ท่อสตีมASTM SCH 10 ยาว6เมตร

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

ราคาท่อสตีมSCH-10 ERW

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

Black Steel Pipe SCH10 ท่อดับเพลิงFi Guaed A795 Sch-10 ขนาด 3/4" ยาว6เมตร

Steam Pipe Steel Fi Guaed ASTM A795 SCH 10 GR.A RP 300PSI/TP 1000PSI MPS 3/4"x6000mm.

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com น้ำหนัก7.7Kg/เส้น โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

Black Steel Pipe SCH10 ราคาท่อดับเพลิงFi Guaed A795 Sch-10 ขนาด 1" ยาว6เมตร

Steam Pipe Steel Fi Guaed ASTM A795 SCH 10 GR.A RP 300PSI/TP 1000PSI MPS 1"x6000mm.

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com  น้ำหนัก 12.3Kg/เส้น โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

Black Steel Pipe SCH10 ราคาท่อดับเพลิงFi Guaed A795 Sch-10 ขนาด 1"1/4 ยาว6เมตร

Steam Pipe Steel Fi Guaed ASTM A795 SCH 10 GR.A RP 300PSI/TP 1000PSI MPS 1-1/4"x6000mm.

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com น้ำหนัก 15.8Kg/เส้น โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

Black Steel Pipe SCH10 ราคาท่อดับเพลิงFi Guaed A795 Sch-10 ขนาด 1-1/2" ยาว6เมตร

Steam Pipe Steel Fi Guaed ASTM A795 SCH 10 GR.A RP 300PSI/TP 1000PSI MPS 1-1/2"x6000mm.

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com น้ำหนัก 18.2Kg/เส้น โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

Black Steel Pipe SCH10 ราคาท่อดับเพลิงFi Guaed A795 Sch-10 ขนาด 2" ยาว6เมตร

Steam Pipe Steel Fi Guaed ASTM A795 SCH 10 GR.A RP 300PSI/TP 1000PSI MPS 2"x6000mm.

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com น้ำหนัก 18.2Kg/เส้น โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

Black Steel Pipe SCH10 ราคาท่อดับเพลิงFi Guaed A795 Sch-10 ขนาด 2"1/2 ยาว6เมตร

Steam Pipe Steel Fi Guaed ASTM A795 SCH 10 GR.A RP 300PSI/TP 1000PSI MPS 2-1/2"x6000mm.

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com น้ำหนัก 31.1Kg/เส้น โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

Black Steel Pipe SCH10 ราคาท่อดับเพลิงFi Guaed A795 Sch-10 ขนาด 3" ยาว6เมตร

Steam Pipe Steel Fi Guaed ASTM A795 SCH 10 GR.A RP 300PSI/TP 1000PSI MPS 3"x6000mm.

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com น้ำหนัก 37.6Kg/เส้น โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

Black Steel Pipe SCH10 ราคาท่อดับเพลิงFi Guaed A795 Sch-10 ขนาด 4" ยาว6เมตร

Steam Pipe Steel Fi Guaed ASTM A795 SCH 10 GR.A RP 300PSI/TP 1000PSI MPS 4"x6000mm.

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com น้ำหนัก 48.6Kg/เส้น

ท่อเหล็ก Size 4"เบอร์10 x6000mm. โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

Black Steel Pipe SCH10 ราคาท่อดับเพลิงFi Guaed A795 Sch-10 ขนาด 5" ยาว6เมตร

Steam Pipe Steel Fi Guaed ASTM A795 SCH 10 GR.A RP 300PSI/TP 1000PSI MPS 5"x6000mm.

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com น้ำหนัก 68Kg/เส้น โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

Black Steel Pipe SCH10 ราคาท่อดับเพลิงFi Guaed A795 Sch-10 ขนาด 6" ยาว6เมตร

Steam Pipe Steel Fi Guaed ASTM A795 SCH 10 GR.A RP 300PSI/TP 1000PSI MPS 6"x6000mm.

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com  น้ำหนัก 81.2Kg/เส้น โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

 

 

 

 

 

 

 
 

thaiflag small Thailand