ราคาเหล็กบีม Beam H Wf 

 

 

 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

ราคาเหล็กบีม Beam H Wf ราคาเสาบีม 

โทร.082-916-2329ขอบคุณมากค่ะ

ราคาH 100x50 (รุ่นน้ำหนัก 9.3Kg/m) สเป๊ก H 100x50x5x7mm. ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

1.ราคาH 100x50x5x7mm. โทร.082-916-2329.

ราคาH 100x50x5x7(9.3Kg/m)ยาว6เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา3,100บาท น้ำหนัก55.8กก/เส้น

ราคาH 100x50x5x7(9.3Kg/m) ยาว9เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com น้ำหนัก83.7กก/เส้น

ราคาH 100x50x5x7(9.3Kg/m) ยาว12เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com น้ำหนัก111.6กก/เส้น

โทร082-916-2329ขอบคุณมากค่ะ

ราคาH 100x100 (รุ่นน้ำหนัก 17.2Kg/m)  สเป๊ก H 100x100x6x8mm. ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

2.ราคาH 100x100x6x8mm.โทรสั่ง โทร.082-916-2329

ราคาH 100x100x6x8(17.2Kg/m) ยาว6เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา3,900บาท นน103.2กก/เส้น

ราคาH 100x100x6x8(17.2Kg/m) ยาว9เมตร  ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com  น้ำหนัก154.8กก/เส้น

ราคาH 100x100x6x8(17.2Kg/m) ยาว12เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com น้ำหนัก206.4กก/เส้น

โทร.082-916-2329ขอบคุณมากค่ะ 

ราคาH 125x125 (รุ่นน้ำหนัก 23.8Kg/m)  สเป๊ก H 125x125x6.5x9mm. ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

3.ราคาH 125x125x6.5x9mm.โทรสั่ง โทร.082-916-2329

ราคาH 125x125x6.5x9(23.8Kg/m) ยาว6เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา6,500บาท นน142.8กก/เส้น

ราคาH 125x125x6.5x9(23.8Kg/m) ยาว9เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com น้ำหนัก214.2กก/เส้น

ราคาH 125x125x6.5x9(23.8Kg/m) ยาว12เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com น้ำหนัก285.6กก/เส้น

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

ราคาH 150x100 (รุ่นน้ำหนัก 21.1Kg/m) สเป๊ก H 148x100x6x9mm. ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

4.ราคาH 148x100x6x9mm.โทรสั่งโทร.082-916-2329

ราคาH 148x100x6x9(21.1Kg/m) ยาว6เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา 5,700บาท นน126.6กก/เส้น

ราคาH 148x100x6x9(21.1Kg/m) ยาว9เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา 8,000บาท นน189.9กก/เส้น

ราคาH 148x100x6x9(21.1Kg/m)ยาว12เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา10,500บาท นน253.2กก/เส้น

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาH 150x75 (รุ่นน้ำหนัก 14.0Kg/m) สเป๊ก H 150x75x5x7mm. ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

5.ราคาH 150x75x5x7mm.โทรสั่ง โทร.082-916-2329

ราคาH 150x75x5x7(14.0Kg/m) ยาว6เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา4,100บาท  น้ำหนัก84กก/เส้น

ราคาH 150x75x5x7(14.0Kg/m) ยาว9เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา5,700บาท  น้ำหนัก126กก/เส้น

ราคาH 150x75x5x7(14.0Kg/m) ยาว12เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comราคา7,200บาท  น้ำหนัก168กก/เส้น

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาH 150x150 (รุ่นน้ำหนัก 31.5Kg/m)  สเป๊ก H 150x150x7x10mm. ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

6.ราคาH 150x150x7x10mm.โทรสั่งโทร.082-916-2329

ราคาH 150x150x7x10(31.5Kg/m)ยาว6เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา8,000บาท นน189กก/เส้น

ราคาH 150x150x7x10(31.5Kg/m)ยาว9เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา11,600บาท นน283.5กก/เส้น

ราคาH 150x150x7x10(31.5Kg/m)ยาว12เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา15,100บาท นน 378กก/เส้น

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาH SM520 H 150x150x7x10ย6เมตร  ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comน้ำหนัก189กก/เส้น SYS

โทร082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาH 175x90 (รุ่นน้ำหนัก 18.1Kg/m)สเป๊ก H 175x90x5x8mm. ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

7.ราคาH 175x90x5x8mm.โทรสั่งโทร.082-916-2329.

