ราคาเหล็กกล่องดำ หน้ากว้างขนาด 300mm.ถึงหน้ากว้างขนาด 400mm.

ราคาเหล็กกล่องดำหน้ากว้างขนาด 12"นิ้ว ถึงหน้ากว้างขนาด16"นิ้ว 

 

 

ราคาเหล็กกล่องดำ หน้ากว้างขนาด 300mm.ถึงหน้ากว้าง 400mm.

ราคาเหล็กกล่องดำ หน้ากว้างขนาด 12"นิ้ว ถึงหน้ากว้างขนาด 16"นิ้ว

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com โทร.082-916-2329.

ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาเหล็กกล่องดำขนาด 12"นิ้ว x 4"นิ้ว หนา4.5มิล ยาว6เมตร มาตราฐาน มอก.

ราคาเหล็กกล่องดำ300x100x4.5mm.x6000mm.มอก. ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา7,800บาท นน148.5กก/เส้น

โทรสั่งเหล็ก 082-916-2329  ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาเหล็กกล่องดำขนาด 12"นิ้ว x 4"นิ้ว หนา6มิล ยาว6เมตร มาตราฐาน มอก.

ราคาเหล็กกล่องดำ300x100x6.0mm.x6000mm.มอก. ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา9,700บาท นน197กก/เส้น

โทรสั่งเหล็ก 082-916-2329  ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาเหล็กกล่องดำขนาด 12"นิ้ว x 4"นิ้ว หนา9มิล ยาว6เมตร มาตราฐานJIS

ราคาเหล็กกล่องดำ300x100x9.0mm.x6000mm.JIS.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา12,980บาท นน293กก/เส้น

โทรสั่งเหล็ก 082-916-2329

 

ราคาเหล็กกล่องดำขนาด 12"นิ้ว x 6"นิ้ว หนา6มิล ยาว6เมตร มาตราฐาน มอก.

ราคาเหล็กกล่องดำ300x150x6.0mm.x6000mm.มอก.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา10,500บาท นน224.5กก/เส้น

โทรสั่งเหล็ก 082-916-2329  ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาเหล็กกล่องดำขนาด 12"นิ้ว x 6"นิ้ว หนา9มิล ยาว6เมตร มาตราฐาน มอก. 

ราคาเหล็กกล่องดำ300x150x9.0mm.x6000mm.มอก.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีลราคา16,970บาท นน334.4กก/เส้น

โทรสั่งเหล็ก 082-916-2329  ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

 

ราคาเหล็กกล่องดำขนาด 12"นิ้ว x 8"นิ้ว หนา4.5มิล ยาว6เมตร มาตราฐานJIS

ราคาเหล็กกล่องดำ 300x200x4.5mm.x6000mm.JIS.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา10,650บาท นน188กก/เส้น

โทรสั่งเหล็ก 082-916-2329  ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาเหล็กกล่องดำขนาด 12"นิ้ว x 8"นิ้ว หนา6มิล ยาว6เมตร มาตราฐานJIS 

ราคาเหล็กกล่องดำ 300x200x6.0mm.x6000mm.JIS.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา13,200บาท นน251กก/เส้น

โทรสั่งเหล็ก 082-916-2329  ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาเหล็กกล่องดำขนาด 12"นิ้ว x 8"นิ้ว หนามิล ยาว6เมตร มาตราฐานJIS

ราคาเหล็กกล่องดำ 300x200x9.0mm.x6000mm.JIS.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 17,980บาท นน372กก/เส้น

โทรสั่งเหล็ก 082-916-2329  ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ

 

ราคาเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมทำเสาดำขนาด 12"นิ้ว x 12"นิ้ว หนา4.5มิล ยาว6เมตร มาตราฐานJIS 

ราคาเหล็กกล่องดำ 300x300x4.5mm.x6000mm.JIS.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีลราคา10,650บาท นน228.7กก/เส้น

โทรสั่งเหล็ก 082-916-2329  ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมทำเสาดำขนาด 12"นิ้ว x 12"นิ้ว หนา6มิล ยาว6เมตร มาตราฐาน มอก.

