ราคาท่อกลมดำ แป๊ปกลมดำ ท่อดำ

ราคาท่อblack steel Pipe ราคาท่อกลมดำทำหลังคา 

  

โทร.082-916-2329.

 

 

 

 

 

 

 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

ราคาท่อดำ ท่อกลมดำ

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

.....................................................................................................................................................................................

ราคาท่อกลมดำ 8" OD 216.8มม หนา 6มิล ยาว6เมตร ราคา 6,950บาท นน173กก/ส

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้เลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อกลมดำ 8" OD 217มม หนา 8มิล ยาว6เมตร ราคา 9,200บาท นน226.7กก/ส

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้เลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อกลมดำ 18" OD 460มม หนา 9.5มิล ยาว6เมตร ราคา38,900บาท นน630กก/ส

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้เลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อกลมดำ 24" OD600mm  หนา 9.5มิล ยาว6เมตร ราคา 47,500บาท  นน845กก/ส 

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้เลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อกลมดำ 16" OD 408มม หนา 6มิล มอก.ยาว6เมตร ราคา 16,900บาท  นน328กก/ส

 โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้เลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อกลมดำ 20" OD520มม หนา 7.9มิล ยาว6เมตร ราคา 39,000บาท นน586กก/ส

 โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้เลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อกลมดำ 1-1/4" OD42.7มม หนา 2.3มิล มอก107.ยาว6เมตร ราคา 970บาท นน20.7กก/ส. 

 โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้เลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อกลมดำ 3/8" (ท่อดำขนาด 15.9mm)ท่อกลมดำสามหุน ยาว 6 เมตร ราคาท่อกลมดำ 10mm 

1.1.ราคาท่อกลมดำ 3/8"(OD 15.9mm.)หนา 1.2มิลJISg3444 ยาว6เมตรนน 2.6กก/ส.    

1.2.ราคาท่อกลมดำ 3/8"(OD15.9mm.)หนา 1.4 มิลJISg3444 ยาว6เมตร นน3กก/ส 

1.3.ราคาท่อกลมดำ(OD 17.9mm.หนา 1.2 มิลJIS ยาว6เมตร  นน 3กก/ส 

1.4.ราคาท่อกลมดำ OD17.9mm.หนา 1.4 มิลJIS ยาว6เมตรนน 3.4กก/ส 

1.5.ราคาท่อกลมดำ OD16.9mm.หนา 2.0 มิล ยาว6เมตร  นน 4.5กก/ส

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้เลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อกลมดำ 1/2" (ท่อดำขนาด 21.7mm)ท่อกลมดำสี่หุน ยาว 6 เมตร 

2.1.ราคาท่อกลมดำ 1/2"(OD19.5mm.)หนา 1.2มิลJIS ยาว6เมตร นน 3.1กก/ส.

2.2.ราคาท่อกลมดำ 1/2"(OD19.8mm.)หนา 1.4มิลJIS ยาว6เมตร นน 3.6กก/ส.

2.3.ราคาท่อกลมดำ 1/2"(OD19.7mm.)หนา 1.7มิล ยาว6เมตร นน 4.5กก/ส.

2.4.ราคาท่อกลมดำ 1/2"(OD19.8mm.)หนา 2.0มิลJIS ยาว6เมตร นน 5.1กก/ส.

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้เลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

2.5.ราคาท่อกลมดำ 1/2"(OD21.7mm.)หนา 1.2มิลJISg3444 ยาว6เมตร นน 3.6กก/ส.

2.6.ราคาท่อกลมดำ 1/2"(OD21.5mm.)หนา 1.5มิลJISg3444 ยาว6เมตร นน 4.5กก/ส.

2.7.ราคาท่อกลมดำ 1/2"(OD21.8mm.)หนา 1.8มิลJISg3444.ยาว6เมตร นน 5.4กก/ส.

2.8.ราคาท่อกลมดำ 1/2"(OD21.6mm.)หนา 2.0มิล มอก107.ยาว6เมตร  นน 5.5กก/ส.

2.9.ราคาท่อกลมดำ 1/2"(OD21.6mm.)หนา 3.2มิล มอก. ยาว6เมตร นน 8.2กก/ส.

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้เลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อกลมดำ  3/4"(ท่อดำขนาด 25mm)ท่อกลมดำหกหุน ยาว 6 เมตร 

3.1.ราคาท่อกลมดำ 3/4"(OD25.4mm.)หนา 1.2มิล ยาว6เมตรนน 4.0 กก/ส.

3.2.ราคาท่อกลมดำ 3/4"(OD25.4mm.)หนา 1.4มิลJIS ยาว6เมตร นน 4.9 กก/ส.

3.3.ราคาท่อกลมดำ 3/4"(OD25.4mm.)หนา 1.6มิลJIS ยาว6เมตร นน 5.6กก/ส.

3.4.ราคาท่อกลมดำ 3/4"(OD25.4mm.)หนา 1.7มิลJIS ยาว6เมตร นน 5.9กก/ส.

3.5.ราคาท่อกลมดำ 3/4"(OD25.3mm.)หนา 2.0มิลJIS ยาว6เมตรนน 6.8กก/ส.

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้เลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อกลมดำ  3/4"(ท่อดำขนาด 26.3mm)ท่อกลมดำหกหุน ยาว 6 เมตร 

3.1.ราคาท่อกลมดำ 3/4"(OD26.3mm.)หนา 1.2มิลJIS ยาว6เมตรนน 4.3 กก/ส.

