ราคาเหล็กกล่อง ราคาแป๊ปแบน 

    

ร้านเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

ราคาเหล็กแป๊บแบน

ราคาเหล็กกล่องไม้ขีด Rectangular Pipe

    โทร.082-916-2329

ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

...................................................................................................................................................................................................

1.  ราคาเหล็กกล่อง 25 มม.x12 มม.  ยาว 6 เมตร 

1.1 ราคาเหล็กกล่อง 25x12x1.2มม  บาท นน 3.6กก/เส้น 

1.2ราคาเหล็กกล่อง 25x12x1.4มม บาท นน 4.4กก/เส้น 

1.3 ราคาเหล็กกล่อง 25x12x1.6มม.JIS บาท นน 5กก/เส้น

โทรสั่งเหล็กกล่อง  ของมีเลย เรามีรถไปส่งให้ได้ 

ราคากล่อง 1/2 x 1" ยาว 6เมตร  โทรสั่งเหล็กกล่อง

2. ราคาเหล็กกล่อง 30x20x1.2มม ยาว6เมตร  บาท นน 4.9กก/เส้น

โทรสั่งเหล็กกล่อง ของมีเลย เรามีรถไปส่งให้ได้.

3. ราคาเหล็กกล่อง 32 มม. x 14 มม. ยาว 6 เมตร 

3.1 ราคาเหล็กกล่อง 32x14x1.2 มม.บาท นน4.5กก/เส้น 

3.2 ราคาเหล็กกล่อง 32x14x1.4 มม.บาท นน5.4กก/เส้น 

3.3 ราคาเหล็กกล่อง 32x14x1.6 มม.บาท นน6.0กก/เส้น

โทรสั่งเหล็กกล่องของมีเลย เรามีรถไปส่งให้ได้

ราคาเหล็กกล่อง 3/4 x 1"1/2 x6 เมตร

สินค้า การันตีจากโรงงาน พิมพ์ข้างเหล็กเห็นชัดเจน คัดสวยทุกเส้น เกรดA

4. ราคาเหล็กกล่อง 38 มม. x 19 มม.  ยาว 6 เมตร

4.1 ราคาเหล็กกล่อง 38x19x1.2 มม. บาท นน 5.9กก/เส้น 

4.2 ราคาเหล็กกล่อง 38x19x1.4 มม. บาท นน 6.7กก/เส้น

4.3 ราคาเหล็กกล่อง 38x19x1.6 มม.JISg3466 บาท นน 8กก/เส้น

4.4 ราคาเหล็กกล่อง 38x19x1.7มม.JISg3466  บาท นน 8.3กก/เส้น

4.5 ราคาเหล็กกล่อง 38x19x2.0มม.JISg3466บาท นน 9.3กก/เส้น 

4.6 ราคาเหล็กกล่อง 38x19x2.7มม. บาท นน12.5กก/เส้น

4.7 ราคาเหล็กกล่อง 38x19x3.0 มม.JISg3466 บาท นน13.7กก/เส้น

โทรสั่งเหล็กกล่อง ของมีเลย เรามีรถไปส่งให้ได้

ราคาเหล็กกล่อง 1"1/2 x 3/4 mm 6 เมตร 

5. ราคาเหล็กกล่อง 40 มม. x 20 มม. ยาว 6 เมตร

5.1 ราคาเหล็กกล่อง 40x20x1.1มม.บาท นน 6.1กก/เส้น 

5.2 ราคาเหล็กกล่อง 40x20x1.4มม.บาท นน 7.4กก/เส้น 

5.3 ราคาเหล็กกล่อง 40x20x1.7มม. บาท นน 8.9กก/เส้น 

5.4 ราคาเหล็กกล่อง 40x20x1.9มม.บาท นน 9.8กก/เส้น 

โทรสั่งเหล็กกล่อง เรามีรถไปส่งให้.

ราคาเหล็กกล่อง 40x25xมม. ยาว6เมตร 

ราคาเหล็กกล่อง 40x25x1.4มม. บาท นน 7.7กก/เส้น

ราคาเหล็กกล่อง 40x25x1.7มม.บาท นน 9.7กก/เส้น

ราคาเหล็กกล่อง 40x25x1.9มม. บาท นน 10.8กก/เส้น

โทรสั่งเหล็กกล่องเรามีรถไปส่งให้.

