ราคาเหล็กข้ออ้อย ราคาเหล็กเส้น ราคาRB ราคาDB ราคาSD

 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

ราคาเหล็กข้ออ้อย ราคาเหล็กเส้น ราคาRB ราคาDB ราคาSD ราคาทุน ราคายกมัด เหลือเส้นละ

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

..............................................................................................................................................................

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กเส้นกลม RB 6mm SR24 x10เมตร เหล็กพับ  ราคา 51บาทต่อเส้น มอก.เต็มโรงใหญ่

น้ำหนัก 2.22กิโลต่อเส้น ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ 

ราคาเหล็กเส้นกลม RB 9mm SR24 x10เมตร เหล็กพับ  ราคา 112บาทต่อเส้น มอก.เต็มโรงใหญ่ 

น้ำหนัก 4.99กิโลต่อเส้น ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ 

ราคาเหล็กเส้นกลม RB 12mm SR24 x10เมตร เหล็กพับ  ราคา 255บาทต่อเส้น มอก.เต็มโรงใหญ่ 

น้ำหนัก 8.88กิโลต่อเส้น ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com โทร.082-916-2329  ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กเส้นกลม RB 15mm SR24 x10เมตร เหล็กพับ  ราคา 355บาทต่อเส้น มอก.เต็มโรงใหญ่ 

น้ำหนัก 13.87กิโลต่อเส้น ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com โทร.082-916-2329  ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กเส้นกลม RB 19mm SR24 x10เมตร เหล็กพับ  ราคา 550บาทต่อเส้น มอก.เต็มโรงใหญ่ 

น้ำหนัก 22.26กิโลต่อเส้น ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com โทร.082-916-2329  ขอบคุณมากค่ะ 

ราคาเหล็กเส้นกลม RB 25mm SR24 x10เมตร เหล็กพับ  ราคา 950บาทต่อเส้น มอก.เต็มโรงใหญ่ 

น้ำหนัก 38.53กิโลต่อเส้น ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com โทร.082-916-2329  ขอบคุณมากค่ะ 

ราคาเหล็กเส้นข้ออ้อย DB SD40x10เมตร ราคาทุน ราคายกมัด เหลือเส้นละ

ราคาเหล็กเส้นกลม RB 6mm SR24 x10เมตร  ราคา 51บาทต่อเส้น มอก.เต็มโรงใหญ่

น้ำหนัก 2.22กิโลต่อเส้นร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com โทร.082-916-2329  ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กเส้นกลม RB 9mm SR24 x10เมตร  ราคา 112บาทต่อเส้น มอก.เต็มโรงใหญ่ 

น้ำหนัก 4.99กิโลต่อเส้น ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com โทร.082-916-2329  ขอบคุณมากค่ะ 

ราคาเหล็กเส้นข้ออ้อย DB 12mm SD40x10เมตร ราคา 195บาทต่อเส้น มอก.เต็มโรงใหญ่ 

น้ำหนัก 8.88กิโลต่อเส้น  ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com โทร.082-916-2329  ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กเส้นข้ออ้อย DB 16mm SD40x10เมตร ราคา 342บาทต่อเส้น มอก.เต็มโรงใหญ่ 

น้ำหนัก 15.78 กิโลต่อเส้น ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com โทร.082-916-2329  ขอบคุณมากค่ะ 

ราคาเหล็กเส้นข้ออ้อย DB 20mm SD40x10เมตร ราคา 534บาทต่อเส้น มอก.เต็มโรงใหญ่ 

น้ำหนัก 24.66กิโลต่อเส้น ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com โทร.082-916-2329  ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กเส้นข้ออ้อย DB 25mm SD40x10เมตร ราคา 835บาทต่อเส้น มอก.เต็มโรงใหญ่ 

น้ำหนัก 38.53กิโลต่อเส้น ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com โทร.082-916-2329  ขอบคุณมากค่ะ 

ราคาเหล็กเส้นข้ออ้อย DB 28mm SD40x10เมตร ราคา 1,500บาท มอก.เต็มโรงใหญ่ 

น้ำหนัก 48.34กิโลต่อเส้น ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com โทร.082-916-2329  ขอบคุณมากค่ะ 