3.2.ราคาท่อกลมดำ 3/4"(OD26.3mm.)หนา 1.4มิล ยาว6เมตร นน 5.0กก/ส.

3.3.ราคาท่อกลมดำ 3/4"(OD26.3mm.)หนา 1.6มิลJIS ยาว6เมตร นน 5.5กก/ส.

3.4.ราคาท่อกลมดำ 3/4"(OD26.5mm.)หนา 1.7มิลJIS ยาว6เมตร นน 6.1กก/ส.

3.5.ราคาท่อกลมดำ 3/4"(OD26.3mm.)หนา 2.0มิลJIS ยาว6เมตร นน 6.7กก/ส.

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้เลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ท่อกลมดำ 3/4" (ท่อดำขนาด 27.2mm)ท่อกลมดำหกหุน ยาว 6 เมตร

1.ราคาท่อกลมดำ 3/4"(OD27.4mm.)หนา 1.2มิลJISg3444.ยาว6เมตร นน 4.6กิโล/ส.

2.ราคาท่อกลมดำ 3/4"(OD27.2mm.)หนา 1.4มิลJISg3444ยาว6เมตร นน 5.4กิโล/ส.

3.ราคาท่อกลมดำ 3/4"(OD27.1mm.)หนา 1.5มิลJISg3444ยาว6เมตร นน 5.7กิโล/ส.

4.ราคาท่อกลมดำ 3/4"(OD27.1mm.)หนา 1.7มิลJISg3444ยาว6เมตร  นน 6.5กิโล/ส.

5.ราคาท่อกลมดำ 3/4"(OD27.1mm.)หนา 1.8มิลJISg3444ยาว6เมตร  นน 6.8กิโล/ส.

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้เลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

6.ราคาท่อกลมดำ 3/4"(OD26.6mm.)หนา 2.0มิลมอก107.ยาว6เมตร นน 7.0กิโล/ส.

7.ราคาท่อกลมดำ 3/4"(OD27.4mm.)หนา 2.3มิล มอก.ยาว6เมตร  นน 7.8กิโล/ส.

8.ราคาท่อกลมดำ 3/4"(OD27.3mm.)หนา 2.5มิล มอก107. ยาว6เมตร  นน 9.0กิโล/ส.

9.ราคาท่อกลมดำ 3/4"(OD27mm.)หนา 2.8มิล มอก107.ยาว6เมตร นน 9.7กิโล/ส.

10.ราคาท่อกลมดำ3/4"(OD27.3mm.)หนา3.2มิล มอก107.ยาว6เมตร  นน10.7กิโล/ส.

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้เลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อกลมดำ 1" (ท่อดำขนาด 28.3mm)ท่อดำหนึ่งนิ้ว ยาว 6 เมตร

1.ราคาท่อกลมดำ 1"(OD28mm.)หนา 1.2มิลJIS.ยาว6เมตร นน 4.7กิโล/ส.

2.ราคาท่อกลมดำ 1"(OD28.2mm.)หนา 1.4มิลJIS.ยาว6เมตร  นน 5.4กิโล/ส.

3.ราคาท่อกลมดำ 1"(OD28.4mm.)หนา 1.9มิล ยาว6เมตร  นน 7.4กิโล/ส.

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้เลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

1.ราคาท่อกลมดำ OD 31.5mm.(วัดจริง31.7)หนา 1.2มิลJIS.ยาว6เมตรน5.3กิโล/ส.

2.ราคาท่อกลมดำ OD 31.5mm.(วัดจริง31.5)หนา 1.4มิลJIS.ยาว6เมตร น6.1กิโล/ส.

3.ราคาท่อกลมดำ OD 31.5mm.(วัดจริง31.7)หนา 1.7มิลJIS.ยาว6เมตร  น7.4กิโล/ส.

4.ราคาท่อกลมดำ OD 31.5mm.(วัดจริง31.8)หนา 2.0มิลJIS.ยาว6เมตร  น8.6กิโล/ส.

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้เลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อกลมดำ 1" (ท่อกลมดำขนาด 33.4mm)ท่อดำหนึ่งนิ้ว ยาว 6 เมตร  

1.ราคาท่อกลมดำ 1"(OD33.9mm.)หนา 1.2มิลJISg3444ยาว6เมตร น 5.8กิโล/ส.

2.ราคาท่อกลมดำ 1"(OD33.9mm.)หนา 1.4มิลJISg3444ยาว6เมตร นน 6.7กิโล/ส.

3.ราคาท่อกลมดำ 1"(OD33.7mm.)หนา 1.5มิลJISg3444ยาว6เมตร นน 7.2กิโล/ส.

4.ราคาท่อกลมดำ 1"(OD33.7mm.)หนา 1.7มิลJISg3444ยาว6เมตร  นน8.2 กิโล/ส.

5.ราคาท่อกลมดำ 1"(OD34.1mm.)หนา 1.8มิลJISg3444ยาว6เมตร  นน 8.6กิโล/ส.

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้เลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

6.ราคาท่อกลมดำ 1"(OD33.6mm.)หนา 2.0มิล มอก.ยาว6เมตร  นน 9.0กิโล/ส.

7.ราคาท่อกลมดำ 1"(OD33.6mm.)หนา 2.3มิล มอก107.ยาว6เมตร นน 9.8กิโล/ส.