6. ราคาเหล็กกล่อง 50 มม. x 20 มม. ยาว 6 เมตร

6.1 ราคาเหล็กกล่อง 50x20x1.2มม.บาท นน7.4กก/เส้น 

6.2 ราคาเหล็กกล่อง 50x20x1.4มม. บาท นน8.5กก/เส้น

6.3 ราคาเหล็กกล่อง 50x20x1.7มม. บาท นน10.3กก/เส้น 

6.5 ราคาเหล็กกล่อง 50x20x2.3มม.JIS บาท นน12.5กก/เส้น  

6.6 ราคาเหล็กกล่อง 50x20x3.2มม.JISบาท นน17.1กก/เส้น

โทรสั่งเหล็กกล่อง เรามีรถไปส่งให้

7. ราคาเหล็กกล่อง2"x 1" JISมาตราฐานโรงใหญ่

7.1 ราคาเหล็กกล่อง 50x25x1.2มม.JISg3466  บาท นน8.0กก/เส้น 

7.2 ราคาเหล็กกล่อง 50x25x1.4มม.JISg3466บาท นน9.5กก/เส้น 

7.3 ราคาเหล็กกล่อง 50x25x1.5มม.JISg3466 บาท นน9.9กก/เส้น 

7.4 ราคาเหล็กกล่อง 50x25x1.6มม.มอก. บาท นน10.2กก/เส้น

7.5 ราคาเหล็กกล่อง 50x25x1.7มม.107มอก. บาท นน10.5กก/เส้น 

7.6 ราคาเหล็กกล่อง 50x25x1.8มม.มอก.107 บาท นน11.2กก/เส้น

7.7 ราคาเหล็กกล่อง 50x25x2.0มม.มอก.107 บาท นน12.4กก/เส้น

7.8 ราคาเหล็กกล่อง 50x25x2.3มม.มอก.107 บาท นน13.7กก/เส้น

7.9 ราคาเหล็กกล่อง 50x25x2.5มม.มอก.107บาท นน14.7กก/เส้น

7.10 ราคาเหล็กกล่อง 50x25x2.8มม.มอก.107 บาท นน16.6กก/เส้น

7.11 ราคาเหล็กกล่อง 50x25x3.2มม.มอก. บาท นน18.2กก/เส้น

โทรสั่งเหล็กกล่องเรามีรถไปส่งให้.

 ราคาเหล็กกล่อง 50 x30 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่ 

1. ราคาเหล็กกล่อง 50x30x1.2มม.JISg3466  บาท นน8.6กก/เส้น 

2. ราคาเหล็กกล่อง 50x30x1.4 ม.JISg3466  บาท นน10กก/เส้น 

3. ราคาเหล็กกล่อง 50x30x1.7มม.JISg3466 บาท นน12.1กก/เส้น 

4. ราคาเหล็กกล่อง 50x30x2.3มม.JISg3466 บาท นน14.8กก/เส้น 

5. ราคาเหล็กกล่อง 50x30x3.2มม.JISg3466 บาท นน19.8กก/เส้น 

โทรสั่งเหล็กกล่องเรามีรถไปส่งให้

8. ราคาเหล็กกล่อง 60 x30 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่ 

8.1 ราคาเหล็กกล่อง 60x30x1.2 มม.JISg3466  บาท นน10.1กก/เส้น 

8.2 ราคาเหล็กกล่อง 60x30x1.4 มม.JISg3466นน 11กก/เส้น

8.3 ราคาเหล็กกล่อง 60x30x1.7 มม.JISg3466 ราคา บาท นน 13กก/เส้น 

8.4 ราคาเหล็กกล่อง 60x30x2.0 มม.มอก.107 ราคา บาท นน15.3กก/เส้น 

8.5 ราคาเหล็กกล่อง 60x30x2.3มม.มอก.  นน 16.5กก/เส้น

8.6 ราคาเหล็กกล่อง 60x30x2.8 มม.JISg3466  ราคา บาท นน 20กก/เส้น 

8.7 ราคาเหล็กกล่อง 60x30x3.2 มม.มอก.นน 22.4กก/เส้น   

โทรสั่งเหล็กกล่อง  เรามีรถไปส่งให้.

