิล ยาว 6เมตร ราคา 2,400บาท

เหล็กแบนFlat Bar 100mm x 10mm x 6000mm.น้ำหนัก 46กิโล/เส้น ราคา 2,400บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

87.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 4" หนา 12มิล ยาว 6เมตร ราคา 2,650บาท

เหล็กแบนFlat Bar 100mm x 12mm x 6000mm.น้ำหนัก 55.4กิโล/เส้น ราคา 2,650บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

88.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 4" หนา 16มิล ยาว 6เมตร ราคา 3,400บาท

เหล็กแบนFlat Bar 100mm x 16mm x 6000mm.น้ำหนัก 74.7กิโล/เส้น ราคา 3,400บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

89.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 4" หนา 19มิล ยาว 6เมตร ราคา 3,800บาท

เหล็กแบนFlat Bar 100mm x 19mm x 6000mm.น้ำหนัก 89กิโล/เส้น ราคา 3,800บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

90.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 4" หนา 25มิล ยาว 6เมตร ราคา 4,700บาท

เหล็กแบนFlat Bar 100mm x 25mm x 6000mm.น้ำหนัก 114.5กิโล/เส้น ราคา 4,700บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

 

91.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 5" หนา 3.0มิล ยาว 6เมตร ราคา 950บาท

เหล็กแบนFlat Bar 125mm x 3.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 17.2กิโล/เส้น ราคา 950บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

92.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 5" หนา 4.0มิล ยาว 6เมตร ราคา 1,200บาท

เหล็กแบนFlat Bar 125mm x 4.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 22.4กิโล/เส้น ราคา 1,200บาท

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

93.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 5" หนา 4.5มิล ยาว 6เมตร ราคา 1,300บาท

เหล็กแบนFlat Bar 125mm x 4.5mm x 6000mm.น้ำหนัก 26กิโล/เส้น ราคา 1,300บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

94.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 5" หนา 6มิล ยาว 6เมตร ราคา 1,600บาท

เหล็กแบนFlat Bar 125mm x 6mm x 6000mm.น้ำหนัก 35.4กิโล/เส้น ราคา 1,600บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

95.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 5" หนา 9มิล ยาว 6เมตร ราคา 2,500บาท

เหล็กแบนFlat Bar 125mm x 9mm x 6000mm.น้ำหนัก 51.7กิโล/เส้น ราคา 2,500บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

96.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 5" หนา 12มิล ยาว 6เมตร ราคา 2,900บาท

เหล็กแบนFlat Bar 125mm x 12mm x 6000mm.น้ำหนัก 68.8กิโล/เส้น ราคา 2,900บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

97.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 5" หนา 15มิล ยาว 6เมตร ราคา 4,450บาท

เหล็กแบนFlat Bar 125mm x 15mm x 6000mm.น้ำหนัก 90กิโล/เส้น ราคา 4,450บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

98.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 5" หนา 19มิล ยาว 6เมตร ราคา 5,450บาท

เหล็กแบนFlat Bar 125mm x 19mm x 6000mm.น้ำหนัก 115.4กิโล/เส้น ราคา 5,450บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

99.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 5" หนา 25มิล ยาว 6เมตร ราคา 6,700บาท

เหล็กแบนFlat Bar 125mm x 25mm x 6000mm.น้ำหนัก 151กิโล/เส้น ราคา 6,700บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

 

100.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 6" หนา 3.0มิล ยาว 6เมตร ราคา 1,250บาท

เหล็กแบนFlat Bar 150mm x 3.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 21กิโล/เส้น ราคา 1,250บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

101.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 6" หนา 4.0มิล ยาว 6เมตร ราคา 1,870บาท

เหล็กแบนFlat Bar 150mm x 4.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 26.7กิโล/เส้น ราคา 1,870บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

102.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 6" หนา 4.5มิล ยาว 6เมตร ราคา 2,000บาท

เหล็กแบนFlat Bar 150mm x 4.5mm x 6000mm.น้ำหนัก 31.4กิโล/เส้น ราคา 2,000บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