8.ราคาท่อกลมดำ 1"(OD33.8mm.)หนา 2.5มิล มอก107.ยาว6เมตร  นน 11.4กิโล/ส.

9.ราคาท่อกลมดำ 1"(OD33.7mm.)หนา 2.7มิล มอก107.ยาว6เมตร นน 12.2กิโล/ส.

10.ราคาท่อกลมดำ 1"(OD33.5mm.)หนา 3.2มิล มอก107.ยาว6เมตร  นน 13.7กิโล/ส.

11.ราคาท่อกลมดำ 1"(OD34.1mm.)หนา 4มิล มอก. ยาว6เมตร  นน 18.3กิโล/ส.

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้เลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อกลมดำ วัดเกี่ยวนอกท่อได้ 38 มม  (ท่อกลมดำขนาดOD 38mm)

1.ราคาท่อกลมดำ วัดนอก 38มม(OD38.3mm.)หนา 1.2มิลยาว6เมตร  นน 6.5กิโล/ส.

2.ราคาท่อกลมดำ วัดนอก 38มม(OD38.2mm.)หนา 1.4มิล.ยาว6เมตร  นน 7.7กิโล/ส.

3.ราคาท่อกลมดำ วัดนอก 38มม(OD37.9mm.)หนา 1.7มิล.ยาว6เมตร นน 9.0กิโล/ส.

4.ราคาท่อกลมดำ วัดนอก 38มม(OD38.3mm.)หนา 2.0มิล.JIS.ยาว6เมตร 10.1กิโล/ส.

5.ราคาท่อกลมดำ วัดนอก 38มม(OD38.4mm.)หนา 2.3มิล.JIS.ยาว6เมตร  11.0กิโล/ส.

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้เลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อกลมดำ 1-1/4"(ท่อกลมดำขยาด 42.7mm)ท่อดำนิ้วสอง ยาว 6 เมตร

1.ราคาท่อกลมดำ 1-1/4"(OD41.3mm.)หนา 1.4มิลJIS.ยาว6เมตร7.9กิโล/ส.

2.ราคาท่อกลมดำ 1-1/4"(OD42.2mm.)หนา 1.5มิลJISg3444ยาว6เมตร  น9.2กิโล/ส.

3.ราคาท่อกลมดำ 1-1/4"(OD42.6mm.)หนา 1.8มิลJISg3444ยาว6เมตร  น 11กิโล/ส.

4.ราคาท่อกลมดำ 1-1/4"(OD42.8mm.)หนา 2มิล มอก.ยาว6เมตร  นน 11.5กิโล/ส.

5.ราคาท่อกลมดำ 1-1/4"(OD42.2mm.)หนา 2.3มิล มอก107.ยาว6เมตร  12.6กิโล/ส.

6.ราคาท่อกลมดำ 1-1/4"(OD42.7mm.)หนา 2.5มิล มอก.ยาว6เมตร  นน 14.5กิโล/ส.

7.ราคาท่อกลมดำ 1-1/4"(OD42.5mm.)หนา 2.7มิลJISg3444ยาว6เมตร  15.6กิโล/ส.

8.ราคาท่อกลมดำ 1-1/4"(OD42.8mm.)หนา 3.2มิล มอก.ยาว6เมตร นน 16.9กิโล/ส.

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้เลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อกลมดำ ท่อวัดเกี่ยวนอกได้OD 44mm(1-1/2") ยาว 6 เมตร

1.ราคาท่อกลมดำ วัดนอก 44mm หนา 1.4มิล ยาว6เมตร  นน 8.4กิโล/ส.

2.ราคาท่อกลมดำ วัดนอก 44mm หนา 1.7มิลJIS ยาว6เมตร  นน 10.5กิโล/ส.

3.ราคาท่อกลมดำ วัดนอก 44mm หนา 1.9มิล ยาว6เมตร  นน 11.7กิโล/ส.

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้เลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

4.ราคาท่อกลมดำ 1"1/2(OD46.5mm.)หนา 1.7มิลJIS ยาว6เมตร นน11.1กิโล/ส.

5.ราคาท่อกลมดำ 1"1/2(OD46.4mm.)หนา 1.9มิลJIS ยาว6เมตร นน12.4กิโล/ส.

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้เลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อกลมดำ 1"1/2 (40)(ท่อกลมดำขยาด 48.6mm) ท่อดำนิ้วครึ่ง ยาว 6 เมตร รุ่นท่อมาตราฐาน 1"1/2

1.ราคาท่อกลมดำ 1"1/2(OD48.4mm.)หนา 1.5มิลJISg3444.ยาว6เมตร นน 10.5กิโล/ส.

2.ราคาท่อกลมดำ 1"1/2(OD48.4mm.)หนา 1.7มิลJISg3444.ยาว6เมตร นน11.9กิโล/ส.

3.ราคาท่อกลมดำ 1"1/2(OD48.7mm.)หนา 1.8มิลJISg3444ยาว6เมตร นน12.5กิโล/ส.

4.ราคาท่อกลมดำ 1"1/2(OD48.7mm.)หนา 2มิล.มอก107.ยาว6เมตร นน13.1กิโล/ส.

5.ราคาท่อกลมดำ 1"1/2(OD48.4mm.)หนา 2.3มิล มอก107 ยาว6เมตร นน14.6กิโล/ส.