9. ราคาเหล็กกล่อง 60 มม.x40 มม.JISมาตราฐานโรงใหญ่ 

9.1 ราคาเหล็กกล่อง 60x40x1.4 มม.JISg3466ราคา บาท นน 12.4กก/เส้น

9.2 ราคาเหล็กกล่อง 60x40x1.7 มม.JISg3466 ราคา บาท นน 15.2กก/เส้น

9.3 ราคาเหล็กกล่อง 60x40x2.3 มม.JISg3466 ราคา บาท นน18.4กก/เส้น

9.4 ราคาเหล็กกล่อง 60x40x3.2 มม.JISg3466ราคา บาท นน 24.8กก/เส้น

9.5 ราคาเหล็กกล่อง 60x40x4.0 มม.JISg3466 ราคา บาท นน 30.9กก/เส้น

โทรสั่งเหล็กกล่อง  เรามีรถไปส่งให้.

10.ราคาเหล็กกล่อง 65มม.x35มม.JISมาตราฐานโรงใหญ่ 

10.1 ราคาเหล็กกล่อง 65x35x1.7 มม. ราคาบาท นน 15.1กก/เส้น

10.2ราคาเหล็กกล่อง 65x35x1.9 มม. ราคา บาท นน 16.6กก/เส้น

10.3ราคาเหล็กกล่อง 65x35x2.3มม.JISg3466 ราคา บาท 18.7กก/เส้น

10.4ราคาเหล็กกล่อง 65x35x3.2มม.JISg3466ราคา บาท 26.3กก/เส้น

โทรสั่งเหล็กกล่อง  เรามีรถไปส่งให้.

1. ราคาเหล็กกล่อง 75x20x1.2 มม.  ราคา บาท นน 9.9กก/เส้น

2. ราคาเหล็กกล่อง 75x20x1.4 มม.  ราคาบาท นน 11.6กก/เส้น

3.ราคาเหล็กกล่อง 75x20x1.7 มม.ราคาบาท นน 14.1กก/เส้น

4. ราคาเหล็กกล่อง 75x20x2.0 มม. ราคาบาท นน 16.5กก/เส้น

โทรสั่งเหล็กกล่อง เรามีรถไปส่งให้ครับ.

11. ราคาเหล็กกล่อง 3"x 1" JIS มาตราฐานโรงใหญ่

11.1 ราคาเหล็กกล่อง 75x25x1.4 มม.JISg3466 ราคา บาท นน 12.6กก/เส้น

11.2  ราคาเหล็กกล่อง 75x25x1.7 มม.JISg3466 ราคา บาท นน14.4กก/เส้น

11.3  ราคาเหล็กกล่อง 75x25x2.0 มม.มอก.ราคา บาท นน 18กก/เส้น

11.4  ราคาเหล็กกล่อง 75x25x2.3 มม.JIS  ราคา บาท นน18.7กก/เส้น

11.5  ราคาเหล็กกล่อง 75x25x2.7มม.JISg3466 ราคา บาท นน23.2กก/เส้น

11.6  ราคาเหล็กกล่อง 75x25x3.2 มม.JIS ราคา บาท นน 25.4กก/เส้น 

โทรสั่งเหล็กกล่อง เรามีรถไปส่งให้.