103.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 6" หนา 6มิล ยาว 6เมตร ราคา 2,300บาท

เหล็กแบนFlat Bar 150mm x 6mm x 6000mm.น้ำหนัก 41.2กิโล/เส้น ราคา 2,300บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

104.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 6" หนา 9มิล ยาว 6เมตร ราคา 2,900บาท

เหล็กแบนFlat Bar 150mm x 9mm x 6000mm.น้ำหนัก 61.5กิโล/เส้น ราคา 2,900บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

105.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 6" หนา 10มิล ยาว 6เมตร ราคา 3,200บาท

เหล็กแบนFlat Bar 150mm x 10mm x 6000mm.น้ำหนัก 69.4กิโล/เส้น ราคา 3,200บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

106.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 6" หนา 12มิล ยาว 6เมตร ราคา 3,500บาท

เหล็กแบนFlat Bar 150mm x 12mm x 6000mm.น้ำหนัก 81.5กิโล/เส้น ราคา 3,500บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

107.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 6" หนา 15มิล ยาว 6เมตร ราคา 5,100บาท

เหล็กแบนFlat Bar 150mm x 15mm x 6000mm.น้ำหนัก 106กิโล/เส้น ราคา 5,100บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

108.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 6" หนา 19มิล ยาว 6เมตร ราคา 6,200บาท

เหล็กแบนFlat Bar 150mm x 19mm x 6000mm.น้ำหนัก 138.4กิโล/เส้น ราคา 6,200บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

109.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 6" หนา 25มิล ยาว 6เมตร ราคา 7,800บาท

เหล็กแบนFlat Bar 150mm x 25mm x 6000mm.น้ำหนัก 180.8กิโล/เส้น ราคา 7,800บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

 

110.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 7" หนา 9มิล ยาว 6เมตร ราคา 3,300บาท

เหล็กแบนFlat Bar 175mm x 9mm x 6000mm.น้ำหนัก 70.2กิโล/เส้น ราคา 3,300บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

 

111.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 8" หนา 6.0มิล ยาว 6เมตร ราคา 2,700บาท

เหล็กแบนFlat Bar 200mm x 6.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 54.7กิโล/เส้น ราคา 2,700บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

112.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 8" หนา 9.0มิล ยาว 6เมตร ราคา 3,600บาท

เหล็กแบนFlat Bar 200mm x 9.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 83กิโล/เส้น ราคา 3,600บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

113.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 8" หนา 10.0มิล ยาว 6เมตร ราคา 3,950บาท

เหล็กแบนFlat Bar 200mm x 10.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 92กิโล/เส้น ราคา 3,950บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

114.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 8" หนา 12.0มิล ยาว 6เมตร ราคา 4,500บาท

เหล็กแบนFlat Bar 200mm x 12.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 111.5กิโล/เส้น ราคา 4,500บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

115.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 8" หนา 15.0มิล ยาว 6เมตร ราคา 6,700บาท

เหล็กแบนFlat Bar 200mm x 15.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 143กิโล/เส้น ราคา 6,700บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

116.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 8" หนา 19.0มิล ยาว 6เมตร ราคา 8,300บาท

เหล็กแบนFlat Bar 200mm x 19.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 183.5กิโล/เส้น ราคา 8,300บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

 

117.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 10" หนา 6.0มิล ยาว 6เมตร ราคา 3,200บาท

เหล็กแบนFlat Bar 250mm x 6.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 69.4กิโล/เส้น ราคา 3,200บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

118.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 10" หนา 9.0มิล ยาว 6เมตร ราคา 4,300บาท

เหล็กแบนFlat Bar 250mm x 9.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 103.5กิโล/เส้น ราคา 4,300บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

119.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 10" หนา 10.0มิล ยาว 6เมตร ราคา 4,600บาท

เหล็กแบนFlat Bar 250mm x 10.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 115กิโล/เส้น ราคา 4,600บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

120.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 10" หนา 12.0มิล ยาว 6เมตร ราคา 5,400บาท