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้เลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

6.ราคาท่อกลมดำ 1"1/2(OD48.8mm.)หนา 2.5มิล มอก107 ยาว6เมตร นน16.6กิโล/ส.

7.ราคาท่อกลมดำ 1"1/2(OD48.8mm.)หนา 2.7มิล มอก107ยาว6เมตร นน 17.8กิโล/ส.

8.ราคาท่อกลมดำ 1"1/2(OD48.6mm.)หนา 2.8มิล มอก107ยาว6เมตร นน18.0กิโล/ส.

9.ราคาท่อกลมดำ 1"1/2(OD48.5mm.)หนา 3.2มิล มอก107ยาว6เมตร นน19.6กิโล/ส.

10.ราคาท่อกลมดำ 1"1/2(OD48.2mm.)หนา 3.5มิล มอก ยาว6เมตร นน21.9กิโล/ส.

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้เลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

11.ราคาท่อกลมดำ 1"1/2(OD48.4mm.)หนา 4มิล มอก107 ยาว6เมตร นน24.1กิโล/ส.

12.ราคาท่อกลมดำ 1"1/2(OD48.3mm.)หนา 4.5มิล มอก ยาว6เมตร นน27.2กิโล/ส.

13.ราคาท่อกลมดำ 1"1/2(OD48.3mm.)หนา 5มิลJISg3444 ยาว6เมตร นน30กิโล/ส.

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้เลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อกลมดำ 2"(ท่อกลมดำ วัดเกี่ยวนอกท่อขนาด 50.4mm) ท่อดำสองนิ้ว ยาว 6 เมตร 

1.ราคาท่อกลมดำ 2"(OD50.5mm.)หนา 1.4มิล ยาว6เมตร  นน 10.3กิโล/ส.

2.ราคาท่อกลมดำ 2"(OD50.5mm.)หนา 1.7มิล ยาว6เมตร  นน 12.2กิโล/ส.

3.ราคาท่อกลมดำ 2"(OD50.5mm.)หนา 1.9มิล ยาว6เมตร  นน 13.4กิโล/ส.

4.ราคาท่อกลมดำ 2"(OD50.5mm.)หนา 3.2มิล.JISยาว6เมตร นน 20.9กิโล/ส.

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้เลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อกลมดำ 2"(ท่อกลมดำ วัดเกี่ยวนอกท่อขนาด 58.2mm) ท่อดำสองนิ้ว ยาว 6 เมตร 

1.ราคาท่อกลมดำ 2"(OD58.4mm.)หนา 1.7มิลJISg3444 ยาว6เมตร นน 13.9กิโล/ส.

2.ราคาท่อกลมดำ 2"(OD58.9mm.)หนา 2.0มิลJISg3444 ยาว6เมตรนน 15.7กิโล/ส.

3.ราคาท่อกลมดำ 2"(OD59mm.)หนา 2.4มิล ยาว6เมตร นน 20.1กิโล/ส.

4.ราคาท่อกลมดำ 2"(OD58.2mm.)หนา 2.6มิล.JISg3444 ยาว6เมตร นน 21.2กิโล/ส.

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้เลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อกลมดำ 2"(50)(ท่อกลมดำขนาด 60.5mm)ท่อดำสองนิ้ว ยาว 6 เมตร รุ่นมาตราฐาน ท่อดำ 2"

1.ราคาท่อกลมดำ 2"(OD60.4mm.)หนา 1.5มิลJISg344ยาว6เมตรนน13.2กิโล/ส.

2.ราคาท่อกลมดำ 2"(OD60mm.)หนา 1.7มิลJISg3444ยาว6เมตร นน15กิโล/ส.

3.ราคาท่อกลมดำ 2"(OD60.3mm.)หนา 1.8มิลJISg3444ยาว6เมตร นน15.8กิโล/ส.

4.ราคาท่อกลมดำ 2"(OD60.4mm.)หนา 2มิล มอก ยาว6เมตร นน16.5กิโล/ส.

5.ราคาท่อกลมดำ 2"(OD60.4mm.)หนา 2.3มิล มอกยาว6เมตร นน18.2กิโล/ส.

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้เลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

6.ราคาท่อกลมดำ 2"(OD60.9mm.)หนา 2.5มิลJISg3444ยาว6เมตร นน20.5กิโล/ส.

7.ราคาท่อกลมดำ 2"(OD60.5mm.)หนา 2.7มิล มอก107.ยาว6เมตร นน22.4กิโล/ส.

8.ราคาท่อกลมดำ 2"(OD60.7mm.)หนา 3.2มิล มอก107. ยาว6เมตร นน25กิโล/ส.

9.ราคาท่อกลมดำ 2"(OD60.2mm.)หนา 3.5มิล มอก.ยาว6เมตร นน27.4กิโล/ส.

10.ราคาท่อกลมดำ 2"(OD60.5mm.)หนา 4มิล มอก107. ยาว6เมตร นน30.4กิโล/ส.

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้เลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

11.ราคาท่อกลมดำ 2"(OD60.7mm.)หนา 4.5มิล มอก107 ยาว6เมตร

12.ราคาท่อกลมดำ 2"(OD60.5mm.)หนา 5มิล มอกยาว6เมตร 

 โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้เลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อกลมดำ วัดนอก 63.5mm (วัดเกี่ยวนอกท่อ 63.5mm) ยาว 6 เมตร

1.ราคาท่อกลมดำ วัดนอก 63.5 mm(OD63.7mm.)หนา 1.6มิลJIS ยาว6เมตร  14.4กิโล/ส.