ราคาH 175x90x5x8(18.1Kg/m)ยาว6เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา5,900บาท น้ำหนัก108.6กก/เส้น

ราคาH 175x90x5x8(18.1Kg/m)ยาว9เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comน้ำหนัก162.9กก/เส้น

ราคาH 175x90x5x8(18.1Kg/m)ยาว12เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comน้ำหนัก217.2กก/เส้น

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

ราคาH 175x175 (รุ่นน้ำหนัก 40.2Kg/m)สเป๊ก H 175x175x7.5x11mm. ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

8.ราคาH 175x175x7.5x11mm.โทรสั่งโทร.082-916-2329

ราคาH 175x175x7.5x11(40.2Kg/m)ยาว6เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา10,500บาท 241.2กก/เส้น

ราคาH 175x175x7.5x11(40.2Kg/m)ยาว9เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา14,900บาท 361.8กก/เส้น

ราคาH175x175x7.5x11(40.2Kg/m)ยาว12เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา19,500บาท 482.4กก/เส้น

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาH 200x100 (รุ่นน้ำหนัก 18.2Kg/m)สเป๊ก H 198x99x4.5x7mm. พิเศษ

9.ราคาH 198x99x4.5x7mm.โทรสั่งโทร.082-916-2329

ราคาH 198x99x4.5x7(18.2Kg/m)ยาว6เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา6,500บาท นน109.2กก/เส้น

ราคาH 198x99x4.5x7(18.2Kg/m)ยาว9เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา9,000บาท นน163.8กก/เส้น

ราคาH 198x99x4.5x7(18.2Kg/m)ยาว12เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comราคา12,500บาท นน218.4กก/เส้น

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาH 200x100 (รุ่นน้ำหนัก 21.3Kg/m)สเป๊ก H 200x100x5.5x8mm. ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

10.ราคาH 200x100x5.5x8mm.โทรสั่งโทร.082-916-2329

ราคาH 200x100x5.5x8(21.3Kg/m)ยาว6เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comราคา5,700บาท นน127.8กก/เส้น

ราคาH 200x100x5.5x8(21.3Kg/m)ยาว9เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comราคา8,100บาท นน191.7กก/เส้น

ราคาH 200x100x5.5x8(21.3Kg/m)ยาว12เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comราคา10,500บาท 255.6กก/เส้น

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

ราคาH 200x150 (รุ่นน้ำหนัก 30.6Kg/m)สเป๊ก H 194x150x6x9mm. ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

11.ราคาH 194x150x6x9mm.โทรสั่งโทร.082-916-2329

ราคาH 194x150x6x9(30.6Kg/m)ยาว6เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comราคา7,800บาท นน183.6กก/เส้น

ราคาH 194x150x6x9(30.6Kg/m)ยาว9เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comราคา11,200บาท นน275.4กก/เส้น

ราคาH 194x150x6x9(30.6Kg/m)ยาว12เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comราคา14,500บาท นน367.2กก/เส้น

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาH 200x200 (รุ่นน้ำหนัก 49.9Kg/m)สเป๊ก H 200x200x8x12mm. ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

12.ราคาH 200x200x8x12mm.โทรสั่งโทร.082-916-2329

ราคาH 200x200x8x12(49.9Kg/m)ยาว6เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comราคา12,500บาท นน299.4กก/เส้น

ราคาH 200x200x8x12(49.9Kg/m)ยาว9เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comราคา17,700บาท นน449.1กก/เส้น

ราคาH 200x200x8x12(49.9Kg/m)ย12เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comราคา23,300บาท นน598.8กก/เส้น

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาH 200x200 (รุ่นน้ำหนัก 56.2Kg/m)สเป๊กH 200x204x12x12mm.พิเศษ

13.ราคาH 200x204x12x12mm.โทรสั่ง.082-916-2329

ราคาH 200x204x12x12(56.2Kg/m)ย6เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comราคา17,500บาท นน337.2กก/เส้น

ราคาH 200x204x12x12(56.2Kg/m) ยาว9เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comน้ำหนัก505.8กก/เส้น

ราคาH 200x204x12x12(56.2Kg/m) ยาว12เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comน้ำหนัก674.4กก/เส้น

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาH 200x200 (รุ่นน้ำหนัก 65.7Kg/m)สเป๊ก H 208x202x10x16mm.พิเศษ

14.ราคาH 208x202x10x16mm.โทรสั่ง.082-916-2329

ราคาH 208x202x10x16(65.7Kg/m)ย6เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comราคา19,500บาท นน394.2กก/เส้น

ราคาH 208x202x10x16(65.7Kg/m) ยาว9เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comน้ำหนัก591.3กก/เส้น

ราคาH 208x202x10x16(65.7Kg/m) ยาว12เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comน้ำหนัก788.4กก/เส้น

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาH 250x125 (รุ่นน้ำหนัก 25.7Kg/m)สเป๊ก H 248x124x5x8mm.พิเศษ

15.ราคาH 248x124x5x8mm.โทรสั่งโทร.082-916-2329

ราคาH 248x124x5x8(25.7Kg/m) ยาว6เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comราคา7,900บาท นน154.2กก/เส้น