เหล็กแบนFlat Bar 250mm x 12.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 141.5กิโล/เส้น ราคา 5,400บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

 

121.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 12" หนา 6.0มิล ยาว 6เมตร ราคา 3,600บาท

เหล็กแบนFlat Bar 300mm x 6.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 82.4กิโล/เส้น ราคา 3,600บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

122.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 12" หนา 9.0มิล ยาว 6เมตร ราคา 4,900บาท

เหล็กแบนFlat Bar 300mm x 9.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 125กิโล/เส้น ราคา 4,900บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

123.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 12" หนา 10.0มิล ยาว 6เมตร ราคา 5,300บาท

เหล็กแบนFlat Bar 300mm x 10.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 138.5กิโล/เส้น ราคา 5,300บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

124.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 12" หนา 12มิล ยาว 6เมตร ราคา 6,300บาท

เหล็กแบนFlat Bar 300mm x 12mm x 6000mm.น้ำหนัก 168.2กิโล/เส้น ราคา 6,300บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

125.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 12" หนา 15มิล ยาว 6เมตร ราคา 9,300บาท

เหล็กแบนFlat Bar 300mm x 15mm x 6000mm.น้ำหนัก 219.2กิโล/เส้น ราคา 9,300บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

 

 

2456

#ราคาเหล็กแบน Flat Bar

โทรสั่งของ

 

..............................................................................

.............................

............................

............................

............................

............................

............................

 

เหล็กแบนหน้าต่าง  1/2 ยาว 6 เมตร

โทรสั่งของ

ราคาเหล็กแบน  12 มิล

ราคาFlat Bar 12mm.

 /ส

แบนตัด

หนา 3.0 มิล

1.7 Kg.

 /ส

แบนตัด

หนา 4.0 มิล

2.0 Kg.

 

 

มีทำ 2 รุ่น

     

ราคาเหล็กแบน  5/8  ยาว 6 เมตร

โทรสั่งของ

ราคาเหล็กแบน 15 มิล 

ราคาFlat Bar 15mm.

 /ส

แบนตัด

หนา 3.0 มิล

2.2 Kg.

/ส

แบนตัด

หนา 4.0 มิล

2.9 Kg.

มีทำ 2 รุ่น      

ราคาเหล็กแบน  3/4  ยาว 6 เมตร

โทรสั่งของ

ราคาเหล็กแบน 19 มิล 

ราคาFlat Bar 19mm.

 /ส

แบนตัด

หนา 3.0 มิล

2.6 Kg.

 /ส

แบนตัด

หนา 4.0 มิล

3.5 Kg.

 /ส

แบนตัด

หนา 4.5 มิล

3.9 Kg.

 /ส

แบนตัด

หนา 6.0 มิล

5.0 Kg.

มีทำ 4 รุ่น  

ราคาเหล็กแบน 1"  ยาว 6 เมตร

โทรสั่งของ

ราคาเหล็กแบน 25 มิล 

ราคาFlat Bar 25mm.

 /ส

แบนตัด

หนา 3.0 มิล

3.5 Kg.

/ส

แบนตัด

หนา 4.5 มิล

5.0 Kg.

 /ส

แบนตัด

หนา 5 มิล

5.7 Kg.

 /ส

แบนตัด

หนา 8 มิล

8.8 Kg. 

 /ส

แบนตัด

หนา 9 มิล

10 Kg. 

 

 /ส

แบนตัด

หนา 12 มิล

13.2 Kg. 

 

ราคาเหล็กแบน 1"  ยาว 6 เมตร

โทรสั่งของ

ราคาเหล็กแบน 25 มิล 

ราคาFlat Bar 25mm.

 /ส

แบนรีด

หนา 4.0 มิล

4.6 Kg.

 /ส

แบนรีด

หนา 6.0 มิล

7.0 Kg.

 /ส

แบนรีด

หนา 9.0 มิล

10.3 Kg.

 /ส

แบนรีด

หนา 12.0 มิล

13.7 Kg.

มีทำ 4 รุ่น   

ราคาเหล็กแบน 1"1/4  ยาว 6 เมตร

โทรสั่งขอ

ราคาเหล็กแบน 32 มิล 

ราคาFlat Bar 32mm.

