สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับค่ะ 

ขั้นตอนง่ายง่าย ทำใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ 

โทร.082-916-2329.ทักไลน์ได้เลย ยินดีตอนรับค่ะ 

 

 

 

 

ราคาเหล็กชุดใหญ่ทำโครงสร้าง ทำหลังคา ทำปั้มน้ำมัน 

โทร.082-916-2329งานเร่งดวน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com 

งานก่อสร้างรากฐานเหล็กเส้นก่อสร้าง คสล.ที่ต้องใช้

1.เหล็กเส้นกลม RB 6มม SR24 ยาว10เมตร มอก.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา65บาทบวกแวต7%

น้ำหนัก2.22กก/เส้น โทร.082-916-2329งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

2.เหล็กเส้นกลม RB 9มม SR24 ยาว10เมตร มอก.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา135บาทบวกแวต7%

น้ำหนัก4.99กก/เส้น โทร.082-916-2329งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

3.เหล็กข้ออ้อย DB 12มม SD40 ยาว10เมตร มอก.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา235บาทบวกแวต7%

น้ำหนัก8.88กก/เส้น โทร.082-916-2329งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

4.เหล็กข้ออ้อย DB 16มม SD40 ยาว10เมตร มอก.ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา415บาทบวกแวต7%

น้ำหนัก15.78กก/เส้น โทร.082-916-2329งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

งานฐานเสาเหล็กบีม เหล็กแผ่นเพลท PL Plate steel

1.เหล็กเพลท PL Plate steel ขนาด 400x400x20มม. ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา1,450บาทบวกแวต7%

น้ำหนัก25กก/แผ่น โทร.082-916-2329งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

2.เหล็กเพลท PL Plate steel ขนาด 300x300x12มม. ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา600บาทบวกแวต7%

น้ำหนัก8.6กก/แผ่น โทร.082-916-2329งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ

3.เหล็กเพลท PL Plate steel ขนาด 300x300x9มม. ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา550บาทบวกแวต7%

น้ำหนัก6กก/แผ่น โทร.082-916-2329งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

งานเสาเหล็กบีม H บีม  Wf

1.เหล็กH ขนาด4"นิ้วx4"นิ้ว H 100x100x6x8ยาว6เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา3,900บาท+แวต7%

H100x100 รุ่น 17.2Kg/m น้ำหนัก103.2Kg/เส้น โทร.082-916-2329งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ

2.เหล็กH ขนาด5"นิ้วx5"นิ้ว H 125x125x6.5x9ยาว6เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา5,500บาท+แวต7%

H125x125 รุ่น 23.8Kg/m น้ำหนัก142.8Kg/เส้น โทร.082-916-2329งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ

3.เหล็กH ขนาด6"นิ้วx6"นิ้ว H 150x150xxยาว6เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา7,000บาท+แวต7%

H150x150 รุ่น 31.5Kg/m น้ำหนัก189Kg/เส้น โทร.082-916-2329งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ

4.เหล็กH Wfขนาด H 300x300x10x15ยาว6เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา21,000บาท+แวต7%

H12"นิ้วx12"นิ้ว H300x300 รุ่น 94Kg/m น้ำหนัก564Kg/เส้น ยาว6เมตร

โทร.082-916-2329งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ

5.เหล็กH Wfขนาด H 300x300x10x15ยาว9เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา31,500บาท+แวต7%

H12"นิ้วx12"นิ้ว H300x300 รุ่น 94Kg/m น้ำหนัก846Kg/เส้น ยาว9เมตร

โทร.082-916-2329งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com 

งานโครงสร้างถักหลังคาที่ใช้ ท่อกลมดำ Pipe steel 

1.ท่อกลมดำ1-1/4"(42.7mm)x2.3มม.มอก107.ยาว6เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา450บาท+7% 

น้ำหนัก12.5กก/เส้น โทร.082-916-2329งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

2.ท่อกลมดำ1-1/2"(48.6mm)x2.3มม.มอก107.ยาว6เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา470บาท+7%

น้ำหนัก14.2กก/เส้น โทร.082-916-2329งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ

