ราคาท่อสตีมASTM SCH 160 Seamless Pipe

ราคาท่อASTM SCH 160 Seamless Pipe

SMLS PIPE ASTM/A53/106/API 5L GR.B  SCH 160 X 6M. HEAT

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

SMLS PIPE ASTM/A53/106/API 5L GR.B 1/2" SCH 160 X 6M. HEAT

ราคาท่อสตีม ASTM SCH 160 Seamless Pipe ขนาด 1/2" ยาว6เมตร

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com  หนา 4.8มิล น้ำหนัก 11.7กก/เส้น

 โทรสั่งของ082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

SMLS PIPE ASTM/A53/106/API 5L GR.B 3/4" SCH 160 X 6M. HEAT

ราคาท่อสตีม ASTM SCH 160 Seamless Pipe ขนาด 3/4" ยาว6เมตร

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com หนา 5.6มิล น้ำหนัก 17.4กก/เส้น 

โทรสั่งของ082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ  

SMLS PIPE ASTM/A53/106/API 5L GR.B 1" SCH 160 X 6M. HEAT

ราคาท่อสตีม ASTM SCH 160 Seamless Pipe ขนาด 1" ยาว6เมตร

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comหนา 6.4มิล น้ำหนัก 25.4กก/เส้น

 โทรสั่งของ082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ  

SMLS PIPE ASTM/A53/106/API 5L GR.B 1-1/4" SCH 160 X 6M. HEAT

ราคาท่อสตีม ASTM SCH 160 Seamless Pipe ขนาด 1"1/4 ยาว6เมตร

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com หนา 6.4มิล น้ำหนัก 33.6กก/เส้น 

โทรสั่งของ082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

SMLS PIPE ASTM/A53/106/API 5L GR.B 1-1/2" SCH 160 X 6M. HEAT

ราคาท่อสตีม ASTM SCH 160 Seamless Pipe ขนาด 1"1/2 ยาว6เมตร

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com หนา 7.1มิล น้ำหนัก 43.5กก/เส้น

 โทรสั่งของ082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ  

SMLS PIPE ASTM/A53/106/API 5L GR.B 2" SCH 160 X 6M. HEAT

ราคาท่อสตีม ASTM SCH 160 Seamless Pipe ขนาด 2" ยาว6เมตร

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com  หนา 8.7มิล น้ำหนัก 66.7กก/เส้น 

โทรสั่งของ082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

SMLS PIPE ASTM/A53/106/API 5L GR.B 2-1/2" SCH 160 X 6M. HEAT

ราคาท่อสตีม ASTM SCH 160 Seamless Pipe ขนาด 2"1/2 ยาว6เมตร

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com  หนา 9.5มิล น้ำหนัก 89.5กก/เส้น 

โทรสั่งของ082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ

SMLS PIPE ASTM/A53/106/API 5L GR.B 3" SCH 160 X 6M. HEAT

ราคาท่อสตีม ASTM SCH 160 Seamless Pipe ขนาด 3" ยาว6เมตร

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com  หนา 11.1มิล น้ำหนัก 128กก/เส้น 

โทรสั่งของ082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

SMLS PIPE ASTM/A53/106/API 5L GR.B 4" SCH 160 X 6M. HEAT

ราคาท่อสตีม ASTM SCH 160 Seamless Pipe ขนาด 4" ยาว6เมตร

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com หนา 13.5มิล น้ำหนัก 201กก/เส้น 

โทรสั่งของ082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

SMLS PIPE ASTM/A53/106/API 5L GR.B 5" SCH 160 X 6M. HEAT

ราคาท่อสตีม ASTM SCH 160 Seamless Pipe ขนาด 5" ยาว6เมตร

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com หนา 15.9มิล น้ำหนัก 295กก/เส้น

 โทรสั่งของ082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

SMLS PIPE ASTM/A53/106/API 5L GR.B 6" SCH 160 X 6M. HEAT

ราคาท่อสตีม ASTM SCH 160 Seamless Pipe ขนาด 6" ยาว6เมตร

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com  หนา 18.3มิล น้ำหนัก 405กก/เส้น 

โทรสั่งของ082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ

SMLS PIPE ASTM/A53/106/API 5L GR.B 8" SCH 160 X 6M. HEAT

ราคาท่อสตีม ASTM SCH 160 Seamless Pipe ขนาด 8" ยาว6เมตร

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com  หนา 23มิล น้ำหนัก 668กก/เส้น 

โทรสั่งของ082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ

SMLS PIPE ASTM/A53/106/API 5L GR.B 10" SCH 160 X 6M. HEAT

ราคาท่อสตีม ASTM SCH 160 Seamless Pipe ขนาด 10" ยาว6เมตร

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com หนา 24.6มิล น้ำหนัก 1,034กก/เส้น 

โทรสั่งของ082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ  

SMLS PIPE ASTM/A53/106/API 5L GR.B 12" SCH 160 X 6M. HEAT

ราคาท่อสตีม ASTM SCH 160 Seamless Pipe ขนาด 12" ยาว6เมตร

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com หนา 33.3มิล น้ำหนัก 1,432กก/เส้น 

โทรสั่งของ082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ  

 

 

 

 

 
 

thaiflag small Thailand