ราคาเหล็กกล่องดำ หน้ากว้างขนาด 200mm.ถึง 250mm.

 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com 

ราคาเหล็กกล่องดำหน้ากว้าง200mm.(8"นิ้ว)ถึงกว้าง250mm.(10"นิ้ว)

โทร.082-916-2329งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะพร้อมค่ะ

ราคาเหล็กกล่องดำ 8"นิ้วx2"นิ้วx2.5mm.x6000mm.มอก.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา2,850บาท

ราคาเหล็กกล่องดำ 200x50x2.5mm.x6000mm.มอก.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา2,850บาท  

น้ำหนัก 55กก/เส้น โทร.082-916-2329งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ พร้อมค่ะ 

ราคาเหล็กกล่องดำ 8"นิ้วx2"นิ้วx3.2mm.x6000mm.มอก.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา2,900บาท

ราคาเหล็กกล่องดำ 200x50x3.2mm.x6000mm.มอก.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา2,900บาท

น้ำหนัก 67กก/เส้น โทร.082-916-2329งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ พร้อมค่ะ  

ราคาเหล็กกล่องดำ 8"นิ้วx2"นิ้วx4.0mm.x6000mm.มอก.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา3,750บาท

ราคาเหล็กกล่องดำ 200x50x4.0mm.x6000mm.มอก.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา3,750บาท

น้ำหนัก 82กก/เส้น โทร.082-916-2329งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ พร้อมค่ะ 

 

ราคาเหล็กกล่องดำ 8"นิ้วx4"นิ้วx2.3mm.x6000mm.มอก.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา2,980บาท

ราคาเหล็กกล่องดำ 200x100x2.3mm.x6000mm.มอก.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา2,980บาท

น้ำหนัก 58.5กก/เส้น โทร.082-916-2329งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ พร้อมค่ะ 

ราคาเหล็กกล่องดำ 8"นิ้วx4"นิ้วx2.5mm.x6000mm.มอก.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา3,200บาท

ราคาเหล็กกล่องดำ 200x100x2.5mm.x6000mm.มอก.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา3,200บาท

น้ำหนัก 66กก/เส้น โทร.082-916-2329งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ พร้อมค่ะ

ราคาเหล็กกล่องดำ 8"นิ้วx4"นิ้วx2.8mm.x6000mm.มอก.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา3,680บาท

ราคาเหล็กกล่องดำ 200x100x2.8mm.x6000mm.มอก.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา3,680บาท

น้ำหนัก 72กก/เส้น โทร.082-916-2329งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ พร้อมค่ะ

ราคาเหล็กกล่องดำ 8"นิ้วx4"นิ้วx3.2mm.x6000mm.มอก.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา3,790บาท

ราคาเหล็กกล่องดำ 200x100x3.2mm.x6000mm.มอก.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา3,790บาท

น้ำหนัก 80.5กก/เส้น โทร.082-916-2329งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ พร้อมค่ะ

ราคาเหล็กกล่องดำ 8"นิ้วx4"นิ้วx4.0mm.x6000mm.มอก.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา4,300บาท

ราคาเหล็กกล่องดำ 200x100x4.0mm.x6000mm.มอก.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา4,300บาท

น้ำหนัก 99.2กก/เส้น โทร.082-916-2329งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ พร้อมค่ะ

ราคาเหล็กกล่องดำ 8"นิ้วx4"นิ้วx4.5mm.x6000mm.มอก.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา4,700บาท

ราคาเหล็กกล่องดำ 200x100x4.5mm.x6000mm.มอก.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา4,700บาท

น้ำหนัก 111.2กก/เส้น โทร.082-916-2329งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ พร้อมค่ะ

ราคาเหล็กกล่องดำ 8"นิ้วx4"นิ้วx6.0mm.x6000mm.มอก.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา6,100บาท

ราคาเหล็กกล่องดำ 200x100x6.0mm.x6000mm.มอก.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา6,100บาท

น้ำหนัก 147กก/เส้น โทร.082-916-2329งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ พร้อมค่ะ

ราคาเหล็กกล่องดำ 8"นิ้วx4"นิ้วx9.0mm.x6000mm.มอก.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา9,850บาท

ราคาเหล็กกล่องดำ 200x100x9.0mm.x6000mm.มอก.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา9,850บาท

น้ำหนัก 217.5กก/เส้น โทร.082-916-2329งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ พร้อมค่ะ

ราคาเหล็กกล่องดำ 8"นิ้วx4"นิ้วx10.0mm.x6000mm.มอก.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา12,800บาท

ราคาเหล็กกล่องดำ 200x100x10.0mm.x6000mm.มอก.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา12,800บาท

น้ำหนัก 237.5กก/เส้น โทร.082-916-2329งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ พร้อมค่ะ