3.ท่อกลมดำ 2" (60.5mm)x2.3มม.มอก107.ยาว6เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา600บาท+7%

น้ำหนัก18กก/เส้น  โทร.082-916-2329งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ

4.ท่อกลมดำ 2-1/2"(76.3mm)x2.3มม.มอก107.ยาว6เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา790บาท+7%

น้ำหนัก22.6กก/เส้น โทร.082-916-2329งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

5.ท่อกลมดำ3-1/2"(101.6mm)x2.3มม.มอก107ยาว6เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา1,150บาท+7%

น้ำหนัก31.2กก/เส้น โทร.082-916-2329งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ

6.ท่อกลมดำ3-1/2"(101.6mm)x3.2มม.มอก107ยาว6เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา1,450บาท+7%

น้ำหนัก42.6กก/เส้น โทร.082-916-2329งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ

7.ท่อกลมดำ3-1/2"(101.6mm)x4มม.มอก107ยาว6เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา1,890บาท+7%

น้ำหนัก53กก/เส้น  โทร.082-916-2329งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ

8ท่อกลมดำ 6"(165mm)x4.5มม.มอก107.ยาว6เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา3,450บาท+7%

น้ำหนัก98.2กก/เส้น  โทร.082-916-2329งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

9.ท่อกลมดำ 10" (264.7mm)x6.0มม.มอก ยาว6เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา9,150บาท+7%

น้ำหนัก217กก/เส้น โทร.082-916-2329งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com 

งานแปรหลังคา ใช้ตัวซี C

1.ตัวซี C 100x50x20x2.3mmx6000mm.มอก.ยาว6เมตรร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา720บาท+7%

เหล็กตัวซีขนาด 4"นิ้วx2"นิ้วx2.3มม น้ำหนัก22กก/เส้น โทร.082-916-2329งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ

2.ตัวซี C 125x50x20x2.3mmx6000mm.มอก.ยาว6เมตรร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา790บาท+7%

เหล็กตัวซีขนาด 5"นิ้วx2"นิ้วx2.3มม น้ำหนัก24กก/เส้น โทร.082-916-2329งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ

3.ตัวซี C 125x50x20x3.2mmx6000mm.มอก.ยาว6เมตรร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา1,100บาท+7%

เหล็กตัวซีขนาด5"นิ้วx2"นิ้วx3.2มม น้ำหนัก33.5กก/เส้น โทร.082-916-2329งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ

4.เหล็กกล่องดำ150x50x3.2mmx6000mm.มอกยาว6เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา1,790บาท+7%

เหล็กกล่องดำ6"x2"x3.2มม น้ำหนัก52กก/เส้น โทร.082-916-2329งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com 

งานทาสี งานเชื่อมเหล็ก อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ที่ต้องใช้ 

1.สีกันสนิมเทา TOA แบบแกลลอน Grey Primer ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com แบบแกลลอนราคา 590บาท+7%

โทร.082-916-2329งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ

2.สีกันสนิมเทา TOA แบบถังใหญ่ Grey Primer ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com แบบถังใหญ่ราคา 2,390บาท+7%

โทร.082-916-2329งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ

3.ลวดเชื่อม2.6มม โกเบขาว แบบห่อ ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคาห่อละ 165บาท+7%

โทร.082-916-2329งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ

4.ลวดเชื่อม2.6มม โกเบขาว ลัง(มี10ห่อ) ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคาลังละ 1,550บาท+7%

โทร.082-916-2329งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ

5.ลวดเชื่อม3.2มม โกเบขาว แบบห่อ ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคาห่อละ 390บาท+7%

โทร.082-916-2329งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ

6.ลวดเชื่อม3.2มม โกเบขาว ลัง(มี4ห่อ) ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคาลังละ 1,460บาท+7%

โทร.082-916-2329งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ

7.ใบตัด 14"อย่างดี ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคาใบละ 100บาท+7%

โทร.082-916-2329งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ

8.ใบตัด 4"อย่างดี ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคาใบละ 25บาท+7%

โทร.082-916-2329งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ

 

 

 

 

 

 

 

 
 
thaiflag small Thailand