ราคาH 248x124x5x8(25.7Kg/m) ยาว9เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comน้ำหนัก231.3กก/เส้น

ราคาH 248x124x5x8(25.7Kg/m) ยาว12เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comน้ำหนัก308.4กก/เส้น

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาH 250x125 (รุ่นน้ำหนัก 29.6Kg/m)สเป๊ก H 250x125x6x9mm. ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

16.ราคาH 250x125x6x9mm.โทรสั่งโทร.082-916-2329

ราคาH 250x125x6x9(29.6Kg/m) ยาว6เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comราคา7,500บาท นน177.6กก/เส้น

ราคาH 250x125x6x9(29.6Kg/m) ยาว9เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comราคา10,800บาท นน266.4กก/เส้น

ราคาH 250x125x6x9(29.6Kg/m) ยาว12เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comราคา14,050บาท นน355.2กก/เส้น

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาWf SM520 ขนาด 250x125x6x9 ย6เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comน้ำหนัก177.6กก/เส้น SYS

โทร082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาH 250x175 (รุ่นน้ำหนัก 44.1Kg/m)สเป๊ก H 244x175x7x11mm. ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

17.ราคาH 244x175x7x11mm.โทรสั่ง โทร.082-916-2329

ราคาH 244x175x7x11(44.1Kg/m) ยาว6เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comราคา11,500บาท นน264.6กก/เส้น

ราคาH 244x175x7x11(44.1Kg/m) ยาว9เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com น้ำหนัก396.9กก/เส้น

ราคาH 244x175x7x11(44.1Kg/m) ยาว12เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comน้ำหนัก529.2กก/เส้น

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาH 250x250 (รุ่นน้ำหนัก 64.4Kg/m)สเป๊ก H 244x252x11x11mm.พิเศษ

18.ราคาH 244x252x11x11mm.โทรสั่งโทร.082-916-2329

ราคาH 244x252x11x11(64.4Kg/m)ย6เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comราคา19,700บาท นน386.4กก/เส้น

ราคาH 244x252x11x11(64.4Kg/m) ยาว9เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comน้ำหนัก579.6กก/เส้น

ราคาH 244x252x11x11(64.4Kg/m) ยาว12เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comน้ำหนัก772.8กก/เส้น

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาH 250x250(รุ่นน้ำหนัก 66.5Kg/m)สเป๊ก H 248x249x8x13mm.พิเศษ

19.ราคาH 248x249x8x13mm.โทรสั่งโทร.082-916-2329

ราคาH 248x249x8x13(66.5Kg/m)ยาว6เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comราคา20,500บาท นน399กก/เส้น

ราคาH 248x249x8x13(66.5Kg/m)ยาว9เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comน้ำหนัก598.5กก/เส้น

ราคาH 248x249x8x13(66.5Kg/m)ยาว12เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comน้ำหนัก798กก/เส้น

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาH 250x250 (รุ่นน้ำหนัก 72.4Kg/m) สเป๊ก H 250x250x9x14mm.

20.ราคาH 250x250x9x14mm.โทรสั่งโทร.082-916-2329

ราคาH 250x250x9x14(72.4Kg/m) ยาว6เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comราคา17,500บาท นน434.4กก/เส้น

ราคาH 250x250x9x14(72.4Kg/m) ยาว9เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comราคา25,500บาท นน651.6กก/เส้น

ราคาH 250x250x9x14(72.4Kg/m)ย12เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comราคา33,500บาท นน868.8กก/เส้น

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาH 250x250 (รุ่นน้ำหนัก 82.2Kg/m) ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ของมีจ้า

21.ราคาH 250x255x14x14mm.ยาว6เมตร ราคา21,500บาท โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากจ้า 

ราคาH 300x150 (รุ่นน้ำหนัก 32.0Kg/m)สเป๊ก H 298x149x5.5x8mm.พิเศษ

22.ราคาH 298x149x5.5x8mm.โทรสั่ง082-916-2329

ราคาH 298x149x5.5x8(32.0Kg/m)ยาว6เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comราคา10,500บาท นน192กก/เส้น

ราคาH 298x149x5.5x8(32.0Kg/m) ยาว9เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com น้ำหนัก288กก/เส้น

ราคาH 298x149x5.5x8(32.0Kg/m) ยาว12เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com น้ำหนัก384กก/เส้น

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาH 300x150 (รุ่นน้ำหนัก 36.7Kg/m)สเป๊ก H 300x150x6.5x9mm. ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

23.ราคาH 300x150x6.5x9mm.โทรสั่ง โทร.082-916-2329

ราคาH 300x150x6.5x9(36.7Kg/m)ย6เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comราคา9,500บาท นน220.2กก/เส้น

