ราคาเหล็กเพลาขาว

เหล็กเพลาขาวราคา

ราคาเหล็กเพลาขาว 

 

 

เหล็กเพลาขาว เกรด SS400 เนื้อเหนียว งอได้ไม่หัก

เหล็กเพลา เกรด S45C เนื้อแข็งกรอบ หักได้

เหล็กเพลา เกรด SCM 440 เนื้อแข็ง และเหนียว

 

2456

ราคาเหล็กเพลาขาว Mild Round Bar

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comโทรสั่งของ

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

.................................................................................................................

ราคาเหล็ก

................................

1.ราคาเพลาขาว 1/8 (เหล็กเพลาขาวหนึ่งหุน) ยาว 4 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 3.1 มิล ยาว 4 เมตร 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comโทรสั่งของ

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 /ส

นน 0.26 Kg. 

 

2.ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 4 มิล ยาว 4 เมตร 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comโทรสั่งของ

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 /ส

นน 0.4 Kg.

 

3.ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 4.5 มิล ยาว 4 เมตร 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comโทรสั่งของ

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 /ส

นน 0.6 Kg.

 

4.ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 5 มิล ยาว 4 เมตร 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comโทรสั่งของ

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 /ส

นน 0.7 Kg.

 

5.ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 6 มิล ยาว 4 เมตร 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comโทรสั่งของ

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 /ส

นน 0.9 Kg.

 

6.ราคาเพลาขาว 1/4 (เหล็กเพลาขาวสองหุน) ยาว 4เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว  6.35 มิล ยาว 4 เมตร 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comโทรสั่งของ

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 /ส

นน 1.1 Kg.

 

7.ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 7 มิล ยาว 4 เมตร 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comโทรสั่งของ

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 /ส

นน 1.3 Kg.

 

8.ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 8 มิล ยาว 4 เมตร 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comโทรสั่งของ

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 /ส

นน 1.6 Kg.

 

 

9.ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 9 มิล ยาว 6 เมตร 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comโทรสั่งของ

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 /ส

นน 3.1 Kg.

10.ราคาเพลาขาว 3/8 (เหล็กเพลาขาวสามหุน) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 9.5 มิล ยาว 6 เมตร 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comโทรสั่งของ

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 /ส

นน 3.4 Kg.

 

 

 

11.ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 10 มิล ยาว 6 เมตร 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comโทรสั่งของ

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 /ส

นน 3.8 Kg.

 

12.ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 11 มิล ยาว 6 เมตร 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comโทรสั่งของ

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 /ส

นน 4.5 Kg.

 

13.ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 12 มิล ยาว 6 เมตร 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comโทรสั่งของ

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 /ส

นน 5.4 Kg.

14.ราคาเพลาขาว 1/2 (เหล็กเพลาขาวสี่หุน) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 12.6 มิล ยาว 6 เมตร 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comโทรสั่งของ

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 /ส

นน 6.0 Kg.

 

15.ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 13 มิล ยาว 6 เมตร 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comโทรสั่งของ

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 /ส

นน 6.4 Kg.

 

16.ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 14 มิล ยาว 6 เมตร 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comโทรสั่งของ

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 /ส

นน 7.4 Kg.

 

17.ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 15 มิล ยาว 6 เมตร 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comโทรสั่งของ

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 /ส

นน 8.5 Kg.

18. ราคาเพลาขาว 5/8 (เหล็กเพลาขาวห้าหุน) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 15.9 มิล ยาว 6 เมตร 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comโทรสั่งของ

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 /ส

นน 9.4 Kg.

 

19.ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 18 มิล ยาว 6 เมตร 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comโทรสั่งของ

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 /ส

นน 12.0 Kg.

20. ราคาเพลาขาว 3/4 (เหล็กเพลาขาวหกหุน) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 19 มิล ยาว 6 เมตร

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comโทรสั่งของ

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 /ส

นน 13.5 Kg.

 

21.ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 20 มิล ยาว 6 เมตร 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comโทรสั่งของ

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 /ส

นน 15 Kg.

 

22.ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 7/8 มิล ยาว 6 เมตร 

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 22.3 มิล ยาว 6 เมตร 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comโทรสั่งของ

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 /ส

นน 18.5 Kg.

 

23.ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 25 มิล ยาว 6 เมตร 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comโทรสั่งของ

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 /ส

นน 23.3 Kg.

24. ราคาเพลาขาว 1" (เหล็กเพลาขาวหนึ่งนิ้ว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 25.4 มิล ยาว 6 เมตร 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comโทรสั่งของ

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 /ส

นน 24.5 Kg.

 

26.ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 30 มิล ยาว 6 เมตร 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comโทรสั่งของ

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 /ส

นน 34.4 Kg.

 

27.ราคาเพลาขาว 1"1/4 (เหล็กเพลาขาวนิ้วสองหุน) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 31.8 มิล ยาว 6 เมตร 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comโทรสั่งของ

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 /ส

นน 38 Kg.

 

28.ราคาเพลาขาว 1"3/8 (เหล็กเพลาขาวนิ้วสามหุน) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 34.9 มิล ยาว 6 เมตร 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comโทรสั่งของ

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 /ส

นน 48 Kg.

 

29.ราคาเพลาขาว 1"1/2 (เหล็กเพลาขาวนิ้วครึ่ง) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 38.1 มิล ยาว 6 เมตร 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comโทรสั่งของ

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 /ส

นน 55 Kg.

 

30.ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 40 มิล ยาว 6 เมตร 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comโทรสั่งของ

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 /ส

นน 61.5 Kg.