ราคาเหล็กกล่องดำ300x300x6.0mm.x6000mm.มอก.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีลราคา15,290บาท นน302.5กก/เส้น

รอของเข้า 04/12/65.

ราคาเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมทำเสาดำขนาด 12"นิ้ว x 12"นิ้ว หนา9มิล ยาว6เมตร มาตราฐาน มอก. 

ราคาเหล็กกล่องดำ 300x300x9.0mm.x6000mm.มอก.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีลราคา22,400บาท นน450กก/เส้น

โทรสั่งเหล็ก 082-916-2329  ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมทำเสาดำขนาด 12"นิ้ว x 12"นิ้ว หนา10มิล ยาว6เมตร มาตราฐานJIS 

ราคาเหล็กกล่องดำ 300x300x10.0mm.x6000mm.JIS.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีลราคา24,350บาท  นน494กก/เส้น

โทรสั่งเหล็ก 082-916-2329  ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมทำเสาดำขนาด 12"นิ้ว x 12"นิ้ว หนา12มิล ยาว6เมตร มาตราฐาน มอก. 

ราคาเหล็กกล่องดำ 300x300x12.0mm.x6000mm.มอก.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีลราคา26,500บาท  นน587กก/เส้น

โทรสั่งเหล็ก 082-916-2329  ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

 

ราคาเหล็กกล่องดำขนาด 14"นิ้ว x 6"นิ้ว หนามิล ยาว6เมตร มาตราฐาน JIS. 

ราคาเหล็กกล่องดำ 350x150x6.0mm.x6000mm.JIS.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีลราคา13,290บาท นน249กก/เส้น

โทรสั่งเหล็ก 082-916-2329  ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาเหล็กกล่องดำขนาด 14"นิ้ว x 6"นิ้ว หนามิล ยาว6เมตร มาตราฐาน JIS. 

ราคาเหล็กกล่องดำ 350x150x9.0mm.x6000mm.JIS.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา18,590บาท นน373.5กก/เส้น

โทรสั่งเหล็ก 082-916-2329  ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

 

ราคาเหล็กกล่องดำขนาด 16"นิ้ว x 8"นิ้ว หนา4.5มิล ยาว6เมตร มาตราฐาน มอก. 

ราคาเหล็กกล่องดำ 400x200x4.5mm.x6000mm.มอก.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีลราคา12,640บาท นน229กก/เส้น

โทรสั่งเหล็ก 082-916-2329  ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาเหล็กกล่องดำขนาด 16"นิ้ว x 8"นิ้ว หนา6.0มิล ยาว6เมตร มาตราฐาน มอก.

ราคาเหล็กกล่องดำ 400x200x6.0mm.x6000mm.มอก.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีลราคา16,100บาท นน302กก/เส้น

โทรสั่งเหล็ก 082-916-2329  ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาเหล็กกล่องดำขนาด 16"นิ้ว x 8"นิ้ว หนา9.0มิล ยาว6เมตร มาตราฐาน มอก. 

ราคาเหล็กกล่องดำ 400x200x9.0mm.x6000mm.มอก.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีลราคา22,600บาท นน450กก/เส้น

โทรสั่งเหล็ก 082-916-2329  ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาเหล็กกล่องดำขนาด 16"นิ้ว x 8"นิ้ว หนา12มิล ยาว6เมตร มาตราฐาน มอก. 

ราคาเหล็กกล่องดำ 400x200x12.0mm.x6000mm.มอก.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีลราคา27,900บาท นน588กก/เส้น

โทรสั่งเหล็ก 082-916-2329  ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ผลิตจากโรงงานชั่นนำชื่อเสียงเกรียงไกร ของประเทศไทย การันตรี พ่นข้างเหล็กเห็นชัดเจน ทั้งขนาด ความหนา ความยาว

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com โทรสั่งเหล็ก 082-916-2329  ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

 

 

 

 

 

 
 
thaiflag small Thailand