ราคา H-BEAM 125x125x6.5x9 รุ่น23.8Kg/m 

 

 
 

thaiflag small Thailand