2.ราคาท่อกลมดำ วัดนอก 63.5mm(OD63.9mm.)หนา 2มิล ยาว6เมตร นน 17.3กิโล/ส.

3.ราคาท่อกลมดำ วัดนอก 63.5mm(OD63.6mm.)x 2.3มิลJISยาว6เมตร นน 19.3กิโล/ส.

4.ราคาท่อดำ วัดนอก63.5mm(OD63.6mm.)x3.2มิลJISg3444 ย6เมตร นน 26.3กิโล/ส.

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้เลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อกลมดำ 2"1/2(65)(ท่อกลมดำขนาด 76.3mm)ท่อกลมดำสองนิ้วครึ่ง ยาว 6 เมตร

1.ราคาท่อกลมดำ 2"1/2(65)(OD76mm.)หนา 1.7มิลJIS ยาว6เมตร  นน18.6กิโล/ส.

2.ราคาท่อกลมดำ 2"1/2(65)(OD76mm.)หนา 2มิล มอก107ยาว6เมตร นน20.8กิโล/ส.

3.ราคาท่อกลมดำ 2"1/2(65)(OD76.5mm.)x 2.3มิล มอก107ยาว6เมตร นน22.8กิโล/ส.

4.ราคาท่อกลมดำ 2"1/2(65)(OD76.2mm.)x2.5มิล มอก107ยาว6เมตร นน26.4กิโล/ส.

5.ราคาท่อกลมดำ 2"1/2(65)(OD76.2mm.)หนา 2.7มิล มอก ยาว6เมตร นน28.9กิโล/ส.

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้เลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

6.ราคาท่อกลมดำ 2"1/2(65)(OD76.3mm.)x 3.2มิล มอก107 ยาว6เมตร นน31.7กิโล/ส.

7.ราคาท่อกลมดำ 2"1/2(65)(OD76.1mm.)x 3.5มิลJISg3444ยาว6เมตร นน34.7กิโล/ส.

8.ราคาท่อกลมดำ 2"1/2(65)(OD76.4mm.)x 4มิล มอก107 ยาว6เมตร นน39.0กิโล/ส.

9.ราคาท่อกลมดำ 2"1/2(65)(OD76.4mm.)หนา 4.5มิล มอก ยาว6เมตร นน44.3กิโล/ส.

10.ราคาท่อกลมดำ 2"1/2(65)(OD76.5mm.)x 5มิล มอก ยาว6เมตร นน48.2กิโล/ส.

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้เลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อกลมดำ 3"(80)(ท่อกลมดำขนาด 89.1mm) ท่อดำสามนิ้ว ยาว 6 เมตร

1.ราคาท่อกลมดำ 3"(OD88.9mm.)หนา 1.8มิลJISg3444 ยาว6เมตร  นน23.3กิโล/ส.

2.ราคาท่อกลมดำ 3"(OD88.2mm.)หนา 2มิล มอก ยาว6เมตร  นน24.5กิโล/ส.

3.ราคาท่อกลมดำ 3"(OD89mm.)หนา 2.3มิล มอก ยาว6เมตร นน26.7กิโล/ส.

4.ราคาท่อกลมดำ 3"(OD89.4mm.)หนา 2.5มิล มอก ยาว6เมตร  นน31กิโล/ส.

5.ราคาท่อกลมดำ 3"(OD89mm.)หนา 3.2มิล มอก107 ยาว6เมตร  นน37กิโล/ส.

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้เลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

6.ราคาท่อกลมดำ 3"(OD89mm.)หนา 3.5มิล มอก107 ยาว6เมตร  นน40.9กิโล/ส.

7.ราคาท่อกลมดำ 3"(OD89.1mm.)หนา 4.0มิล มอก107 ยาว6เมตร  นน45.6กิโล/ส.

8.ราคาท่อกลมดำ 3"(OD89.4mm.)หนา 4.5มิล มอก ยาว6เมตร  นน51.9กิโล/ส.

9.ราคาท่อกลมดำ 3"(OD89.4mm.)หนา 5มิล มอก107 ยาว6เมตร  นน57.4กิโล/ส.

10.ราคาท่อกลมดำ 3"(OD89.2mm.)หนา 6มิลJISg3444ยาว6เมตร 

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้เลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อกลมดำ 3"1/2 (ท่อกลมดำขนาด 101.6 mm) ท่อดำสามนิ้วครึ่ง ยาว 6เมตร

1.ราคาท่อกลมดำ 3"1/2(OD101.6mm.)หนา 2.3มิล มอก.ยาว6เมตร  นน 31.3กิโล/ส.

2.ราคาท่อกลมดำ 3"1/2(OD101.4mm.)หนา 2.5มิล มอก.ยาว6เมตร  นน 35.7กิโล/ส.

2.ราคาท่อกลมดำ 3"1/2(OD100.9mm.)หนา 2.8มิลJISg3444ยาว6เมตรนน38.5กิโล/ส.

3.ราคาท่อกลมดำ 3"1/2(OD101.4mm.)หนา 3.2มิล มอก107 ยาว6เมตรนน42.8กิโล/ส.

4.ราคาท่อกลมดำ 3"1/2(OD101.1mm.)หนา 3.5มิลJISg3444ยาว6เมตรนน46.9กิโล/ส.