ราคาH 300x150x6.5x9(36.7Kg/m)ย9เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comราคา13,500บาท นน330.3กก/เส้น

ราคาH 300x150x6.5x9(36.7Kg/m)ย12เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comกราคา17,500บาท นน440.4กก/เส้น

ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาH 300x200 (รุ่นน้ำหนัก 56.8Kg/m)สเป๊ก H 294x200x8x12mm.พิเศษ

24.ราคาH 294x200x8x12mm.โทรสั่งโทร.082-916-2329

ราคาH 294x200x8x12(56.8Kg/m)ยาว6เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comราคา17,500บาท นน340.8กก/เส้น

ราคาH 294x200x8x12(56.8Kg/m) ยาว9เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comน้ำหนัก511.2กก/เส้น

ราคาH 294x200x8x12(56.8Kg/m) ยาว12เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comน้ำหนัก681.6กก/เส้น

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาH 300x200 (รุ่นน้ำหนัก 65.4Kg/m)สเป๊ก H 298x201x9x14mm.พิเศษ

25.ราคาH 298x201x9x14mm.โทรสั่งโทร.082-916-2329

ราคาH 298x201x9x14(65.4Kg/m) ยาว6เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comราคา17,800บาท นน392.4กก/เส้น

ราคาH 298x201x9x14(65.4Kg/m) ยาว9เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comน้ำหนัก588.6กก/เส้น

ราคาH 298x201x9x14(65.4Kg/m) ยาว12เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comน้ำหนัก784.8กก/เส้น

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

ราคาH 300x300 (รุ่นน้ำหนัก 84.5Kg/m)สเป๊ก H 294x302x12x12mm.พิเศษ

26.ราคาH 294x302x12x12mm.โทรสั่งโทร.082-916-2329

ราคาH 294x302x12x12(84.5Kg/m)ยาว6เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comราคา25,500บาท นน507กก/เส้น

ราคาH 294x302x12x12(84.5Kg/m) ยาว9เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comน้ำหนัก760.5กก/เส้น

ราคาH 294x302x12x12(84.5Kg/m)ยาว12เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comน้ำหนัก1,014กก/เส้น

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาH 300x300 (รุ่นน้ำหนัก 87.0Kg/m)  สั่งจองผลิตข้ามปี

27.ราคาH 298x299x9x14mm.

ราคาH 300x300 (รุ่นน้ำหนัก 94.0Kg/m) สเป๊ก H 300x300x10x15mm.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

28.ราคาH 300x300x10x15mm.โทรสั่ง โทร.082-916-2329

ราคาH 300x300x10x15(94.0Kg/m)ยาว6เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comราคา21,500บาท นน564กก/เส้น

ราคาH 300x300x10x15(94.0Kg/m)ยาว9เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comราคา32,500บาท นน846กก/เส้น

ราคาH 300x300x10x15(94.0Kg/m)ย12เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comราคา42,500บาท นน1,128กก/เส้น

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาH 300x300 (รุ่นน้ำหนัก 106Kg/m)สเป๊ก H 300x305x15x15mm.พิเศษ 

29.ราคาH 300x305x15x15mm.โทรสั่งโทร.082-916-2329

ราคาH 300x305x15x15(106Kg/m) ยาว6เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comราคา28,500บาท นน636กก/เส้น

ราคาH 300x305x15x15(106Kg/m) ยาว9เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comน้ำหนัก954กก/เส้น

ราคาH 300x305x15x15(106Kg/m) ยาว12เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comน้ำหนัก1,272กก/เส้น

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาH 300x300 (รุ่นน้ำหนัก 106Kg/m)สเป๊ก H 304x301x11x17mm.พิเศษ

30.ราคาH 304x301x11x17mm.โทรสั่งโทร.082-916-2329

ราคาH 304x301x11x17(106Kg/m) ยาว6เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comราคา31,700บาท นน636กก/เส้น

ราคาH 304x301x11x17(106Kg/m) ยาว9เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comน้ำหนัก954กก/เส้น

ราคาH 304x301x11x17(106Kg/m) ยาว12เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comน้ำหนัก1,272กก/เส้น

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาH 350x175 (รุ่นน้ำหนัก 41.4Kg/m)สเป๊ก H 346x174x6x9mm.พิเศษ

31.ราคาH 346x174x6x9mm.โทรสั่งโทร.082-916-2329

ราคาH 346x174x6x9(41.4Kg/m)ยาว6เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comราคา14,000บาท นน248.4กก/เส้น

ราคาH 346x174x6x9(41.4Kg/m) ยาว9เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comน้ำหนัก372.6กก/เส้น

ราคาH 346x174x6x9(41.4Kg/m) ยาว12เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comน้ำหนัก496.8กก/เส้น

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาH 350x175 (รุ่นน้ำหนัก 49.6Kg/m)สเป๊ก H 350x175x7x11mm.