ราคาเหล็กกล่อง  1" x 3"ยาว 6 เมตร bks steel

12. ราคาเหล็กกล่อง 3"x 1"1/2 JIS มาตราฐานโรงใหญ่โทร.064-468-2654 

12.1 ราคาเหล็กกล่อง 75x38x1.2 มม.JISราคา บาท นน 12.2กก/เส้น

12.2 ราคาเหล็กกล่อง 75x38x1.4 มม.JISg3466 ราคาบาท นน 14.4กก/เส้น

12.3 ราคาเหล็กกล่อง 75x38x1.5 มม.JISg3466 ราคา บาท นน 15.4กก/เส้น

12.4 ราคาเหล็กกล่อง 75x38x1.6มม.มอก.107 ราคา บาท นน 15.5กก/เส้น

12.5 ราคาเหล็กกล่อง 75x38x1.7 มม.JISg3466  ราคา บาท นน 17.3กก/เส้น

12.6 ราคาเหล็กกล่อง 75x38x1.8 มม.JISg3466  ราคา บาท นน 18.4กก/เส้น

12.7 ราคาเหล็กกล่อง 75x38x2.0 มม.มอก.107  ราคา บาท นน 19.0กก/เส้น

12.8 ราคาเหล็กกล่อง 75x38x2.3 มม.มอก.107 ราคา บาท นน21.1กก/เส้น

12.9 ราคาเหล็กกล่อง 75x38x2.5 มม.มอก.107  ราคา บาท นน 23.6กก/เส้น 

12.10 ราคาเหล็กกล่อง 75x38x2.8 มม.JISg3466 ราคา บาท นน 25.9กก/เส้น

12.11 ราคาเหล็กกล่อง 75x38x3.2 มม.มอก. ราคา บาท นน 28.7กก/เส้น

12.12 ราคาเหล็กกล่อง 75x38x4.0 มม.มอก ราคา บาท นน 35.3กก/เส้น

12.13 ราคาเหล็กกล่อง 75x38x4.5มม.JIS  ราคา บาท นน 39.3กก/เส้น

โทรสั่งเหล็กกล่อง  เรามีรถไปส่งให้.

ราคาเหล็กกล่อง 3"x 1"/2 มาตราฐาน โรงใหญ่

13. ราคาเหล็กกล่อง 75 x 45 มม.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