5.ราคาท่อกลมดำ 3"1/2(OD101.5mm.)หนา 4.0มิล มอก ยาว6เมตรนน52.9กิโล/ส.

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้เลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

6.ราคาท่อกลมดำ 3"1/2(OD102mm.)หนา 4.5มิลJISg3444ยาว6เมตร นน59.6กิโล/ส.

7.ราคาท่อกลมดำ 3"1/2(OD101.7mm.)หนา 5มิล มอก107ยาว6เมตร นน65.5กิโล/ส.

8.ราคาท่อกลมดำ 3"1/2(OD101.9mm.)หนา 6มิลJISg3444ยาว6เมตร นน78.2กิโล/ส.

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้เลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อกลมดำ  4"(100) (ท่อกลมดำขนาด 114.3mm)ท่อดำสี่นิ้ว ยาว 6 เมตร

1.ราคาท่อกลมดำ 4"(100)(OD114mm.)หนา 2.3มิล มอก107ยาว6เมตร  นน35.2กิโล/ส.

2.ราคาท่อกลมดำ 4"(100)(OD114.5mm.)x2.5มิล มอก107 ยาว6เมตร นน39.7กิโล/ส.

3.ราคาท่อกลมดำ 4"(100)(OD114.4mm.)x2.8มิลJISg3444  ยาว6เมตร

4.ราคาท่อกลมดำ 4"(100)(OD113.7mm.)x3.2มิล มอก107 ยาว6เมตร นน48.0กิโล/ส.

5.ราคาท่อกลมดำ 4"(100)(OD114.2mm.)x3.5มิล มอก.ยาว6เมตร นน53.2กิโล/ส.

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้เลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

6.ราคาท่อกลมดำ 4"(100)(OD114.7mm.)x4มิล มอก107ยาว6เมตร นน59.2กิโล/ส.

7.ราคาท่อกลมดำ 4"(100)(OD114mm.)x 4.5มิล มอก107ยาว6เมตร นน67.2กิโล/ส.

8.ราคาท่อกลมดำ 4"(100)(OD114.6mm.)x5มิล มอก107 ยาว6เมตร นน74.1กิโล/ส.

9.ราคาท่อกลมดำ 4"(100)(OD114.8mm.)x 5.6มิล มอก107 ยาว6เมตร นน86.4กิโล/ส.

10.ราคาท่อกลมดำ 4"(100)(OD114.6mm.)x6มิล มอก107ยาว6เมตร นน88กิโล/ส.

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้เลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อกลมดำ 5"(125)(ท่อกลมดำขนาด 139.8mm)ท่อดำห้านิ้ว ยาว 6 เมตร

1.ราคาท่อกลมดำ 5"(125)(OD139.8mm.)หนา 2.5มิล มอก ยาว6เมตร  นน49.1กิโล/ส.

2.ราคาท่อกลมดำ 5"(125)(OD140mm.)x2.8มิล มอก107 ยาว6เมตร นน53.4กิโล/ส.

3.ราคาท่อกลมดำ 5"(125)(OD140.2mm.)x3.2มิล มอก107 ยาว6เมตร นน59.4กิโล/ส.

4.ราคาท่อกลมดำ 5"(125)(OD139.9mm.)x3.6มิล มอก107 ยาว6เมตร นน67.8กิโล/ส.

5.ราคาท่อกลมดำ 5"(125)(OD140.3mm.)x4มิล มอก107 ยาว6เมตร นน73.2กิโล/ส.

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้เลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

6.ราคาท่อกลมดำ 5"(125)(OD141mm.)x4.5มิล มอก107 ยาว6เมตร นน82.7กิโล/ส.

7.ราคาท่อกลมดำ 5"(125)(OD140.3mm.)x5มิลJISg3444ยาว6เมตร นน91.0กิโล/ส.

8.ราคาท่อกลมดำ 5"(125)(OD140.9mm.)x6มิล มอกยาว6เมตร นน109.3.1กิโล/ส.

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้เลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อกลมดำ 6"(150)(ท่อกลมดำขนาด 165.2mm)ท่อดำหกนิ้ว ยาว 6 เมตร

1.ราคาท่อกลมดำ 6"(150)(OD165.6mm.)หนา 2.8มิล มอก.ยาว6เมตร  นน63.3กิโล/ส.

2.ราคาท่อกลมดำ 6"(150)(OD164.5mm.)x3.2มิล มอก.ยาว6เมตร นน69.8กิโล/ส.

3.ราคาท่อกลมดำ 6"(150)(OD165.5mm.)x3.5มิล มอก.ยาว6เมตร นน78.1กิโล/ส.

4.ราคาท่อกลมดำ 6"(150)(OD165mm.)x4มิล มอก.ยาว6เมตร นน87.3กิโล/ส.

5.ราคาท่อกลมดำ 6"(150)(OD165.6mm.)x4.5มิล มอก107ยาว6เมตร นน97.1กิโล/ส.

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้เลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

6.ราคาท่อกลมดำ 6"(150)(OD165.3mm.)x5มิล มอก107 ยาว6เมตร นน108.4กิโล/ส.

7.ราคาท่อกลมดำ 6"(150)(OD165.3mm.)x6มิล มอก.ยาว6เมตร นน129.5กิโล/ส.

8.ราคาท่อกลมดำ 6"(150)(OD166.6mm.)x7มิล มอก.ยาว6เมตร นน153กิโล/ส.