32.ราคาH 350x175x7x11mm.โทรสั่งโทร.082-916-2329

ราคาH 350x175x7x11(49.6Kg/m)ย6เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comราคา12,050บาท นน297.6กก/เส้น

ราคาH 350x175x7x11(49.6Kg/m)ย9เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comราคา17,800บาท นน446.4กก/เส้น

ราคาH 350x175x7x11(49.6Kg/m)ย12เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comราคา23,100บาท นน595.2กก/เส้น

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาH 350x175 (รุ่นน้ำหนัก 57.8Kg/m)สเป๊ก H 354x176x8x13mm.พิเศษ

33.ราคาH 354x176x8x13mm.โทรสั่ง.082-916-2329

ราคาH 354x176x8x13(57.8Kg/m) ยาว6เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comราคา18,000บาท นน346.8กก/เส้น

ราคาH 354x176x8x13(57.8Kg/m) ยาว9เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comน้ำหนัก520.2กก/เส้น

ราคาH 354x176x8x13(57.8Kg/m) ยาว12เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comน้ำหนัก693.6กก/เส้น

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาH 350x250(รุ่นน้ำหนัก 69.2Kg/m) ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com สั่งจองผลิตข้ามปี

34.ราคาH 336x249x8x12mm.สั่งจองผลิตข้ามปี 

ราคาH 350x250 (รุ่นน้ำหนัก 79.7Kg/m)สเป๊ก H 340x250x9x14mm.พิเศษ

35.ราคาH 340x250x9x14mm.โทรสั่ง โทร.082-916-2329

ราคาH 340x250x9x14(79.7Kg/m)ย6เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comราคา19,500บาท นน478.2กก/เส้น

ราคาH 340x250x9x14(79.7Kg/m)ย9เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comราคา28,500บาท นน717.3กก/เส้น

ราคาH 340x250x9x14(79.7Kg/m)ย12เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comราคา38,000บาท นน956.4กก/เส้น

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาH 350x350 (รุ่นน้ำหนัก 106Kg/m)สเป๊ก H 338x351x13x13mm.

36.ราคาH 338x351x13x13mm.โทรสั่งโทร.082-916-2329

ราคาH 338x351x13x13(106Kg/m)ย6เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comราคา31,700บาท น้ำหนัก636กก/เส้น

ราคาH 338x351x13x13(106Kg/m) ยาว9เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comน้ำหนัก954กก/เส้น

ราคาH 338x351x13x13(106Kg/m)ยาว12เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comน้ำหนัก1,272กก/เส้น

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาH 350x350 (รุ่นน้ำหนัก 115Kg/m)สั่งจองผลิตข้ามปี

37.ราคาH 344x348x10x16mmสั่งจองผลิตข้ามปี

ราคาH 350x350 (รุ่นน้ำหนัก 131Kg/m) สั่งจองผลิตข้ามปี

38.ราคาH 344x354x16x16mm..สั่งจองผลิตข้ามปี

ราคาH 350x350 (รุ่นน้ำหนัก 137Kg/m)สเป๊ก H 350x350x12x19mm.

39.ราคาH 350x350x12x19mm.โทรสั่งโทร.082-916-2329

ราคาH 350x350x12x19(137Kg/m)ย6เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comราคา32,500บาท นน822กก/เส้น

ราคาH 350x350x12x19(137Kg/m)ย9เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comราคา48,300บาท นน1,233กก/เส้น

ราคาH 350x350x12x19(137Kg/m)ย12เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comราคา64,000บาท นน1,644กก/เส้น

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาH 350x350 (รุ่นน้ำหนัก 156Kg/m)สั่งจองผลิตข้ามปี

40.ราคาH 350x357x19x19mm.สั่งจองผลิตข้ามปี 

ราคาH 400x200 (รุ่นน้ำหนัก 56.6Kg/m)สเป๊ก H 396x199x7x11mm.พิเศษ

41.ราคาH 396x199x7x11mm.โทรสั่ง โทร.082-916-2329

ราคาH 396x199x7x11(56.6Kg/m) ยาว6เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comน้ำหนัก339.6กก/เส้น

ราคาH 396x199x7x11(56.6Kg/m) ยาว9เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comน้ำหนัก509.4กก/เส้น

ราคาH 396x199x7x11(56.6Kg/m) ยาว12เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comน้ำหนัก679.2กก/เส้น

ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาH 400x200 (รุ่นน้ำหนัก 66Kg/m)สเป๊ก H 400x200x8x13mm.Q

42.ราคาH 400x200x8x13mm.โทรสั่งโทร.082-916-2329

ราคาH 400x200x8x13(66Kg/m)ย6เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comราคา16,000บาท นน396กก/เส้น