13.1 ราคาเหล็กกล่อง 75x45x1.4 มม.JISg3466 ราคาบาท

13.2 ราคาเหล็กกล่อง 75x45x1.7 มม.JISg3466 ราคาบาท 

13.3 ราคาเหล็กกล่อง 75x45x2.0 มม.JISg3466 ราคาบาท 

13.4 ราคาเหล็กกล่อง 75x45x2.3 มม.มอก. ราคาบาท

13.5 ราคาเหล็กกล่อง 75x45x2.8 มม.JISg3466ราคาบาท 

13.6 ราคาเหล็กกล่อง 75x45x3.2 มม.มอก. ราคาบาท 

13.7 ราคาเหล็กกล่อง 75x45x4.0 มม.JIS ราคาบาท 

โทรสั่งเหล็กกล่อง เรามีรถไปส่งให้

14. ราคาเหล็กกล่อง 3"x 2"JIS มาตราฐานโรงใหญ่

14.1 ราคาเหล็กกล่อง 75x50x1.7 มม.JISg3466ราคาบาท

14.2 ราคาเหล็กกล่อง 75x50x2.0 มม.JISg3466 ราคาบาท

14.3 ราคาเหล็กกล่อง 75x50x2.3 มม.JISg3466 ราคาบาท 

14.4 ราคาเหล็กกล่อง 75x50x2.7 มม.JISg3466ราคาบาท 

14.6 ราคาเหล็กกล่อง 75x50x4.0 มม.JISg3466 ราคาบาท 

14.7 ราคาเหล็กกล่อง 75x50x4.5 มม.JISg3466 ราคาบาท 

14.8 ราคาเหล็กกล่อง 75x50x6.0 มม.JISg3466 ราคาบาท 

โทรสั่งเหล็กกล่อง  เรามีรถไปส่งให้

ราคาเหล็กกล่อง  2"x 3" ยาว 6 เมตร

 ราคาเหล็กกล่อง 4"x 1"1/2 

1. ราคาเหล็กกล่อง 100x38x1.2 มม.ราคา บาท 

2. ราคาเหล็กกล่อง 100x38x1.4 มม.ราคา บาท 

3. ราคาเหล็กกล่อง 100x38x1.7 มม.ราคาบาท

4.  ราคาเหล็กกล่อง 100x38x2.0 มม. ราคา บาท 

5. ราคาเหล็กกล่อง 100x38x2.3 มม. ราคา บาท 

6. ราคาเหล็กกล่อง 100x38x3.2 มม.  ราคา บาท

โทรสั่งเหล็กกล่อง เรามีรถไปส่งให้

ราคาเหล็กกล่อง 4"x 1"1/2

15. ราคาเหล็กกล่อง 4"x 2"JIS มาตราฐานโรงใหญ่

15.1 ราคาเหล็กกล่อง 100x50x1.2 มม.JISg3466  ราคาบาท 

15.2 ราคาเหล็กกล่อง 100x50x1.4 มม.JISg3466  ราคาบาท 

15.3 ราคาเหล็กกล่อง 100x50x1.5 มม.JISg3466  ราคาบาท 

15.4  ราคาเหล็กกล่อง 100x50x1.7 มม.JISg3466 ราคาบาท 

15.5 ราคาเหล็กกล่อง 100x50x1.8 มม.JISg3466 ราคาบาท

15.6 ราคาเหล็กกล่อง 100x50x2.0 มม.JISg3466ราคาบาท 

15.7 ราคาเหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม.มอก. ราคาบาท

15.8 ราคาเหล็กกล่อง 100x50x2.8 มม.JISg3466 ราคาบาท 

15.9 ราคาเหล็กกล่อง 100x50x3.2 มม.มอก. ราคาบาท 

15.10 ราคาเหล็กกล่อง 100x50x4.0 มม.มอก.ราคาบาท

15.11 ราคาเหล็กกล่อง 100x50x4.5 มม.มอก.ราคาบาท

15.12 ราคาเหล็กกล่อง 100x50x5.0 มม.JISg3466 ราคาบาท 

15.13 ราคาเหล็กกล่อง 100x50x6.0 มม.JISg3466ราคาบาท 

โทรสั่งเหล็กกล่องเรามีรถไปส่งให้

ราคาเหล็กกล่อง 4"x 2"มาตราฐาน โรงใหญ่

16. ราคาเหล็กกล่อง 4"x 3"JIS มาตราฐานโรงใหญ่

16.1 ราคาเหล็กกล่อง 100x75x3.2 มม.JISg3466ราคาบาท 

16.2 ราคาเหล็กกล่อง 100x75x4.5 มม.JISg3466ราคาบาท 

16.3 ราคาเหล็กกล่อง 100x75x6.0 มม.JISg3466 ราคาบาท 

โทรสั่งเหล็กกล่อง เรามีรถไปส่งให้

ราคาเหล็กกล่อง 4"x 3" มาตราฐาน โรงใหญ่

17. ราคาเหล็กกล่อง 5"x 2"JIS มาตราฐานโรงใหญ่

17.1 ราคาเหล็กกล่อง 125x50x1.7 มม.JISg3466  ราคาบาท

17.2 ราคาเหล็กกล่อง 125x50x2.0 มม.JISg3466 ราคาบาท

17.3 ราคาเหล็กกล่อง 125x50x2.3 มม.JISg3466 ราคาบาท 

17.4 ราคาเหล็กกล่อง 125x50x2.7 มม.JISg3466 ราคาบาท

17.5 ราคาเหล็กกล่อง 125x50x3.2 มม.JISg3466  ราคาบาท 

17.6 ราคาเหล็กกล่อง 125x50x4.0 มม.JISg3466  ราคาบาท 