 /ส

แบนตัด

หนา 3.0 มิล

4.4 Kg.

 /ส

แบนตัด

หนา 4.0 มิล

5.7 Kg

 /ส

แบนตัด

หนา 4.5 มิล

6.4 Kg.

/ส

แบนตัด

หนา 5.0 มิล

7.3 Kg.

 /ส

แบนตัด

หนา 8.0 มิล

11.4 Kg.

 /ส

แบนตัด

หนา 9.0 มิล

12.9 Kg.

ราคาเหล็กแบน 1"1/4 ยาว 6 เมตร

โทรสั่งของ

ราคาเหล็กแบน 32 มิล 

ราคาFlat Bar 32mm.

 /ส

แบนรีด

หนา 4.0 มิล

5.8 Kg.

 /ส

แบนรีด

หนา 6.0 มิล

8.9 Kg.

 /ส

แบนรีด

หนา 9.0 มิล

13.3 Kg

 /ส

แบนรีด

หนา 12.0 มิล

17.4 Kg.

มีทำ 4 รุ่น   

ราคาเหล็กแบน 1"1/2  ยาว 6 เมตร

โทรสั่งของ

ราคาเหล็กแบน 38 มิล 

ราคาFlat Bar 38mm.

 /ส

แบนตัด

หนา 3.0 มิล

5.2 Kg

 /ส

แบนตัด

หนา 4.5 มิล

7.8 Kg.

 /ส

แบนตัด

หนา 8.0 มิล

13.8 Kg.

 /ส

แบนตัด

หนา 10.0 มิล

17.8 Kg

 /ส

แบนตัด

หนา 12.0 มิล

21 Kg

 /ส

แบนตัด

หนา 15.0 มิล

27.6 Kg.

ราคาเหล็กแบน 1"1/2  ยาว 6 เมตร

โทรสั่งของ

ราคาเหล็กแบน 38 มิล 

ราคาFlat Bar 38mm.

 /ส

แบนรีด

หนา 4.0 มิล

7.2 Kg.

 /ส

แบนรีด

หนา 6.0 มิล

10.3 Kg.

 /ส

แบนรีด

หนา 9.0 มิล

15.6 Kg.

 /ส

แบนรีด

หนา 12.0 มิล

21 Kg.

มีทำ 4 รุ่น   /ส

แบนตัด

หนา 19.0 มิล

35 Kg.

ราคาเหล็กแบน 44 มิล  ยาว 6 เมตร

โทรสั่งของ

ราคาเหล็กแบน 44 มิล 

ราคาFlat Bar 44mm.

 /ส

แบนตัด

หนา 3.0 มิล

 6.0Kg.

 /ส

แบนตัด

หนา 4.5 มิล

8.8Kg.

 /ส

แบนตัด

หนา 6.0 มิล

12.0Kg.

 /ส

แบนตัด

หนา 9.0 มิล

18.2Kg.

 /ส

แบนตัด

หนา 12.0 มิล

24Kg.

มีทำ 5 รุ่น 
 

ราคาเหล็กแบน 2"  ยาว 6 เมตร

โทรสั่งขอ

ราคาเหล็กแบน 50 มิล 

ราคาFlat Bar 50mm.

 /ส

แบนตัด

หนา 3.0  มิล

6.7 Kg.

 /ส

แบนตัด

หนา 4.5  มิล

10.1Kg.

 /ส

แบนตัด

หนา 5.0 มิล

11.5Kg

 /ส

แบนตัด

หนา 8.0 มิล

18.1Kg.

 /ส

แบนตัด

หนา 10.0 มิล

23.4Kg. 

 /ส

แบนตัด

หนา 15.0 มิล

36.5Kg.

 

ราคาเหล็กแบน 2"  ยาว 6 เมตร

โทรสั่งของ

ราคาเหล็กแบน 50 มิล 

ราคาFlat Bar 50mm.