ราคาเหล็กเส้นข้ออ้อย DB32mmSD40x10เมตร ราคา 1,990บาท มอก.เต็มโรงใหญ่ 

 น้ำหนัก 63.13กิโลต่อเส้น ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com โทร.082-916-2329  ขอบคุณมากค่ะ

ราคาตะปูตอกไม้ ขนาด 3" ยกลัง 18 กิโล ราคา 890บาทมอก.เต็มโรงใหญ่

น้ำหนัก 18 กิโลต่อลังร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com โทร.082-916-2329  ขอบคุณมากค่ะ 

ราคาตะปูตอกไม้ ขนาด 2-1/2" ยกลัง 18 กิโล  ราคา 890บาท มอก.เต็มโรงใหญ่

น้ำหนัก 18 กิโลต่อลัง ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com โทร.082-916-2329  ขอบคุณมากค่ะ 

ราคาตะปูตอกไม้ ขนาด 4" ยกลัง 18 กิโล ราคา 890บาท มอก.เต็มโรงใหญ่

น้ำหนัก 18 กิโลต่อลัง ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com โทร.082-916-2329  ขอบคุณมากค่ะ 

ราคาเหล็กเส้นข้ออ้อย DB 12mm SD40x12เมตร ราคาทุน ราคายกมัด เหลือเส้นละ

ราคาเหล็กเส้นกลม RB 6มิล SR24 x10เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่  ราคา 51บาทต่อเส้น 

น้ำหนัก 2.22กก/เส้นร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com โทร.082-916-2329  ขอบคุณมากค่ะ 

ราคาเหล็กเส้นกลม RB 9มิล SR24 x10เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่  ราคา 112บาทต่อเส้น

น้ำหนัก 4.99กก/เส้น ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com โทร.082-916-2329  ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กข้ออ้อย DB 12 มม.SD40 x12เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่  ราคา 234บาทต่อเส้น 

หนัก10.656กก/เส้น ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com โทร.082-916-2329  ขอบคุณมากค่ะ 

ราคาเหล็กข้ออ้อย DB16 มม.SD40 x 12เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่  ราคา 410บาทต่อเส้น

น้ำหนัก 18.936กก/เส้น ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com โทร.082-916-2329  ขอบคุณมากค่ะ 

ราคาเหล็กข้ออ้อย DB 20 มม.SD40 x 12เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา 641บาทต่อเส้น

น้ำหนัก29.592กก/เส้นร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com โทร.082-916-2329  ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กข้ออ้อย DB 25 มม.SD40 x 12เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่  ราคา 1,005บาทต่อเส้น

น้ำหนัก 46.236กก/เส้น ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com โทร.082-916-2329  ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กข้ออ้อย DB 28 มม.SD40 มอก.เต็ม โรงใหญ่ ยาว 12เมตร

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กข้ออ้อย DB 32 มม.SD40 มอก.เต็ม โรงใหญ่ ยาว 12เมตร

  ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

 

 

 

เหล็กข้ออ้อย(Steel Deformed Bar)alt

        เหล็กข้ออ้อย (Steel Deformed Bar) เหล็กเส้นข้ออ้อยจัดอยู่ในประเภท เหล็กเส้นแต่เหล็กข้ออ้อยจะแตกต่างกับเหล็กเส้นกลมตรงที่มีลักษณะเป็นเกลียวเพื่อเพิ่มความแข็งแรง และการยึดติดให้มากขึ้นกว่าเหล็กเส้นกลมโดยทั่วไป และเหล็กข้ออ้อย มีหลายประเภท เหล็กข้ออ้อย มีทั้ง SD30,SD40,SD50 เหล็กข้ออ้อย มีกำลังรับแรงดึงที่จุดครากไม่น้อยกว่า 3000,4000,5000 ksc. ตามลำดับโดยปกติ เหล็กข้ออ้อย จะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางแบ่งตามประเภทต่างๆ ดังนี้ ได้แก่ DB10(หาในตลาดทั่วไปยาก), DB12 (หมายถึง Deformed Bar  มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง12มม.) และเหล็กข้ออ้อย DB16, DB20, DB25, DB28, DB32  เหล็กข้ออ้อยของเราจะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6-40 มม.ชั้นคุณภาพ SD30 SD40 และ SD50 เหมาะสำหรับการใช้งานก่อสร้างขนาดใหญ่

 
 
thaiflag small Thailand