ขอใบเสนอเหล็กทำหลังคา1

 

ขอใบเสนอเหล็กทำหลังคา1

1.เสาเหล็กสี่เหลี่ยมดำ ขนาด 100x100x3.2มม ยาว6เมตร มอก.
2.เสาเหล็กสี่เหลี่ยมดำ ขนาด 100x100x2.3มม ยาว6เมตร มอก. 
3.เหล็กกล่องดำ ขนาด 100x50x1.6มม ยาว6เมตร 
4.เหล็กกล่องดำ ขนาด 50x50x2.0มม ยาว6เมตร 
5.เหล็กกล่องดำ ขนาด 125x50x2.3มม ยาว6เมตร มอก. 
6.เหล็กกล่องดำ ขนาด 38x38x1.6มม ยาว6เมตร 
7เหล็กกล่องดำ ขนาด 75x75x2.3มม ยาว6เมตร มอก. 
8.เหล็กกล่องดำ ขนาด 75x38x2.0มม ยาว6เมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

thaiflag small Thailand