 /ส

แบนรีด

หนา 4.0 มิล

9.5 Kg.

 /ส

แบนรีด

หนา 6.0 มิล

13.8 Kg.

 /ส

แบนรีด

หนา 9.0  มิล

20.6 Kg.

 /ส

แบนรีด

หนา 12.0 มิล

27.8 Kg.

 /ส

แบนรีด

หนา 15.0 มิล

35.9 Kg.

 /ส

แบนรีด

หนา 19.0 มิล

44.2Kg.

ราคาเหล็กแบน 2"  ยาว 6 เมตร

โทรสั่งขอ

ราคาเหล็กแบน 50 มิล 

ราคาFlat Bar 50mm.

 /ส

แบนรีด

หนา 25.0 มิล

57.5 Kg.

 มีทำ 7 รุ่น

   

ราคาเหล็กแบน 2"1/2  ยาว 6 เมตร

โทรสั่งของ

ราคาเหล็กแบน 65 มิล 

ราคาFlat Bar 65mm.

 /ส

แบนตัด

หนา 3.0 มิล

8.8 Kg.

 /ส

แบนตัด

หนา 4.0 มิล

11.9 Kg.

 /ส

แบนตัด

หนา 4.5 มิล

13.2 Kg.

 /ส

แบนตัด

หนา 12 มิล

36.6 Kg.

   

ราคาเหล็กแบน 2"1/2  ยาว 6 เมตร

โทรสั่งของ

ราคาเหล็กแบน 65 มิล 

ราคาFlat Bar 65mm.

 /ส

แบนรีด

หนา 6.0 มิล

18.1 Kg.

 /ส

แบนรีด

หนา 9.0 มิล

26.8 Kg.

 /ส

แบนรีด

หนา 12 มิล

35.8 Kg.

 /ส

แบนรีด

หนา 16 มิล

48.3 Kg.

 /ส

แบนรีด

หนา 19 มิล

56.1 Kg.

 /ส

แบนรีด

หนา 25 มิล

75.3 Kg.

 

ราคาเหล็กแบน 3"  ยาว 6 เมตร

โทรสั่งของ

ราคาเหล็กแบน 75 มิล 

ราคาFlat Bar 75mm.

 /ส

แบนตัด

หนา 3.0 มิล

10.1 Kg.

 /ส

แบนตัด

หนา 3.5 มิล

12.3 Kg.

 /ส

แบนตัด

หนา 4.0 มิล

13.5Kg.

 /ส

แบนตัด

หนา 4.5 มิล

15.3Kg.

 /ส

แบนตัด

หนา 5.0 มิล

16.7 Kg.

 /ส

แบนตัด

หนา 8.0 มิล

27.4 Kg.

ราคาเหล็กแบน 3"  ยาว 6 เมตร

โทรสั่งของ

ราคาเหล็กแบน 75 มิล 

ราคาFlat Bar 75mm.

 /ส

แบนตัด

หนา 10.0 มิล

34.5 Kg

 /ส

แบนตัด

หนา 12.0 มิล

41.2 Kg.P

 /ส

แบนตัด

หนา 16.0 มิล

57.1 Kg.

 /ส

แบนตัด

หนา 25.0 มิล

92.4 Kg.

 

ราคาเหล็กแบน 3"  ยาว 6 เมตร

โทรสั่งของ

ราคาเหล็กแบน 75 มิล 

ราคาFlat Bar 75mm.

 /ส

แบนรีด

หนา 6.0 มิล

20.8 Kg.

 /ส

แบนรีด

หนา 9 มิล

30.7 Kg

 /ส

แบนรีด

หนา 12 มิล

41.7 Kg

 /ส

แบนรีด

หนา 16 มิล

56.1Kg.

 /ส

แบนรีด

หนา 19 มิล

66.6Kg.

 /ส

แบนรีด

หนา 25 มิล

86.4Kg.

ราคาเหล็กแบน 3"1/2  ยาว 6 เมตร

โทรสั่งของ

ราคาเหล็กแบน 90 มิล 

ราคาFlat Bar 90mm.

