ราคาท่อดับเพลิงFi Guaed A795 SCH 10

ราคาท่อดับเพลิงFi Guaed Sch-10

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

ราคาท่อดับเพลิงFi Guaed A795 Sch-10

โทรสั่งของ โทร.082-916-2329

ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันที งานเร่งด่วน ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อดับเพลิงFi Guaed A795 Sch-10 ขนาด 3/4" ยาว6เมตร

Steam Pipe Steel Fi Guaed ASTM A795 SCH 10 GR.A RP 300PSI/TP 1000PSI MPS 3/4"x6000mm.

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comราคา 590บาท น้ำหนัก7.7Kg/เส้น 

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ  

ราคาท่อดับเพลิงFi Guaed A795 Sch-10 ขนาด 1" ยาว6เมตร

Steam Pipe Steel Fi Guaed ASTM A795 SCH 10 GR.A RP 300PSI/TP 1000PSI MPS 1"x6000mm.

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา 740บาท น้ำหนัก 12.3Kg/เส้น

โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อดับเพลิงFi Guaed A795 Sch-10 ขนาด 1"1/4 ยาว6เมตร

Steam Pipe Steel Fi Guaed ASTM A795 SCH 10 GR.A RP 300PSI/TP 1000PSI MPS 1-1/4"x6000mm.

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา 870บาท น้ำหนัก 15.8Kg/เส้น

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อดับเพลิงFi Guaed A795 Sch-10 ขนาด 1-1/2" ยาว6เมตร

Steam Pipe Steel Fi Guaed ASTM A795 SCH 10 GR.A RP 300PSI/TP 1000PSI MPS 1-1/2"x6000mm.

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา 950บาท น้ำหนัก 18.2Kg/เส้น

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อดับเพลิงFi Guaed A795 Sch-10 ขนาด 2" ยาว6เมตร

Steam Pipe Steel Fi Guaed ASTM A795 SCH 10 GR.A RP 300PSI/TP 1000PSI MPS 2"x6000mm.

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา 1,150บาท น้ำหนัก 18.2Kg/เส้น 

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อดับเพลิงFi Guaed A795 Sch-10 ขนาด 2"1/2 ยาว6เมตร

Steam Pipe Steel Fi Guaed ASTM A795 SCH 10 GR.A RP 300PSI/TP 1000PSI MPS 2-1/2"x6000mm.

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา 1,590บาท น้ำหนัก 31.1Kg/เส้น 

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อดับเพลิงFi Guaed A795 Sch-10 ขนาด 3" ยาว6เมตร

Steam Pipe Steel Fi Guaed ASTM A795 SCH 10 GR.A RP 300PSI/TP 1000PSI MPS 3"x6000mm.

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา 1,890บาท น้ำหนัก 37.6Kg/เส้น 

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อดับเพลิงFi Guaed A795 Sch-10 ขนาด 4" ยาว6เมตร

Steam Pipe Steel Fi Guaed ASTM A795 SCH 10 GR.A RP 300PSI/TP 1000PSI MPS 4"x6000mm.

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา 2,230บาท น้ำหนัก 48.6Kg/เส้น

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อดับเพลิงFi Guaed A795 Sch-10 ขนาด 5" ยาว6เมตร

Steam Pipe Steel Fi Guaed ASTM A795 SCH 10 GR.A RP 300PSI/TP 1000PSI MPS 5"x6000mm.

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา 2,900บาท น้ำหนัก 68Kg/เส้น 

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อดับเพลิงFi Guaed A795 Sch-10 ขนาด 6" ยาว6เมตร

Steam Pipe Steel Fi Guaed ASTM A795 SCH 10 GR.A RP 300PSI/TP 1000PSI MPS 6"x6000mm.

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com ราคา 3,800บาท น้ำหนัก 81.2Kg/เส้น 

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

 

 

 

 

 

 
 
thaiflag small Thailand