9.ราคาท่อกลมดำ 6"(150)(OD166.3mm.)x8มิลJISg3444ยาว6เมตร นน173.1กิโล/ส.

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้เลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อกลมดำ 7"(175)(ท่อกลมดำขนาด 190.7mm)ท่อดำเจ็ดนิ้ว ยาว 6 เมตร

1.ราคาท่อกลมดำ 7"(175)(OD190.6mm.)หนา 4มิลJISg3444ยาว6เมตรขายบาทนน101.8กิโล/ส.

2.ราคาท่อกลมดำ 7"(175)(OD190.6mm.)x4.5มิล มอก ยาว6เมตรขายบาท นน113กิโล/ส.

3.ราคาท่อกลมดำ 7"(175)(OD191.2mm.)x5มิล มอก107 ยาว6เมตรขายบาท นน124.8กิโล/ส.

4.ราคาท่อกลมดำ 7"(175)(OD189.8mm.)x6มิล มอก107ยาว6เมตรขายบาท นน148กิโล/ส.

5.ราคาท่อกลมดำ 7"(175)(OD189.3mm.)x9มิลJISg3444ยาว6เมตรขายบาท นน226.8กิโล/ส.

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้เลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อกลมดำ 8"(200)(ท่อกลมดำขนาด 216.3mm)ท่อดำแปดนิ้ว ยาว 6 เมตร  

1.ราคาท่อกลมดำ 8"(OD217.2mm.)หนา 3.5มิล มอก107.ยาว6เมตรขายบาท นน110กิโล/ส.

2.ราคาท่อกลมดำ 8"(200)(OD216mm.)x4.0มิล มอก107 ยาว6เมตรขายบาท นน115กิโล/ส.

3.ราคาท่อกลมดำ 8"(200)(OD216mm.)x4.5มิล มอก107 ยาว6เมตรขายบาท นน130กิโล/ส.

4.ราคาท่อกลมดำ 8"(200)(OD216.4mm.)x5มิล มอก107 ยาว6เมตรขายบาท นน141.6กิโล/ส.

5.ราคาท่อกลมดำ 8"(200)(OD219mm.)x6มิล มอก107ยาว6เมตรขายบาท นน173กิโล/ส.

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้เลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

6.ราคาท่อกลมดำ 8"(200)(OD217mm.)x7มิล มอก107 ยาว6เมตรขายบาท นน206.7กิโล/ส.

7.ราคาท่อกลมดำ 8"(200)(OD217mm.)x8มิล มอก107 ยาว6เมตรขายบาท นน228กิโล/ส.

8.ราคาท่อกลมดำ 8"(200)(OD218mm.)x10มิลJISg3444ยาว6เมตรขายบาท นน285.8กิโล/ส.

9.ราคาท่อกลมดำ 8"(200)(OD218mm.)x12มิลJISg3444ยาว6เมตรขายบาท นน340กิโล/ส.

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้เลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อกลมดำ 10"(250)(ท่อกลมดำขนาด 264.7mm)ท่อดำสิบนิ้ว ยาว 6 เมตร

1.ราคาท่อกลมดำ 10"(OD415mm.)หนา5มิล มอก ยาว6เมตร ขายบาท นน183กิโล/ส.

2.ราคาท่อกลมดำ 10"(250)(OD265mm.)x6มิล มอกยาว6เมตรขายบาท นน217กิโล/ส.

3.ราคาท่อกลมดำ 10"(250)(OD268.4mm.)x7มิลJISg3444ยาว6เมตรขายบาท นน255กิโล/ส.

4.ราคาท่อกลมดำ 10"(250)(OD267mm.)x8มิลJISg3444ยาว6เมตรขายบาท นน288กิโล/ส.

5.ราคาท่อกลมดำ 10"(250)(OD269mm.)x9มิล มอก ยาว6เมตรขายบาท นน326.2กิโล/ส.

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้เลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

6.ราคาท่อกลมดำ 10"(250)(OD269mm.)x10มิลJISg3444 ยาว6เมตรขายบาท นน358.4กิโล/ส.

7.ราคาท่อกลมดำ 10"(250)(OD269mm.)x12มิลJISg3444 ยาว6เมตรขายบาท นน427.7กิโล/ส.

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้เลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อกลมดำ 12"(300)(ท่อกลมดำขนาด 318.5mm)ท่อดำสิบสองนิ้ว ยาว 6 เมตร

1.ราคาท่อกลมดำ 12"(OD322mm.)หนา 4.5มิลJISg3444ยาว6เมตร

2.ราคาท่อกลมดำ 12"(300)(OD314.8mm.)x5มิล มอก ยาว6เมตรขายบาท นน217.7กิโล/ส.

3.ราคาท่อกลมดำ 12"(300)(OD317mm.)x6มิล มอกยาว6เมตรขายบาท นน258.2กิโล/ส.

4.ราคาท่อกลมดำ 12"(300)(OD319mm.)x7มิล JISg3444 ยาว6เมตรขายบาท นน304.8กิโล/ส.

5.ราคาท่อกลมดำ 12"(300)(OD317mm.)x8มิล มอกยาว6เมตรขายบาท นน341กิโล/ส.

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้เลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

6.ราคาท่อกลมดำ 12"(300)(OD318mm.)x9มิลJISg3444ยาว6เมตรขายบาท นน387กิโล/ส.

7.ราคาท่อกลมดำ 12"(300)(OD318.2mm.)x10มิล มอก ยาว6เมตรขายบาทนน424กิโล/ส.

