ราคาท่อสตีลSeamless Pipe  SCH 80 ASTM A53/A106

ราคาท่อสตีมASTM API A53/A106 SCH 80 SML ท่อไม่มีตะเข็บ Seamlessโทรสั่ง082-916-2329

ราคาท่อสตีมไม่มีตะเข็บ Seamless SML

 ราคาท่อสตีลSeamless Pipe SCH 80 ASTM A53/A106

ราคาท่อสตีมASTM API A53/A106 SCH 80 SML Seamless

ราคาท่อสตีมไม่มีตะเข็บ Seamless SML 

 

 2456

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

ราคาท่อสตีมASTM API/A106 SCH 80 SML ท่อไม่มีตะเข็บ Seamless

ท่อสตีมไม่มีตะเข็บ Seamless SML SCH 80

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com 

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

.................................................................................................................................................................................................

  ราคาท่อสตีมASTM API/A106 SCH 80 SML ท่อไม่มีตะเข็บ Seamless
  ท่อสตีมไม่มีตะเข็บASTM A106 Seamless SML SCH 80

 

 ราคาท่อสตีม SCH80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 1/2" ราคา 1,740บาท   SML

ราคาCarbon Steel Seamless Pipe API 5L / ASTM A53 /ASTM A106 SCH 80 SML Seamless 1/2" x6,000mm.

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

 ราคาท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 3/4" ราคา 1,900บาท นน 13.1 กก หนา 3.6 มม  SML

ราคาCarbon Steel Seamless Pipe API 5L / ASTM A53 /ASTM A106 SCH 80 SML Seamless 3/4"x6,000mm.

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

 ราคาท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 1"  นน 19.4 กก หนา 4.5 มม  SML

ราคาCarbon Steel Seamless Pipe API 5L / ASTM A53 /ASTM A106 SCH 80 SML Seamless 1"x6,000mm.

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

 ราคาท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 1"1/4 ราคา 2,690บาท นน 26.8 กก หนา 4.8 มม  SML

ราคาCarbon Steel Seamless Pipe API 5L / ASTM A53 /ASTM A106 SCH 80 SML Seamless 1-1/4"x6,000mm.

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

 ราคาท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 1"1/2  ราคา 2,990บาท นน 32.5 กก หนา 5 มม  SML

ราคาCarbon Steel Seamless Pipe API 5L / ASTM A53 /ASTM A106 SCH 80 SML Seamless 1-1/2"x6,000mm.

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

 ราคาท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 2"  นน 44.9 กก หนา 5.5 มม  SML

ราคาCarbon Steel Seamless Pipe API 5L / ASTM A53 /ASTM A106 SCH 80 SML Seamless 2"x6,000mm.

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

ราคาท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 2"1/2  นน 68.5 กก หนา 7มม  SML

ราคาCarbon Steel Seamless Pipe API 5L / ASTM A53 /ASTM A106 SCH 80 SML Seamless 2-1/2"x6,000mm.

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

 ราคาท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 3" ราคา 7,680บาท นน 91.6 กก หนา 7.2 มม  SML

ราคาCarbon Steel Seamless Pipe API 5L / ASTM A53 /ASTM A106 SCH 80 SML Seamless 3"x6,000mm.

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

ราคาท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 4" ราคา 10,785บาท นน 133.9 กก หนา 8.2 มม  SML

ราคาCarbon Steel Seamless Pipe API 5L / ASTM A53 /ASTM A106 SCH 80 SML Seamless 4"x6,000mm.

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

 ราคาท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 5" ราคา 14,780บาท นน 185.8 กก หนา 9.5 มม  SML

ราคาCarbon Steel Seamless Pipe API 5L / ASTM A53 /ASTM A106 SCH 80 SML Seamless 5"x6,000mm.

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com 

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

 ราคาท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 6" ราคา 20,900บาท นน 255.4 กก หนา 10.9 มม  SML

ราคาCarbon Steel Seamless Pipe API 5L / ASTM A53 /ASTM A106 SCH 80 SML Seamless 6"x6,000mm.

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com 

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

 ราคาท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 8" ราคา 29,735บาท นน 387.9 กก หนา 12.7 มม  SML

ราคาCarbon Steel Seamless Pipe API 5L / ASTM A53 /ASTM A106 SCH 80 SML Seamless 8"x6,000mm.

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com 

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

 ราคาท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 10" ราคา 44,395บาท นน 550 กก หนา 15.1มม  SML

ราคาCarbon Steel Seamless Pipe API 5L / ASTM A53 /ASTM A106 SCH 80 SML Seamless 10"x6,000mm.

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com 

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

 ราคาท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 12" ราคา 59,690บาท นน 765 กก หนา 17.5มม  SML

ราคาCarbon Steel Seamless Pipe API 5L / ASTM A53 /ASTM A106 SCH 80 SML Seamless 12"x6,000mm.

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

 ราคาท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 14" ราคา 74,200บาท นน  948กก หนา 19มม  SML

ราคาCarbon Steel Seamless Pipe API 5L / ASTM A53 /ASTM A106 SCH 80 SML Seamless 14"x6,000mm.

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com 

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

ราคาท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 16" ราคา 103,200บาท นน 1,221 กก หนา 21.4มม  SML

ราคาCarbon Steel Seamless Pipe API 5L / ASTM A53 /ASTM A106 SCH 80 SML Seamless 16"x6,000mm.

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com 

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

ราคาท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 18" ราคา 167,400บาท นน 1,528กก หนา 23.8มม  SML

ราคาCarbon Steel Seamless Pipe API 5L / ASTM A53 /ASTM A106 SCH 80 SML Seamless 18"x6,000mm.

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com 

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

 ราคาท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 20" ราคา 169,995บาท นน  1,868กก หนา 26มม  SML

ราคาCarbon Steel Seamless Pipe API 5L / ASTM A53 /ASTM A106 SCH 80 SML Seamless 20"x6,000mm.

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com 

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

 ราคาท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 1/4"  นน 4.6 กก หนา 3.2 มม  SML

ราคาCarbon Steel Seamless Pipe API 5L / ASTM A53 /ASTM A106 SCH 80 SML Seamless 1/4"x6,000mm.

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com 

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

ราคาท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 3/8" นน 6.3 กก หนา 3.1มม  SML

ราคาCarbon Steel Seamless Pipe API 5L / ASTM A53 /ASTM A106 SCH 80 SML Seamless 3/8"x6,000mm.

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com 

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

 

 

 
 
thaiflag small Thailand