ราคาH 400x200x8x13(66Kg/m)ย9เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comราคา23,000บาท นน594กก/เส้น

ราคาH 400x200x8x13(66Kg/m)ย12เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comราคา30,500บาท นน792กก/เส้น

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาH 400x200 (รุ่นน้ำหนัก 75.5Kg/m) สั่งจองผลิตข้ามปี

43.ราคาH 404x201x9x15mm..สั่งจองผลิตข้ามปี 

ราคาH 400x300 (รุ่นน้ำหนัก 94.3Kg/m) สั่งจองผลิตข้ามปี

44.ราคาH 386x299x9x14mm..สั่งจองผลิตข้ามปี 

ราคาH 400x300 (รุ่นน้ำหนัก 107Kg/m) สเป๊ก H 390x300x10x16mm.พิเศษ

45.ราคาH 390x300x10x16mm.โทรสั่งโทร.082-916-2329

ราคาH 390x300x10x16(107Kg/m) ยาว6เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comราคา28,500บาท นน642กก/เส้น

ราคาH 390x300x10x16(107Kg/m) ยาว9เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comน้ำหนัก963กก/เส้น

ราคาH 390x300x10x16(107Kg/m) ยาว12เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comน้ำหนัก1,284กก/เส้น

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาH 400x400 (รุ่นน้ำหนัก 140Kg/m) สั่งจองผลิตข้ามปี

46.ราคาH 388x402x15x15mm.สั่งจองผลิตข้ามปี 

ราคาH 400x400 (รุ่นน้ำหนัก 147Kg/m)สั่งจองผลิตข้ามปี

47.ราคาH 394x398x11x18mm.สั่งจองผลิตข้ามปี

ราคาH 400x400 (รุ่นน้ำหนัก 172Kg/m) สเป๊ก H 400x400x13x21mm. Jumbo

48.ราคาH 400x400x13x21mm.โทรสั่งโทร.082-916-2329

ราคาH 400x400x13x21(172Kg/m)ย6เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comราคา42,000บาท นน1,032กก/เส้น

ราคาH 400x400x13x21(172Kg/m)ย9เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comราคา62,500บาท นน1,548กก/เส้น

ราคาH 400x400x13x21(172Kg/m)ย12เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comราคา82,800บาท นน2,064กก/เส้น

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาH 400x400 (รุ่นน้ำหนัก 197Kg/m)สั่งจองผลิตข้ามปี

49.ราคาH 400x408x21x21mm.สั่งจองผลิตข้ามปี 

ราคาH 400x400 (รุ่นน้ำหนัก 232Kg/m)สเป๊ก H 414x405x18x28mm.

50.ราคาH 414x405x18x28mm.โทรสั่ง โทร.082-916-2329

ราคาH 414x405x18x28(232Kg/m)ย6เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comราคา67,000บาท นน1,392กก/เส้น

ราคาH 414x405x18x28(232Kg/m) ยาว9เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comน้ำหนัก2,088กก/เส้น

ราคาH 414x405x18x28(232Kg/m)ยาว12เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comน้ำหนัก2,784กก/เส้น

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาH 450x200 (รุ่นน้ำหนัก 66.2Kg/m)สั่งจองผลิตข้ามปี

51.ราคาH 446x199x8x12mm.สั่งจองผลิตข้ามปี 

ราคาH 450x200 (รุ่นน้ำหนัก 76Kg/m)สเป๊ก H 450x200x9x14mm.Q-Plus

52.ราคาH 450x200x9x14mm.โทรสั่งโทร.082-916-2329

ราคาH 450x200x9x14(76Kg/m) ยาว6เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comราคา18,500บาท น้ำหนัก456กก/เส้น

ราคาH 450x200x9x14(76Kg/m) ยาว9เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comราคา27,500บาท น้ำหนัก684กก/เส้น

ราคาH 450x200x9x14(76Kg/m)ย12เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comราคา36,000บาท น้ำหนัก912กก/เส้น

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาH 450x200 (รุ่นน้ำหนัก 88.9Kg/m) ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com สั่งจองผลิตข้ามปี

53.ราคาH 456x201x10x17mm.สั่งจองผลิตข้ามปี 

ราคาH 450x300 (รุ่นน้ำหนัก 106Kg/m) ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comสั่งจองผลิตข้ามปี

54.ราคาH 434x299x10x15mm.สั่งจองผลิตข้ามปี 

ราคาH 450x300 (รุ่นน้ำหนัก 124Kg/m) สเป๊ก H 440x300x11x18mm.

