ท่อสตีมASTM A53/Gr.A SCH 40 ERW 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

ราคาท่อสตีมASTM A53/Gr.A SCH 40 มีตะเข็บ ERW

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ 

ราคาท่อสตีม ASTM A53/Gr.A ERW SCH 40ท่อมีตะเข็บ ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com 

ท่อสตีม ASTM A53/Gr.A ERW SCH 40ท่อมีตะเข็บ 1/2" ยาว 6เมตร น้ำหนัก 6.8กก/ส.

Black steel Pipe ASTM A53/A SCH 40 ERW SIZE 1/2" x6000mm.

Fire Pipe/Black Steel Pipe SCH40(Seam)ERW Dia 1/2" x6m. 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

ท่อสตีม ASTM A53/Gr.A ERW SCH 40ท่อมีตะเข็บ 3/4" ยาว 6เมตร น้ำหนัก 8.7กก/ส.

Black steel Pipe ASTM A53/A SCH 40 ERW SIZE 3/4" x6000mm.

Fire Pipe/Black Steel Pipe SCH40(Seam)ERW Dia 3/4" x6m. 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

ท่อสตีม ASTM A53/Gr.A ERW SCH 40ท่อมีตะเข็บ 1" ยาว 6เมตร น้ำหนัก 13.3กก/ส.

Black steel Pipe ASTM A53/A SCH 40 ERW SIZE 1" x6000mm.

Fire Pipe/Black Steel Pipe SCH40(Seam)ERW Dia 1" x6m.

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

ท่อสตีม ASTM A53/Gr.A ERW SCH 40ท่อมีตะเข็บ1"1/4 ยาว 6เมตร น้ำหนัก 18.6กก/ส.

Black steel Pipe ASTM A53/A SCH 40 ERW SIZE 1-1/4" x6000mm.

Fire Pipe/Black Steel Pipe SCH40(Seam)ERW Dia 1-1/4" x6m.

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

ท่อสตีม ASTM A53/Gr.A ERW SCH 40ท่อมีตะเข็บ1"1/2 ยาว 6เมตร น้ำหนัก 21.3กก/ส.

Black steel Pipe ASTM A53/A SCH 40 ERW SIZE 1-1/2" x6000mm.

Fire Pipe/Black Steel Pipe SCH40(Seam)ERW Dia 1-1/2" x6m.

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

ท่อสตีม ASTM A53/Gr.A ERW SCH 40ท่อมีตะเข็บ2" ยาว 6เมตร น้ำหนัก 30.1กก/ส.

Black steel Pipe ASTM A53/A SCH 40 ERW SIZE 2" x6000mm.

Fire Pipe/Black Steel Pipe SCH40(Seam)ERW Dia 2" x6m.

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

ท่อสตีม ASTM A53/Gr.A ERW SCH 40ท่อมีตะเข็บ2"1/2 ยาว 6เมตร น้ำหนัก 46.3กก/ส.

Black steel Pipe ASTM A53/A SCH 40 ERW SIZE 2-1/2" x6000mm.

Fire Pipe/Black Steel Pipe SCH40(Seam)ERW Dia 2-1/2" x6m.

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

ท่อสตีม ASTM A53/Gr.A ERW SCH 40ท่อมีตะเข็บ3" ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 60.3กก/ส.

Black steel Pipe ASTM A53/A SCH 40 ERW SIZE 3" x6000mm.

Fire Pipe/Black Steel Pipe SCH40(Seam)ERW Dia 3" x6m.

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

ท่อสตีม ASTM A53/Gr.A ERW SCH 40ท่อมีตะเข็บ4" ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 87.5กก/ส.

Black steel Pipe ASTM A53/A SCH 40 ERW SIZE 4" x6000mm.

Fire Pipe/Black Steel Pipe SCH40(Seam)ERW Dia 4" x6m.

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

ท่อสตีม ASTM A53/Gr.A ERW SCH 40ท่อมีตะเข็บ5" ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 120.3กก/ส.

Black steel Pipe ASTM A53/A SCH 40 ERW SIZE 5" x6000mm.

Fire Pipe/Black Steel Pipe SCH40(Seam)ERW Dia 5" x6m.

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

ท่อสตีม ASTM A53/Gr.A ERW SCH 40ท่อมีตะเข็บ6" ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 151.5กก/ส.

Black steel Pipe ASTM A53/A SCH 40 ERW SIZE 6" x6000mm.

Fire Pipe/Black Steel Pipe SCH40(Seam)ERW Dia 6" x6m.

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

ท่อสตีม ASTM A53/Gr.A ERW SCH 40ท่อมีตะเข็บ8" ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 235กก/ส.

Black steel Pipe ASTM A53/A SCH 40 ERW SIZE 8" x6000mm.

Fire Pipe/Black Steel Pipe SCH40(Seam)ERW Dia 8" x6m.

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

 

 
 

thaiflag small Thailand