 /ส

แบนตัด

หนา 6.0 มิล

24.5 Kg.

 /ส

แบนตัด

หนา 8  มิล

33 Kg.

 /ส

แบนตัด

หนา 9 มิล

37.2 Kg.

 /ส

แบนตัด

หนา 12 มิล

50.7 Kg. 

   
 

ราคาเหล็กแบน 4"  ยาว 6 เมตร

โทรสั่งของ

ราคาเหล็กแบน 100 มิล 

ราคาFlat Bar 100mm.

 /ส

แบนตัด

หนา 3.0 มิล

13.7 Kg.

 /ส

แบนตัด

หนา 4.5 มิล

20.5 Kg.

 /ส

แบนตัด

หนา 5.0 มิล

23.1 Kg.

 /ส

แบนตัด

หนา 8.0 มิล

36.7 Kg.

 /ส

แบนตัด

หนา 10 มิล

46.3 Kg

 /ส

แบนตัด

หนา 10 มิล

46.2 Kg.

ราคาเหล็กแบน 4"  ยาว 6 เมตร

โทรสั่งของ

ราคาเหล็กแบน 100 มิล 

ราคาFlat Bar 100mm.

 /ส

แบนรีด

หนา 6 มิล

27.7 Kg.

 /ส

แบนรีด

หนา 9 มิล

41.4 Kg.

 /ส

แบนรีด

หนา 12 มิล

55.3 Kg.

 /ส

แบนรีด

หนา 16 มิล

73.6 Kg.

 /ส

แบนรีด

หนา 19 มิล

86.5 Kg.

 /ส

แบนรีด

หนา 25 มิล

116.3 Kg.

ราคาเหล็กแบน 5"  ยาว 6 เมตร

โทรสั่งขอ

ราคาเหล็กแบน 125 มิล 

ราคาFlat Bar 125mm.

 /ส

แบนตัด

หนา 3.0 มิล

17.5 Kg.

 /ส

แบนตัด

หนา 4.0 มิล

23.2 Kg.

/ส

แบนตัด

หนา 4.5  มิล

26 Kg.

 /ส

แบนตัด

หนา 6 มิล

 Kg.

 /ส

แบนตัด

หนา 9 มิล

52.7 Kg.

 
 /ส

แบนตัด

หนา 12  มิล

69.7Kg.

ราคาเหล็กแบน 5"  ยาว 6 เมตร

โทรสั่งของ

ราคาเหล็กแบน 125 มิล 

ราคาFlat Bar 5mm.

 /ส

แบนตัด

หนา 15 มิล

89.7Kg.

 /ส

แบนตัด

หนา 19 มิล

114.7 Kg

 /ส

แบนตัด

หนา 25 มิล

151.2Kg.

   

ราคาเหล็กแบน 5"  ยาว 6 เมตร

โทรสั่งของ

ราคาเหล็กแบน 125 มิล 

ราคาFlat Bar 5mm.

 โทรสั่งของ

064-468-2654

 /ส

แบนรีด

หนา 6.0 มิล

34.1 Kg

 /ส

แบนรีด

หนา 9 มิล

 Kg.

 /ส

แบนรีด

หนา 12 มิล

68.7 Kg.

 มีทำ 3 รุ่น   

ราคาเหล็กแบน 6"  ยาว 6 เมตร

โทรสั่งของ

ราคาเหล็กแบน 150 มิล 

ราคาFlat Bar  150mm.

 /ส

แบนตัด

หนา 3.0 มิล

20.5 Kg.

 /ส

แบนตัด

หนา 4.5 มิล

31.5 Kg

 /ส

แบนตัด

หนา 5 มิล

33.9 Kg.

 /ส

แบนตัด

หนา 6 มิล

40.9 Kg.

 /ส

แบนตัด

หนา 8 มิล

55.8 Kg.

 /ส

แบนตัด

หนา 9 มิล

63.0 Kg.

 

ราคาเหล็กแบน 6"  ยาว 6 เมตร

โทรสั่งของ

ราคาเหล็กแบน 150  มิล 

ราคาFlat Bar  150mm.