17.7 ราคาเหล็กกล่อง 125x50x4.5 มม.JISg3466 ราคบาท 

17.8 ราคาเหล็กกล่อง 125x50x6.0 มม.JISg3466 ราคาบาท 

โทรสั่งเหล็กกล่อง เรามีรถไปส่งให้

ราคาเหล็กกล่อง 2" x 5"ยาว 6 เมตร

18. #ราคาเหล็กกล่อง 5"x 3"JIS มาตราฐานโรงใหญ่

18.1 ราคาเหล็กกล่อง 125x75x1.7 มม.JISg3466ราคาบาท 

18.2 ราคาเหล็กกล่อง 125x75x2.3 มม.JISg3466ราคาบาท

18.3 ราคาเหล็กกล่อง 125x75x2.8 มม.JISg3466 ราคาบาท 

18.4 ราคาเหล็กกล่อง 125x75x3.2 มม.มอก.ราคาบาท

18.5 ราคาเหล็กกล่อง 125x75x4.0 มม.มอก.ราคาบาท

18.7 ราคาเหล็กกล่อง 125x75x6.0 มม.JIS ราคาบาท

โทรสั่งเหล็กกล่อง  เรามีรถไปส่งให้

ราคาเหล็กกล่อง 3"x 5"ยาว 6 เมตร 

19.ราคาเหล็กกล่อง 2"x 6 "JIS มาตราฐานโรงใหญ่

19.1 ราคาเหล็กกล่อง 150x50x1.7 มม.JISg3466 ราคาบาท

19.2 ราคาเหล็กกล่อง 150x50x2.0 มม.JISg3466 ราคาบาท

19.3 ราคาเหล็กกล่อง 150x50x2.3 มม.JISg3466ราคาบาท

19.4 ราคาเหล็กกล่อง 150x50x2.8 มม.JISg3466 ราคาบาท

19.5 ราคาเหล็กกล่อง 150x50x3.2 มม.JISg3466ราคาบาท

19.6 ราคาเหล็กกล่อง 150x50x4.0 มม.JIS ราคาบาท

19.7 ราคาเหล็กกล่อง 150x50x4.5 มม.JIS ราคาบาท

19.8 ราคาเหล็กกล่อง 150x50x5.0 มม.JIS ราคาบาท

19.9 ราคาเหล็กกล่อง 150x50x6.0 มม.JIS  ราคาบาท

โทรสั่งเหล็กกล่อง  เรามีรถไปส่งให้

ราคาเหล็กกล่อง 2"x 6" ยาว 6 เมตร

20. ราคาเหล็กกล่อง 6"x 3"JIS มาตราฐานโรงใหญ่

20.1 ราคาเหล็กกล่อง 150x75x2.8 มม.JISg3466  ราคาบาท

20.2 ราคาเหล็กกล่อง 150x75x3.2 มม.JISg3466 ราคาบาท

20.3 ราคาเหล็กกล่อง 150x75x4.0 มม.JIS ราคาบาท

20.4 ราคาเหล็กกล่อง 150x75x4.5 มม.JISg3466ราคาบาท

20.5 ราคาเหล็กกล่อง 150x75x6.0 มม.JIS ราคาบาท

โทรสั่งเหล็กกล่อง เรามีรถไปส่งให้

ราคาเหล็กกล่อง 3"x 6" ยาว 6 เมตร

21.ราคาเหล็กกล่อง 150x80 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่

21.1 ราคาเหล็กกล่อง 150x80x3.2 มม.JISg3466ราคาบาท

21.2 ราคาเหล็กกล่อง 150x80x4.5 มม.JISg3466  ราคาบาท 

โทรสั่งเหล็กกล่องเรามีรถไปส่งให้

22. ราคาเหล็กกล่อง 6"x 4"JIS มาตราฐานโรงใหญ่

22.1 ราคาเหล็กกล่อง 150x100x2.7มม. ราคาบาท

22.2 ราคาเหล็กกล่อง 150x100x3.2มม.JISg3466ราคบาท

22.3 ราคาเหล็กกล่อง 150x100x4.0มม.JISg3466ราคาบาท

22.4 ราคาเหล็กกล่อง 150x100x4.5มม.มอก.ราคาบาท

22.5 ราคาเหล็กกล่อง 150x100x5.5 มม.ราคาบาท

22.6 ราคาเหล็กกล่อง 150x100x9.0มม.JISg3466ราคาบาท

โทรสั่งเหล็กกล่องเรามีรถไปส่งให้

ราคาเหล็กกล่อง 4"x 6" ยาว 6 เมตร

23. ราคาเหล็กกล่อง 8"x 2"JIS มาตราฐานโรงใหญ่

23.1 ราคาเหล็กกล่อง 200x50x2.3 มม.JISg3466ราคาบาท

23.2 ราคาเหล็กกล่อง 200x50x2.8 มม.JISg3466  ราคาบาท

23.3 ราคาเหล็กกล่อง 200x50x3.2 มม.JISg3466  

23.4 ราคาเหล็กกล่อง 200x50x4.0 มม.JISg3466  ราคาบาท 

23.5 ราคาเหล็กกล่อง 200x50x4.5 มม.JISg3466  ราคาบาท 

23.6 ราคาเหล็กกล่อง 200x50x6.0 มม.JISg3466  ราคาบาท

โทรสั่งเหล็กกล่อง เรามีรถไปส่งให้

ราคาเหล็กกล่อง 2"x 8" ยาว 6 เมตร

24. ราคาเหล็กกล่อง 8"x 4"JIS มาตราฐานโรงใหญ่

24.2ราคาเหล็กกล่อง 200x100x2.8มม.JISg3466  ราคาบาท 

24.3 ราคาเหล็กกล่อง 200x100x3.2มม.JISg3466  ราคบาท 

24.4 ราคา