55.ราคาH 440x300x11x18mm. โทร.082-916-2329

ราคาH 440x300x11x18(124Kg/m)ย6เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comราคา36,000บาท นน744กก/เส้น

ราคาH 440x300x11x18(124Kg/m)ย9เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comราคา54,000บาท นน1,116กก/เส้น

ราคาH 440x300x11x18(124Kg/m)ย12เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comราคา72,000บาท นน1,488กก/เส้น

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาH 450x300 (รุ่นน้ำหนัก 145Kg/m) ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comสั่งจองผลิตข้ามปี

56.ราคาH 446x302x13x21mm.สั่งจองผลิตข้ามปี 

ราคาH 500x200 (รุ่นน้ำหนัก 79.5Kg/m) สเป๊ก H 496x199x9x14mm.พิเศษ

57.ราคาH 496x199x9x14mm.โทร.082-916-2329

ราคาH 496x199x9x14(79.5Kg/m) ยาว6เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comน้ำหนัก477กก/เส้น

ราคาH 496x199x9x14(79.5Kg/m) ยาว9เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comน้ำหนัก715.5กก/เส้น

ราคาH 496x199x9x14(79.5Kg/m) ยาว12เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com น้ำหนัก954กก/เส้น

ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาH 500x200 (รุ่นน้ำหนัก 89.6Kg/m) สเป๊ก H 500x200x10x16mm.

58.ราคาH 500x200x10x16mm.โทรสั่งโทร.082-916-2329

ราคาH 500x200x10x16(89.6Kg/m)ย6เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comราคา22,000บาท นน537.6กก/เส้น

ราคาH 500x200x10x16(89.6Kg/m)ย9เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comราคา32,000บาท นน806.4กก/เส้น

ราคาH 500x200x10x16(89.6Kg/m)ย12เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comราคา43,000บาท 1,075.2กก/เส้น

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาH 500x200 (รุ่นน้ำหนัก 103Kg/m) ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comสั่งจองผลิตข้ามปี

59.ราคาH 506x201x11x19mm.สั่งจองผลิตข้ามปี 

ราคาH 500x300 (รุ่นน้ำหนัก 114Kg/m)สเป๊ก H 482x300x11x15mm.พิเศษ

60.ราคาH 482x300x11x15mm.โทร.082-916-2329

ราคาH 482x300x11x15(146Kg/m) ยาว6เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comน้ำหนัก684กก/เส้น

ราคาH 482x300x11x15(146Kg/m) ยาว9เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comน้ำหนัก1,026กก/เส้น

ราคาH 482x300x11x15(146Kg/m) ยาว12เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comน้ำหนัก1,368กก/เส้น

ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาH 500x300 (รุ่นน้ำหนัก 128Kg/m)สเป๊ก H 488x300x11x18mm.

61.ราคาH 488x300x11x18mm.โทร.082-916-2329

ราคาH 488x300x11x18(128Kg/m) ยาว6เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comน้ำหนัก768กก/เส้น

ราคาH 488x300x11x18(128Kg/m) ยาว9เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comน้ำหนัก1,152กก/เส้น

ราคาH 488x300x11x18(128Kg/m) ยาว12เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comน้ำหนัก1,536กก/เส้น

ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาH 500x300 (รุ่นน้ำหนัก 150Kg/m)สเป๊ก H 494x302x13x21mm.สั่งจองผลิต

62.ราคาH 494x302x13x21mm.สั่งจองผลิตข้ามปี

ราคาH 600x200 (รุ่นน้ำหนัก 94.6Kg/m) ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comสั่งจองผลิตข้ามปี

63.ราคาH 596x199x10x15mm..สั่งจองผลิตข้ามปี 

ราคาH 600x200 (รุ่นน้ำหนัก 106Kg/m)สเป๊ก H 600x200x11x17mm.

64.ราคาH 600x200x11x17mm.โทร.082-916-2329

ราคาH 600x200x11x17(106Kg/m)ยาว6เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา24,900บาท น้ำหนัก636กก/เส้น

ราคาH 600x200x11x17(106Kg/m)ย9เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comราคา43,000บาท น้ำหนัก954กก/เส้น

ราคาH 600x200x11x17(106Kg/m)ย12เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comราคา56,000บาท นน 1,272กก/เส้น

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาH 600x200 (รุ่นน้ำหนัก 120Kg/m) สเป๊ก H 606x201x12x20mm.พิเศษ

65.ราคาH 606x201x12x20mm.โทรสั่ง โทร.082-916-2329

ราคาH 606x201x12x20(120Kg/m) ยาว6เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคาน้ำหนัก720กก/เส้น

ราคาH 606x201x12x20(120Kg/m) ยาว9เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคาน้ำหนัก1,080กก/เส้น

ราคาH 606x201x12x20(120Kg/m) ยาว12เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคาน้ำหนัก1,440กก/เส้น

ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาH 600x200 (รุ่นน้ำหนัก 134Kg/m) สเป๊ก H 612x202x13x23mm.พิเศษ