8.ราคาท่อกลมดำ 12"(300)(OD318mm.)x12มิลJISg3444ยาว6เมตรขายบาทนน508.3กิโล/ส.

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้เลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อกลมดำ 14"(350)(ท่อกลมดำขนาด 355.6mm)ท่อดำสิบสี่นิ้ว ยาว 6 เมตร

1.ราคาท่อกลมดำ 14"(OD353mm.)หนา4.5มิลJISg3444 ยาว6เมตร

2.ราคาท่อกลมดำ 14"(350)(OD355mm.)x6มิลJISg3444ยาว6เมตรขายบาท นน286กิโล/ส.

3.ราคาท่อกลมดำ 14"(350)(OD357mm.)x7มิลJISg3444ยาว6เมตรขายบาท นน332.5กิโล/ส.

4.ราคาท่อกลมดำ 14"(350)(OD355mm.)x8มิลJISg3444ยาว6เมตร

5.ราคาท่อกลมดำ 14"(350)(OD356mm.)x9มิล มอก107.ยาว6เมตรขายบาท นน426.8กิโล/ส.

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้เลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

6.ราคาท่อกลมดำ 14"(350)(OD357mm.)x12มิลJISg3444bks steelยาว6เมตรขายบาท นน562.6กิโล/ส.

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้เลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อกลมดำ 16"(400)(ท่อกลมดำขนาด 406.4mm)ท่อดำสิบหกนิ้ว ยาว 6 เมตร  

1.ราคาท่อกลมดำ 16"(400)(OD405mm.)x6มิล มอก ยาว6เมตรขายบาท นน326.7กิโล/ส.

2.ราคาท่อกลมดำ 16"(400)(OD408mm.)x8มิล มอก107.ยาว6เมตรขายบาท นน433.2กิโล/ส.

3.ราคาท่อกลมดำ 16"(400)(OD408mm.)x9มิล มอก107.ยาว6เมตรขายบาท นน491.3กิโล/ส.

4.ราคาท่อกลมดำ 16"(400)(OD404.8mm.)x10มิลJISg3444ยาว6เมตรขายบาท 539กิโล/ส.

5.ราคาท่อกลมดำ 16"(400)(OD409mm.)x12มิลJISg3444ยาว6เมตรขายบาท นน641กิโล/ส.

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้เลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อกลมดำ 18"(ท่อmm)ท่อดำสิบสองนิ้ว ยาว 6 เมตร

1.ราคาท่อกลมดำ 18"หนา 7.9มิล ยาว6เมตร ขายบาท นน525.2กิโล/ส.

2.ราคาท่อกลมดำ 18"หนา 14มิล ยาว6เมตร ขาย บาท นน935กิโล/ส. ของมีเลยค่ะ

3.ราคาท่อกลมดำ 18"หนา 23.88มิล ยาว6เมตร ขายบาท นน1,528กิโล/ส.

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้เลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อกลมดำ 20"(ท่อmm)ท่อดำสิบสองนิ้ว ยาว 6 เมตร

1.ราคาท่อกลมดำ 20"หนา 7.9มิล ยาว6เมตร ขายบาท นน586กิโล/ส.  

2.ราคาท่อกลมดำ 20"หนา 15.1มิลยาว6เมตร ขายบาท นน1,100.5กิโล/ส.

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้เลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อกลมดำ 24"(ท่อmm)ท่อดำสิบสองนิ้ว ยาว 6 เมตร

1.ราคาท่อกลมดำ 24"หนา 7.9มิลยาว6เมตร ขายบาท นน705.1กิโล/ส.

2.ราคาท่อกลมดำ 24"หนา 12.7มิลยาว6เมตรขายบาท นน1,121.6กิโล/ส.

3.ราคาท่อกลมดำ 24"หนา 17.5มิลยาว6เมตรขายบาท นน1,531.4กิโล/ส.

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้เลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

 

 

 

 

 

   ท่อดำ,เหล็กท่อกลมดำ (Carbon Steel Tubes) หรือที่นิยมเรียกกันว่า

เหล็กท่อดำ ,แป๊บดำ ท่อดำ หรือ เหล็กท่อดำผลิตจากเหล็กกล้าแผ่นคุณภาพสูงและ

ได้ผ่านการขึ้นรูปด้วยเครื่อง จักรมาตรฐานควบคุมด้วยวิศวกรและผ่านการตรวจสอบคุณภาพ

โดยมีมาตรฐานการตรวจสอบ คุณภาพสูงมากเนื่องจาก

ท่อดำ เป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวงแบบกลมตามมาตรฐาน มอก. 107-2533

ชั้นคุณภาพ HS41 มีความยาว 6,000 มม./เส้นท่อกลมดำ ใช้สำหรับเป็นท่อลำเลียง,ท่อการประปา,

ท่อชลประทานและงานโครงสร้างทั่วไปที่มีลักษณะเป็นท่อดำเหล็กท่อดำ เหล็กยาวมีความสามารถในการรับแรงดัน

มีความแข็งแรงทนทาน แต่น้ำหนักเบาตะเข็บเรียบ สะดวกในการเชื่อมต่อ

OD แปลว่า วัดนอก หรือวัดท่อรอบนอก หรือ เอาตลับเมตรวัดเกี่ยวนอกเส้นผ่าศูนย์กลาง

 
 

thaiflag small Thailand