 

31.ราคาเพลาขาว 1"5/8 (เหล็กเพลาขาวนิ้วห้าหุน) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 41.2 มิล ยาว 6 เมตร 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comโทรสั่งของ

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 /ส

นน 65 Kg.

 

32.ราคาเพลาขาว 1"3/4 (เหล็กเพลาขาวนิ้วหกหุน) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 44.4 มิล ยาว 6 เมตร 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comโทรสั่งของ

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 /ส

นน 76.3 Kg.

 

33.ราคาเพลาขาว 2" (เหล็กเพลาขาวสองนิ้ว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 50.8 มิล ยาว 6 เมตร 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comโทรสั่งของ

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 /ส

นน 98.5 Kg.

 

ราคาเพลาขาว 2"1/4 (เหล็กเพลาขาวสองนิ้วสองหุน) ยาว 6 เมตร

34.ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 57.2 มิล ยาว 6 เมตร

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comโทรสั่งของ

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 /ส

นน 125 Kg.

 

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 60 มิล ยาว 6 เมตร 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comโทรสั่งของ

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 /ส

นน 143 Kg.

 

ราคาเพลาขาว 2"3/8 (เหล็กเพลาขาวสองนิ้วสามหุน) ยาว 6 เมตร

35.ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 60.3 มิล ยาว 6 เมตร 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comโทรสั่งของ

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 /ส

นน 144 Kg.

 

ราคาเพลาขาว 2"1/2 (เหล็กเพลาขาวสองนิ้วครึ่ง) ยาว 6 เมตร

36.ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 63.5 มิล ยาว 6 เมตร 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comโทรสั่งของ

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 /ส

นน 153  Kg.

 

37.ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 65 มิล ยาว 6 เมตร 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comโทรสั่งของ

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 /ส

นน 166.6 Kg.

 

ราคาเพลาขาว 2"3/4 (เหล็กเพลาขาวสองนิ้วหกหุน) ยาว 6 เมตร

38.ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 69.9 มิล ยาว 6 เมตร

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comโทรสั่งของ

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 
 

 /ส

นน 185.5 Kg.

   

39.ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 75 มิล ยาว 6 เมตร 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comโทรสั่งของ

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 /ส

นน 221.8 Kg.

 
   

40.ราคาเพลาขาว 3" (เหล็กเพลาขาวสามนิ้ว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 76.2 มิล ยาว 6 เมตร 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comโทรสั่งของ

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 /ส

นน 220 Kg.

 
   

41.ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 80 มิล ยาว 6 เมตร 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comโทรสั่งของ

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

 /ส

นน 256 Kg.

 
   

ราคาเพลาขาว 3"1/4 (เหล็กเพลาขาวสามนิ้วสองหุน) ยาว 6 เมตร

42.ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 82.6 มิล ยาว 6 เมตร 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comโทรสั่งของ

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 /ส

นน 260.6 Kg.

 
   

ราคาเพลาขาว 3"1/2 (เหล็กเพลาขาวสามนิ้วครึ่ง) ยาว 6 เมตร

43.ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 88.9 มิล ยาว 6 เมตร 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comโทรสั่งของ

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 /ส

นน 302 Kg.

 
   

44.ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 90 มิล ยาว 6 เมตร 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comโทรสั่งของ

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 /ส

นน 300 Kg.

 
   

45.ราคาเพลาขาว 4" (เหล็กเพลาขาวสี่นิ้ว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 101.6 มิล ยาว 6 เมตร 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comโทรสั่งของ

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 /ส

นน 398.1 Kg.

 
   

46.ราคาเพลาขาว 4"1/2 (เหล็กเพลาขาวสี่นิ้วครึ่ง) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 114.6 มิล ยาว 6 เมตร 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comโทรสั่งของ

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 /ส

นน 495 Kg.

 
   

47.ราคาเพลาขาว 5" (เหล็กเพลาขาวห้านิ้ว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 127 มิล ยาว 6 เมตร 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comโทรสั่งของ

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 /ส

นน 607.5 Kg.

 
 

48.ราคาเพลาขาว 6" (เหล็กเพลาขาวหกนิ้ว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 152.4 มิล ยาว 6 เมตร 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comโทรสั่งของ

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 /ส

นน 876 Kg.

 

 

 

 

 

 


 

ราคาเหล็กเพลาขาว สอบถามราคาเหล็กเพลาขาว จำหน่ายเหล็กเพลาขาว ศูนย์จำหน่ายเหล็กเพลาขาว

ราคาเหล็กเพลาขาว เหล็กเพลาขาวราคา

ทำรางประตูรั้วบ้าน

ราคาเหล็กเพลาขาว 

  ราคาเหล็กกลมเพลาขาว  หรือ เหล็กเพลาขาวราคา เป็นเหล็กที่ใช้กับงานโครงสร้างเหล็กทั่วไป ส่วนมากเหล็กประเภทนี้จะนำไปใช้งานหน้าต่าง รั้ว ระเบียงกันตก เป็นต้น ไม่มีมาตรฐานการผลิตที่ชัดเจน ในท้องตลาดทั่วไปจะใช้ขนาด 3/8" และ 1/2" เป็นหลัก ราคาเหล็กเพลาขาว  เกรด A เนื้อผิวค่อนข้างตรงและทนทาน เหมาะใช้กับงานทำ เหล็กดัดหน้าต่าง เหล็กดัดกันขโมย หรืออื่นๆ ตามแต่ต้องการ

 

 
 
thaiflag small Thailand