66.ราคาH 612x202x13x23mm.โทรสั่งโทร.082-916-2329

ราคาH 612x202x13x23(134Kg/m) ยาว6เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคาน้ำหนัก804กก/เส้น

ราคาH 612x202x13x23(134Kg/m) ยาว9เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคาน้ำหนัก1,206กก/เส้น

ราคาH 612x202x13x23(134Kg/m) ยาว12เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคาน้ำหนัก1,608กก/เส้น

ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาH 600x300 (รุ่นน้ำหนัก 137Kg/m)สเป๊ก H 582x300x12x17mm.พิเศษ

67.ราคาH 582x300x12x17mm.โทรสั่งโทร.082-916-2329

ราคาH 582x300x12x17(137Kg/m) ยาว6เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคาน้ำหนัก822กก/เส้น

ราคาH 582x300x12x17(137Kg/m) ยาว9เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคาน้ำหนัก1,233กก/เส้น

ราคาH 582x300x12x17(137Kg/m) ยาว12เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคาน้ำหนัก1,644กก/เส้น

ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาH 600x300 (รุ่นน้ำหนัก 151Kg/m)สเป๊ก H 588x300x12x20mm.

68.ราคาH 588x300x12x20mm.โทร.082-916-2329

ราคาH 588x300x12x20(151Kg/m) ยาว6เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคาน้ำหนัก906กก/เส้น

ราคาH 588x300x12x20(151Kg/m) ยาว9เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคาน้ำหนัก1,359กก/เส้น

ราคาH 588x300x12x20(151Kg/m) ยาว12เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคาน้ำหนัก1,812กก/เส้น

ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาH 600x300 (รุ่นน้ำหนัก 175Kg/m)สเป๊ก H 594x302x14x23mm.

69.ราคาH 594x302x14x23mm.โทรสั่งโทร.082-916-2329

ราคาH 594x302x14x23(175Kg/m) ยาว6เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคาน้ำหนัก1,050กก/เส้น

ราคาH 594x302x14x23(175Kg/m) ยาว9เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคาน้ำหนัก1,575กก/เส้น

ราคาH 594x302x14x23(175Kg/m)ยาว12เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคาน้ำหนัก2,100กก/เส้น

ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาH 700x300 (รุ่นน้ำหนัก 166Kg/m) ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคาสั่งจองผลิตข้ามปี

70.ราคาH 692x300x13x20mm.สั่งจองผลิตข้ามปี 

ราคาH 700x300 (รุ่นน้ำหนัก 185Kg/m)สเป๊ก H 700x300x13x24mm.

71.ราคาH 700x300x13x24mm.โทรสั่งโทร.082-916-2329

ราคาH 700x300x13x24(185Kg/m)ย6เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีลราคา55,000บาท นน1,110กก/เส้น

ราคาH 700x300x13x24(185Kg/m)ย9เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา82,000บาท นน1,665กก/เส้น

ราคาH 700x300x13x24(185Kg/m)ย12เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา108,000บาท นน2,220กก/เส้น

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาH 800x300 (รุ่นน้ำหนัก 191Kg/m)สั่งจองผลิตข้ามปี

72.ราคาH 792x300x14x22mm.สั่งจองผลิตข้ามปี 

ราคาH 800x300 (รุ่นน้ำหนัก 210Kg/m)สเป๊ก H 800x300x14x26mm.

73.ราคาH 800x300x14x26mm.โทรสั่ง.082-916-2329

ราคาH 800x300x14x26(210Kg/m)ย6เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา61,000บาท นน1,260กก/เส้น

ราคาH 800x300x14x26(210Kg/m)ย9เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา91,000บาท นน1,890กก/เส้น

ราคาH 800x300x14x26(210Kg/m)ย12เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา135,000บาท นน2,520กก/เส้น

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาH 900x300 (รุ่นน้ำหนัก 213Kg/m) ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคาสั่งจองผลิตข้ามปี

74.ราคาH 890x299x15x23mm.สั่งจองผลิตข้ามปี

ราคาH 900x300 (รุ่นน้ำหนัก 243Kg/m) สเป๊ก H 900x300x16x28mm.

75.ราคาH 900x300x16x28mm. โทร.082-916-2329

ราคาH 900x300x16x28(243Kg/m)ย6เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา79,000บาท นน1,458กก/เส้น

ราคาH 900x300x16x28(243Kg/m)ย9เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา117,000บาท นน2,187กก/เส้น

ราคาH 900x300x16x28(243Kg/m)ย12เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา156,000บาท นน2,916กก/เส้น

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาH 900x300 (รุ่นน้ำหนัก 286Kg/m) สั่งจองผลิตข้ามปี

76.ราคาH 900x302x18x34mm.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

thaiflag small Thailand