ราคาเหล็กกล่องดำ 8"นิ้วx4"นิ้วx12mm.x6000mm.JIS.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา14,500บาท

ราคาเหล็กกล่องดำ 200x100x12.0mm.x6000mm.JIS.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา14,500บาท

น้ำหนัก 282กก/เส้น โทร.082-916-2329งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ พร้อมค่ะ

 

ราคาเหล็กกล่องดำ 8"นิ้วx6"นิ้วx4.5mm.x6000mm.มอก.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา7,500บาท

ราคาเหล็กกล่องดำ 200x150x4.5mm.x6000mm.มอก.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา7,500บาท

น้ำหนัก 130.5กก/เส้น โทร.082-916-2329งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ พร้อมค่ะ 

ราคาเหล็กกล่องดำ 8"นิ้วx6"นิ้วx6.0mm.x6000mm.มอก.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา8,900บาท

ราคาเหล็กกล่องดำ 200x150x6.0mm.x6000mm.มอก.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา8,900บาท

น้ำหนัก 171กก/เส้น โทร.082-916-2329งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ พร้อมค่ะ

ราคาเหล็กกล่องดำ 8"นิ้วx6"นิ้วx9.0mm.x6000mm.JIS.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา13,500บาท

ราคาเหล็กกล่องดำ 200x150x9.0mm.x6000mm.JIS.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา13,500บาท

น้ำหนัก 258.5กก/เส้น โทร.082-916-2329งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ พร้อมค่ะ

ราคาเหล็กกล่องดำ 8"นิ้วx6"นิ้วx12.0mm.x6000mm.JIS.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา16,900บาท

ราคาเหล็กกล่องดำ 200x150x12.0mm.x6000mm.JIS.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา16,900บาท

น้ำหนัก 336.5กก/เส้น โทร.082-916-2329งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ พร้อมค่ะ  

 

ราคาเหล็กกล่องดำ 8"นิ้วx8"นิ้วx4.0mm.x6000mm.มอก.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา5,600บาท

ราคาเหล็กกล่องดำ 200x200x4.0mm.x6000mm.มอก.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา5,600บาท

น้ำหนัก 134กก/เส้น โทร.082-916-2329งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ พร้อมค่ะ  

ราคาเหล็กกล่องดำ 8"นิ้วx8"นิ้วx4.5mm.x6000mm.มอก.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา6,100บาท

ราคาเหล็กกล่องดำ 200x200x4.5mm.x6000mm.มอก107.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา6,100บาท

น้ำหนัก 150กก/เส้น โทร.082-916-2329งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ พร้อมค่ะ  

ราคาเหล็กกล่องดำ 8"นิ้วx8"นิ้วx6.0mm.x6000mm.มอก.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา7,800บาท

ราคาเหล็กกล่องดำ 200x200x6.0mm.x6000mm.มอก.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา7,800บาท

น้ำหนัก 197กก/เส้น โทร.082-916-2329งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ พร้อมค่ะ 

ราคาเหล็กกล่องดำ 8"นิ้วx8"นิ้วx9.0mm.x6000mm.มอก.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา14,800บาท

ราคาเหล็กกล่องดำ 200x200x9.0mm.x6000mm.มอก.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา14,800บาท

น้ำหนัก 295.5กก/เส้น โทร.082-916-2329งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ พร้อมค่ะ  

ราคาเหล็กกล่องดำ 8"นิ้วx8"นิ้วx10.0mm.x6000mm.JIS.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา15,900บาท

ราคาเหล็กกล่องดำ 200x200x10.0mm.x6000mm.JIS.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา15,900บาท

น้ำหนัก 321กก/เส้น โทร.082-916-2329งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ พร้อมค่ะ 

ราคาเหล็กกล่องดำ 8"นิ้วx8"นิ้วx12.0mm.x6000mm.มอก.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา19,700บาท

ราคาเหล็กกล่องดำ 200x200x12.0mm.x6000mm.มอก.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา19,700บาท

น้ำหนัก 386กก/เส้น โทร.082-916-2329งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ พร้อมค่ะ 

 

ราคาเหล็กกล่องดำ 10"นิ้วx4"นิ้วx4.5mm.x6000mm.JIS.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา7,200บาท

ราคาเหล็กกล่องดำ 250x100x4.5mm.x6000mm.JIS.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา7,200บาท

น้ำหนัก 130กก/เส้น โทร.082-916-2329งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ พร้อมค่ะ 

ราคาเหล็กกล่องดำ 10"นิ้วx4"นิ้วx6.0mm.x6000mm.JIS.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา8,900บาท

ราคาเหล็กกล่องดำ 250x100x6.0mm.x6000mm.JIS.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา8,900บาท

น้ำหนัก 170.5กก/เส้น โทร.082-916-2329งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ พร้อมค่ะ 