 /ส

แบนตัด

หนา 10 มิล

70.3 Kg.

 /ส

แบนตัด

หนา 12 มิล

83.2 Kg

 /ส

แบนตัด

หนา 15 มิล

107.3Kg.

 /ส

แบนตัด

หนา 19  มิล

137.6Kg.

 /ส

แบนตัด

หนา 25 มิล

180.9 Kg.

มีทำ 11 รุ่น

ราคาเหล็กแบน 6"  ยาว 6 เมตร

โทรสั่งของ

ราคาเหล็กแบน 150  มิล 

ราคาFlat Bar  150mm.

 /ส

แบนรีด

หนา 12 มิล

81.8 Kg.

   

ราคาเหล็กแบน 7"  ยาว 6 เมตร

โทรสั่งของ

ราคาเหล็กแบน 170  มิล 

ราคาFlat Bar  170mm.

 /ส

แบนตัด

หนา 9.0 มิล

70.5 Kg.

มีทำ 1 รุ่น


 
 

ราคาเหล็กแบน 8"  ยาว 6 เมตร

โทรสั่งของ

ราคาเหล็กแบน 200 มิล 

ราคาFlat Bar 200 mm.

 /ส

แบนตัด

หนา 6 มิล

54.5 Kg.

 /ส

แบนตัด

หนา 9 มิล

83.5 Kg.

 /ส

แบนตัด

หนา 10 มิล

92.0 Kg.

 /ส

แบนตัด

หนา 12 มิล

112 Kg.

 /ส

แบนตัด

หนา 15 มิล

143.5 Kg.

 
 /ส

แบนตัด

หนา 19 มิล

181.4 Kg.

ราคาเหล็กแบน 10"  ยาว 6 เมตร

โทรสั่งของ

ราคาเหล็กแบน 250 มิล 

ราคาFlat Bar  250mm.

 /ส

แบนตัด

หนา 6 มิล

69.5 Kg.

 /ส

แบนตัด

หนา 9 มิล

103.7 Kg.

 /ส

แบนตัด

หนา 10 มิล

115 Kg

 /ส

แบนตัด

หนา 12 มิล

141 Kg.

 มีทำ 4 รุ่น   

ราคาเหล็กแบน 12"  ยาว 6 เมตร

โทรสั่งของ

ราคาเหล็กแบน 300  มิล 

ราคาFlat Bar 300 mm.

 /ส

แบนตัด

หนา 6 มิล

83.2 Kg.

 /ส

แบนตัด

หนา 9 มิล

124.5 Kg.

 /ส

แบนตัด

หนา 10 มิล

138 Kg.

 /ส

แบนตัด

หนา 12 มิล

168.3 Kg.

  มีทำ 4 รุ่น  

 

 

   เหล็กแบน(Steel Flat Bar)  ผลิตจากเหล็ก แผ่นIคุณภาพสูง ตัดสลิต ได้ขนาด และความหนาเท่ากันทั้งเส้น มีทั้งแบบ เหล็กแบนรีดร้อนชนิดรีดและชนิดตัดเหล็กแบนหน้าต่างกว้าง4หุน เหล็กแบนทำเหล็กดัด เหล็กแบนแข็ง s50c เหล็กแบนมีทั้งแบบที่ถูกผลิตโดยการรีดเย็นและการรีดร้อนหรือแบบตัดขึ่น ตามความต้องการในการใช้งานเหล็กแบนใช้งานได้หลากหลาย สำหรับงานเชื่อมทำเหล็กดัด งานฝาท่อ งานทำแหนบรถยนต์ ตัดทำเหล็กแซกเพิ่มความแข็งแรงแก่เหล็กประเภทอื่นได้ง่าย ประกอบเป็นชิ้นงานกลึงได้เหมาะสมเหล็กแบนที่ดีจะต้องมีความเหนียว ทนแรงยืดแรงพับได้ดี

 
 

thaiflag small Thailand