ราคาท่อASTM A53 ชุบกัลวาไนซ์  


ราคาท่อ ASTM A53 ชุบกัลวาไนซ์ 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทรสั่งของ082-916-2329 เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

1.ราคาท่อASTM A53 ชุบกัลวาไนซ์  ขนาด 1/2" ยาว6เมตร น้ำหนัก 7.5กก/ส. ราคา 670บาท

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com โทร.081-916-2329เราพร้อมจัดส่งให้ได้เลยค่ะ 

2.ราคาท่อASTM A53 ชุบกัลวาไนซ์  ขนาด 3/4" ยาว6เมตร น้ำหนัก 10กก/ส. ราคา 780บาท

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com โทร.081-916-2329 เราพร้อมจัดส่งให้ได้เลยค่ะ 

3.ราคาท่อASTM A53 ชุบกัลวาไนซ์  ขนาด 1" ยาว6เมตร น้ำหนัก 14.7กก/ส. ราคา 990บาท

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com โทร.081-916-2329 เราพร้อมจัดส่งให้ได้เลยค่ะ

4.ราคาท่อASTM A53 ชุบกัลวาไนซ์  ขนาด 1"1/4 ยาว6เมตร น้ำหนัก19.2กก/ส. ราคา 1,250บาท

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com โทร.081-916-2329 เราพร้อมจัดส่งให้ได้เลยค่ะ 

5.ราคาท่อASTM A53 ชุบกัลวาไนซ์ ขนาด 1"1/2 ยาว6เมตร น้ำหนัก23กก/ส. ราคา 1,390บาท 

 ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com โทร.081-916-2329  เราพร้อมจัดส่งให้ได้เลยค่ะ 

6.ราคาท่อASTM A53 ชุบกัลวาไนซ์ ขนาด 2" ยาว6เมตร น้ำหนัก31กก/ส. ราคา 1,650บาท

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com โทร.081-916-2329  เราพร้อมจัดส่งให้ได้เลยค่ะ 

7.ราคาท่อASTM A53 ชุบกัลวาไนซ์ ขนาด 2"1/2 ยาว6เมตรน้ำหนัก48กก/ส. ราคา 2,795บาท

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com โทร.081-916-2329  เราพร้อมจัดส่งให้ได้เลยค่ะ 

8.ราคาท่อASTM A53 ชุบกัลวาไนซ์  ขนาด 3" ยาว6เมตร น้ำหนัก62กก/ส. ราคา 3,470บาท 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com โทร.081-916-2329 เราพร้อมจัดส่งให้ได้เลยค่ะ 

9.ราคาท่อASTM A53 ชุบกัลวาไนซ์  ขนาด 4" ยาว6เมตร น้ำหนัก90.2กก/ส. ราคา 4,790บาท

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com โทร.081-916-2329  เราพร้อมจัดส่งให้ได้เลยค่ะ

10.ราคาท่อASTM A53 ชุบกัลวาไนซ์  ขนาด 5" ยาว6เมตร น้ำหนัก129กก/ส. ราคา 6,990บาท

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com โทร.081-916-2329  เราพร้อมจัดส่งให้ได้เลยค่ะ 

11.ราคาท่อASTM A53 ชุบกัลวาไนซ์  ขนาด 6" ยาว6เมตร น้ำหนัก154.5กก/ส. ราคา 8,700บาท

 ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comโทร.081-916-2329  เราพร้อมจัดส่งให้ได้เลยค่ะ

12.ราคาท่อASTM A53 ชุบกัลวาไนซ์  ขนาด 8" ยาว6เมตร น้ำหนัก235กก/ส. ราคา 13,900บาท

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com โทร.081-916-2329  เราพร้อมจัดส่งให้ได้เลยค่ะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
thaiflag small Thailand