ราคาเหล็กกล่องดำ 10"นิ้วx4"นิ้วx9.0mm.x6000mm.JIS.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา13,500บาท

ราคาเหล็กกล่องดำ 250x100x9.0mm.x6000mm.JIS.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา13,500บาท

น้ำหนัก 257กก/เส้น โทร.082-916-2329งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ พร้อมค่ะ  

 

ราคาเหล็กกล่องดำ 10"นิ้วx6"นิ้วx4.5mm.x6000mm.มอก.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา7,500บาท

ราคาเหล็กกล่องดำ 250x150x4.5mm.x6000mm.มอก.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา7,500บาท

น้ำหนัก 149กก/เส้น โทร.082-916-2329งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ พร้อมค่ะ  

ราคาเหล็กกล่องดำ 10"นิ้วx6"นิ้วx6.0mm.x6000mm.มอก.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา9,700บาท

ราคาเหล็กกล่องดำ 250x150x6.0mm.x6000mm.JIS.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา9,700บาท

น้ำหนัก 198กก/เส้น โทรสั่งเหล็ก 082-916-2329  ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาเหล็กกล่องดำ 10"นิ้วx6"นิ้วx9.0mm.x6000mm.มอก.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา14,000บาท

ราคาเหล็กกล่องดำ 250x150x9.0mm.x6000mm.JIS.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา14,000บาท

น้ำหนัก 294.5กก/เส้นโทรสั่งเหล็ก 082-916-2329  ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาเหล็กกล่องดำ 10"นิ้วx6"นิ้วx12.0mm.x6000mm.JIS.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา18,000บาท

ราคาเหล็กกล่องดำ 250x150x12.0mm.x6000mm.JIS.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา18,000บาท

น้ำหนัก 380.5กก/เส้น โทร.082-916-2329งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ พร้อมค่ะ  

 

ราคาเหล็กกล่องดำ 10"นิ้วx8"นิ้วxmm.x6000mm.JIS.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา9,900บาท

ราคาเหล็กกล่องดำ 250x200x4.5mm.x6000mm.JIS.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา9,900บาท

น้ำหนัก 168กก/เส้น โทร.082-916-2329งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ พร้อมค่ะ  

ราคาเหล็กกล่องดำ 10"นิ้วx8"นิ้วxmm.x6000mm.JIS.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา12,260บาท

ราคาเหล็กกล่องดำ 250x200x6.0mm.x6000mm.JIS.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา12,260บาท

น้ำหนัก 222กก/เส้น โทร.082-916-2329งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ พร้อมค่ะ  

ราคาเหล็กกล่องดำ 10"นิ้วx8"นิ้วxmm.x6000mm.JIS.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา16,900บาท

ราคาเหล็กกล่องดำ 250x200x9.0mm.x6000mm.JIS.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา16,900บาท

น้ำหนัก 334กก/เส้น โทร.082-916-2329งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ พร้อมค่ะ  

 

ราคาเหล็กกล่องดำ 10"นิ้วx10"นิ้วx4.5mm.x6000mm.มอก.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา10,520บาท

ราคาเหล็กกล่องดำ 250x250x4.5mm.x6000mm.มอก.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา10,520บาท

น้ำหนัก 189กก/เส้น โทร.082-916-2329งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ พร้อมค่ะ  

ราคาเหล็กกล่องดำ 10"นิ้วx10"นิ้วx6.0mm.x6000mm.มอก.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา12,900บาท

ราคาเหล็กกล่องดำ 250x250x6.0mm.x6000mm.มอก.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา12,900บาท

น้ำหนัก 249กก/เส้นโทรสั่งเหล็ก 082-916-2329  ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาเหล็กกล่องดำ 10"นิ้วx10"นิ้วx9.0mm.x6000mm.มอก.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา17,500บาท

ราคาเหล็กกล่องดำ 250x250x9.0mm.x6000mm.มอก.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา17,500บาท

น้ำหนัก 372กก/เส้น โทรสั่งเหล็ก 082-916-2329  ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาเหล็กกล่องดำ 10"นิ้วx10"นิ้วx10.0mm.x6000mm.มอก.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา18,900บาท

ราคาเหล็กกล่องดำ 250x250x10.0mm.x6000mm.มอก.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา18,900บาท

น้ำหนัก 407กก/เส้น โทร.082-916-2329งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ พร้อมค่ะ  

ราคาเหล็กกล่องดำ 10"นิ้วx10"นิ้วx12.0mm.x6000mm.มอก.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา27,900บาท

ราคาเหล็กกล่องดำ 250x250x12.0mm.x6000mm.มอก.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา27,900บาท

น้ำหนัก 483กก/เส้น โทร.082-916-2329 ของหมด รอโรงงานผลิต นาน 19/09/2023

 

 

 

 

 
 
thaiflag small Thailand